Eksperci energetyczni z krajów regionu Morza Bałtyckiego zebrali się na sesji internetowej zorganizowanej przez Instytut Szwedzki w celu nawiązania dialogu na temat efektywności energetycznej. Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że należy przyspieszyć prace nad efektywnością energetyczną w regionie Bałtyku.

Efektywność energetyczna jest dziedziną, w której współpraca transgraniczna jest coraz bardziej korzystna, zważywszy na złożoność wyzwań związanych z jej praktyczną realizacją. Był to jeden z kluczowych aspektów poruszonych podczas Sesji Bałtyckiej SI, która odbyła się w Internecie 17 marca 2022 r.

W swoim wystąpieniu powitalnym Gabor Schneider ze Szwedzkiego Instytutu stwierdził, że w ostatnim czasie jeszcze ważniejsze stało się zwiększenie efektywności energetycznej w regionie.

“W Europie nastały wyjątkowe czasy. Energia stała się kwestią strategiczną dla UE i jej sąsiadów. Potrzebne są nowe inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i nowe rodzaje współpracy, a region Morza Bałtyckiego może być pod tym względem liderem”.

Celem było zachęcenie uczestników do wzajemnego dzielenia się wiedzą i pomysłami. Kilku prezenterów brało udział w różnych projektach i programach finansowanych przez SI, takich jak projekty BuildingEffect, Effect4Georgia, Common Act, BSPonEE lub zlecony przez SI Bałtycki Program Liderów (BLP) w zakresie efektywności energetycznej, który był realizowany w latach 2019-2020.

W swoim wystąpieniu profesor Filip Johnsson z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers przedstawił przegląd najważniejszych trendów w transformacji energetycznej. Filip Johnson przekonywał o potrzebie łączenia sektorów i dalszego rozszerzania współpracy w ramach szerszych łańcuchów wartości.

Tematem sesji było pytanie “jak”, czyli jak możemy przyspieszyć wzrost efektywności energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego?

Łukasz Polakowski z Polskiej Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii mówił o znaczeniu holistycznego spojrzenia na efektywność energetyczną. Zwrócił uwagę na to, że osiągnięcia często pojawiały się w różnych sektorach, oddzielonych od siebie, i podkreślił potrzebę bardziej zintegrowanego podejścia w przyszłości.

Innym aspektem było znaczenie komunikacji w projektach dotyczących efektywności energetycznej. Marit Ragnarsson z Zarządu Okręgu Dalarna powiedziała, że do takiego wniosku doprowadziły ją dyskusje prowadzone w ramach Baltic Leadership Programme.

“Stwierdziliśmy, że komunikacja strategiczna jest głównym problemem w projektach dotyczących efektywności energetycznej”.

Edvarts Daniels Emersons, koordynator obszaru polityki “Energia” w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, omówił perspektywy przyszłych inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej. Podkreślił, że jednocześnie z przechodzeniem na energię odnawialną musimy pracować nad efektywnością energetyczną.

“Wydaje się, że nadchodzące inicjatywy koncentrują się bardziej na innych zielonych tematach, takich jak odnawialne źródła energii czy zielone certyfikaty. Na razie nie ma żadnych inicjatyw, które dotyczyłyby efektywności energetycznej w przemyśle”.

Edvarts Daniels Emersons zakończył życzeniem, aby więcej sektorów podjęło kroki w kierunku efektywności energetycznej.

“Mam nadzieję, że pojawią się inicjatywy, które będą badać i motywować firmy i przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą na temat sposobów zwiększenia efektywności, nie tylko w branży spożywczej czy budowlanej, ale także w sektorach związanych z cyfryzacją czy w sektorze finansowym”.

O Sesjach Bałtyckich SI:

SI Baltic Sea Sessions to inicjatywa cyfrowa, w ramach której eksperci analizują wyniki i wnioski z projektów finansowanych przez Instytut Szwedzki w regionie Morza Bałtyckiego. Każda sesja jest poświęcona konkretnemu tematowi i przedstawi inicjatywy, które przyczyniły się do postępu i zrównoważonego rozwoju w regionie. Sesje będą poświęcone projektom realizowanym w 15 krajach programu SI, tj. w krajach basenu Morza Bałtyckiego i krajach Partnerstwa Wschodniego UE.

Źródło: Instytut Szwedzki