2 listopada br. operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z regionu Morza Bałtyckiego na spotkaniu w Helsinkach omówili skutki kryzysu energetycznego w Europie oraz perspektywy pokrycia zapotrzebowania przez źródła wytwórcze.

Operatorzy systemów przesyłowych regionu Morza Bałtyckiego współpracują oraz wymieniają się informacjami na temat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie. W przypadku ograniczeń w dostępie do energii, operatorzy będą starali się zminimalizować skutki dla odbiorców. Powołana przez OSP z państw regionu Morza Bałtyckiego grupa ekspercka na bieżąco monitoruje sytuację w regionie, przede wszystkim w celu identyfikacji potrzeb i możliwości wykorzystania zdolności transgranicznych.

Według opublikowanych przez stowarzyszenie europejskich operatorów ENTSO-E wstępnych wniosków z prognozy na sezon zimowy 2022/2023, rynek energii stoi w obliczu podwyższonego ryzyka w zakresie wystarczalności generacji. Zidentyfikowano także możliwość obniżenia marginesów bezpieczeństwa w porównaniu do poprzednich zim. Najtrudniejsze będą warunki pracy systemów elektroenergetycznych w styczniu i lutym. W regionie Morza Bałtyckiego, w scenariuszu uwzględniającym niskie poziomy zbiorników wodnych, ryzyko braku wystarczalności może wystąpić na południu Szwecji, w południowej Norwegii oraz we wschodniej Danii. W scenariuszu uwzględniającym niską generację ze źródeł jądrowych, ryzyko braku wystarczalności znacząco wzrasta w południowej Szwecji oraz Finlandii, czyli obszarach polegających na imporcie energii.

Przedstawiciele zarządów OSP regionu Morza Bałtyckiego zadeklarowali gotowość do współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego pracy systemów elektroenergetycznych, w tym wymiany niezbędnych informacji, jak również udzielania pomocy międzyoperatorskiej.

Pomimo odnotowanego spadku popytu na energię elektryczną w regionie, operatorzy w dalszym ciągu zalecają odbiorcom oszczędzanie energii. Wyznaczony cel w tym zakresie, wynoszący 10% brutto zużycia, został uzgodniony przez Radę UE jako narzędzie służące do obniżenia cen energii, jak również do uniknięcia ograniczeń w jej dostępności.

W spotkaniu uczestniczyli OSP z regionu Morza Bałtyckiego: Elering, AST, Litgrid, Svenska kraftnät, Statnett, Energinet, Fingrid, PSE oraz 50Hertz.

Źródło: pse.pl, 50hertz.com, en.energinet.dk