Operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego będą kontynuować aktywną współpracę w celu zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie, realizacji projektu synchronizacji bałtyckich sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną oraz rozwoju przyszłego systemu energetycznego dla wielkoskalowej morskiej energetyki wiatrowej. Decyzja ta została podjęta przez prezesów łotewskiego Augstsprieguma tīkls, litewskiego Litgrid, estońskiego Elering, duńskiego Energinet, fińskiego Fingrid, szwedzkiego Svenska kraftnät, norweskiego Statnett, polskiego PSE i niemieckiego 50Hertz na spotkaniu prezesów operatorów sieci przesyłowych regionu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie w dniu 8 grudnia.

“Bezpieczeństwo dostaw energii i rozwój systemu energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego to wspólna odpowiedzialność wszystkich operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w regionie. Cieszę się, że coroczne spotkanie prezesów OSP wzmocniło dotychczasową udaną współpracę. Prowadzona jest aktywna wymiana informacji na temat sytuacji w zakresie dostaw energii i realizacji końcowej fazy projektu synchronizacji bałtyckich sieci elektroenergetycznych z Europą, a także kontynuowane są wspólne prace nad rozwojem systemu elektroenergetycznego regionu dla morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę. Jednocześnie operatorzy zobowiązali się do dalszego podejmowania wyzwań w regionie w sposób zjednoczony”, mówi Rolands Irklis, Prezes Zarządu Augstsprieguma tīkls AS.

W porównaniu z zeszłą zimą, w tym roku cała Europa będzie miała wystarczającą zdolność dostaw energii elektrycznej, aby zaspokoić konsumpcję, a tylko niektóre odległe obszary bardziej odizolowane od sieci – Irlandia, Malta, Cypr – będą narażone na ryzyko niedoboru mocy. Region Morza Bałtyckiego jest również przekonany o bezpieczeństwie dostaw w zimnych porach roku, zgodnie z prognozą zimową 2023-2024 ENTSO-E, Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych. Chociaż dostępność gazu ziemnego dla elektrowni w nadchodzącej zimie jest zapewniona, w regionie utworzono kilka alternatywnych tras dostaw gazu ziemnego, uszkodzenie gazociągu między Estonią a Finlandią nie ma krytycznego wpływu na bezpieczeństwo dostaw, rynek bałtycki w pełni się dostosował i może żyć bez importu energii elektrycznej z Rosji, ale ryzyko uszkodzenia infrastruktury krytycznej pozostaje. W związku z tym operatorzy systemów przesyłowych Łotwy, Litwy i Estonii nadal stale monitorują system elektroenergetyczny i przygotowują swoje plany działania, a wszyscy operatorzy systemów przesyłowych w regionie Morza Bałtyckiego są zobowiązani do wzajemnej pomocy w razie potrzeby.

Jednocześnie liderzy regionalnych operatorów sieci przesyłowych wspólnie potwierdzili swoją gotowość do wsparcia realizacji najbardziej ambitnego projektu niezależności energetycznej w krajach bałtyckich – całkowitego przejścia z rosyjskiego zunifikowanego systemu energetycznego na europejski system energetyczny. Synchronizacja z siecią europejską planowana jest na luty 2025 r., a wszystkie linie przesyłowe do Rosji i Białorusi zostaną odłączone. Projekt synchronizacji zasadniczo zmieni bałtycki system elektroenergetyczny i przyniesie znaczące długoterminowe korzyści, zwiększając niezależność energetyczną państw bałtyckich, promując integrację z jednolitym europejskim rynkiem energii elektrycznej i zapewniając dostęp do szerokiej gamy dostawców energii elektrycznej i rezerw bilansujących system elektroenergetyczny w wysoce konkurencyjnych warunkach, co jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego, a synchronizacja zapewni możliwość całkowitej restrukturyzacji procesów zarządzania bałtyckim systemem elektroenergetycznym zgodnie ze standardami europejskimi.

Operatorzy systemów przesyłowych w regionie będą również kontynuować współpracę w celu opracowania przyszłego systemu elektroenergetycznego dla morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę. Przy zaangażowaniu operatorów systemów przesyłowych opracowano pierwszy plan rozwoju sieci przesyłowej w basenie Morza Bałtyckiego, który zostanie opublikowany w styczniu 2024 roku.

Źródło: Augstsprieguma tīkls