Svea Wind Offshore, szwedzki deweloper OZE rozpoczyna konsultacje w ramach procesu ustalania granic dla farmy wiatrowej Utposten 2. 

W dniach 21-22 listopada w Gävle odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Svea Wind Offshore. W czasie spotkania w Gävle zostanie przedstawiona ogólna prezentacja projektu oraz informacje na temat planowanych działań, opisu środowiskowego, potencjalnych skutków środowiskowych, wyników inwentaryzacji, badań, obliczeń takich jak obliczenia akustyczne, wizualizacje, analiza widoczności, planowana treść raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wstępny harmonogram.

Wcześniej, tj. 21 października Svea Vind Offshore złożyło odwołanie od decyzji Sądu Ziemskiego i Ochrony Środowiska o odrzuceniu wniosku dla farmy wiatrowej Utposten 2 z powodu błędów formalnych. 

Będziemy się odwoływać od decyzji sądu o odrzuceniu wniosku, ponieważ nie podzielamy poglądu o braku konsultacji z konkurencyjnym projektem. Aby nie tracić czasu, jednocześnie rozpoczynamy ponowne konsultacje, aby móc skomponować nowy wniosek, który spełni zdanie sądu w kwestii formalności – mówiła Eva Vitell, prezes Svea Vind Offshore. 

Planowana lokalizacja farmy Utposten 2 znajduje się około 15 kilometrów od stałego lądu i 17 kilometrów na wschód od Axmar Bruk. Obszar ten znajduje się w obszarze Morza Botnickiego, koło gminy Gävle i ma powierzchnię około 36 kilometrów kwadratowych. Przewidywana liczba turbin wiatrowych to maksymalnie 32, ich wysokość nie ma przekroczyć 350 metrów. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to 1,8 TWh. Teren farmy wiatrowej Utposten 2 został wyznaczony przez gminę Gävle w planie ogólnym jako obszar badań dla energetyki wiatrowej. Projekty związane z morską energią wiatrową na terytorium morskim Szwecji wymagają uzyskania kilku pozwoleń na realizację.

Źródło: https://www.sveavindoffshore.se/