Obszar, na którym Ørsted planuje budowę morskiej farmy wiatrowej Skåne (Skåne Havsvindpark), został wyznaczony jako „obszar energetyczny” przez Szwedzką Agencję Gospodarki Morskiej i Wodnej (Länsstyrelsen i Skåne Regeringen) w wersji przeglądowej nowych szwedzkich planów zagospodarowania przestrzennego dla Morza Bałtyckiego. Oprócz morskiej farmy wiatrowej Skåne, kilka innych obszarów, na których Ørsted rozwija morskie farmy wiatrowe, jest również wyznaczonych jako „obszary energetyczne”. Należą do nich Kattegat, Gävle East i Baltic Central. Łącznie w Szercji Ørsted planuje rozwój do 18 GW morskiej energii wiatrowej.

22 kilometry na południe od Ystad i Trelleborg w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji (EEZ), Ørsted od 2017 roku rozwija projekt morskiej farmy wiatrowej Skåne. Moc zainstalowana farmy wiatrowej ma wynieść 1,5 GW, a roczna produkcja 7 TWh.

Pod koniec 2022 roku Rada Administracyjna Hrabstwa Skåne zaleciła rządowi zatwierdzenie farmy. Obiekt ma potencjał pokrycia połowy zapotrzebowania na energię elektryczną w Skåne. Szwedzka Agencja Gospodarki Morskiej i Wodnej podkreśliła również ogromne znaczenie tego obszaru dla produkcji energii, ponieważ obszar ten został właśnie wyznaczony jako tzw. obszar energetyczny w najnowszej propozycji zaktualizowanego planu morskiego dla Morza Bałtyckiego. Wcześniej farma Skåne została zidentyfikowana jako „alternatywny obszar badawczy dla wydobycia energii”.

Decyzja w sprawie projektu od ponad roku czeka na zielone światło od szwedzkiego rządu. Jest ona potrzebna, aby Ørsted mógł kontynuować decyzje inwestycyjne i budowę. Sebastian Hald Buhl, Country Manager Ørsted w Szwecji, skomentował:

– Odkąd zaczęliśmy rozwijać morską farmę wiatrową Skåne w 2017 roku, wiedzieliśmy, że obszar ten ma doskonały potencjał do dostarczania zielonej energii elektrycznej do Skåne i bardzo ważne jest, że Szwedzka Agencja Gospodarki Morskiej i Wodnej doszła teraz do tego samego wniosku i wyznaczyła ten obszar jako Obszar Energetyczny. Ørsted zainwestował w badania środowiskowe i badania dna morskiego na morskiej farmie wiatrowej Skåne przez wiele lat, dzięki czemu uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia. Z niecierpliwością czekamy na zielone światło od szwedzkiego rządu, abyśmy mogli zrobić kolejny krok w kierunku dostarczania energii elektrycznej na dużą skalę bez paliw kopalnych do Skåne.

Obszar, na którym zlokalizowana jest morska farma wiatrowa Skåne, został oceniony jako odpowiedni do posadowienia na dnie morskim, a wpływ produkcji energii na środowisko w tym obszarze został uznany za niski. Wreszcie, uznano również, że interesy szwedzkich sił zbrojnych na tym obszarze są uważane za zdolne do współistnienia z interesami związanymi z produkcją energii, choć należy zwrócić szczególną uwagę na interesy szwedzkich sił zbrojnych.

– Ørsted rozwija morskie farmy wiatrowe na trzech kontynentach i mamy wiodące w branży doświadczenie we współpracy z siłami zbrojnymi, podobnie jak prowadzimy stały dialog z NATO na temat wdrażania morskiej energetyki wiatrowej i zabezpieczania infrastruktury krytycznej. Wierzymy, że nasze doświadczenie z krajów NATO, takich jak Dania, Wielka Brytania, Polska i Niemcy, ale także z USA i Tajwanu, czyni nas właściwym partnerem dla szwedzkich sił zbrojnych – powiedział Sebastian Hald Buhl.

Wersja rewizji szwedzkich planów zagospodarowania przestrzennego przygotowana przez Szwedzką Agencję ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej zostanie przesłana do konsultacji, a następnie przedłożona rządowi do ostatecznego zatwierdzenia.

Źródło: Orsted