Prezesi i inni przedstawiciele kadry kierowniczej operatorów systemów przesyłowych (OSP) krajów nadbałtyckich spotkali się w Berlinie w celu dalszej intensyfikacji współpracy. W spotkaniu uczestniczyły AST (Łotwa), Elering (Estonia), Energinet (Dania), Fingrid (Finlandia), Litgrid (Litwa), PSE (Polska), Statnett (Norwegia) i Svenska Kraftnät (Szwecja).

Menedżerowie firm pozytywnie ocenili sposób wspólnego zarządzania krytyczną sytuacją zaopatrzeniową ubiegłej zimy w wyniku wojny Rosji z Ukrainą. Na przykład OSP pomagali sobie nawzajem ponad granicami, aby z wyprzedzeniem łagodzić potencjalnie krytyczne sytuacje w sieci. Środki obejmowały zakup paliwa dla elektrowni istotnych dla systemu, jak również ustanowienie stałego monitoringu.

Podczas spotkania przedstawiciele OSP z Estonii, Łotwy i Litwy poinformowali o aktualnym stanie prac nad synchronizacją z siecią elektroenergetyczną Europy kontynentalnej do 2025 roku. Operatorzy systemów przesyłowych potwierdzili zamiar jeszcze ściślejszej współpracy w celu wzmocnienia suwerenności energetycznej i osiągnięcia celów związanych ze zmianami klimatu – a tym samym włączenia coraz większej ilości energii elektrycznej z wiatru i słońca do infrastruktury sieciowej.

Gościem spotkania był również Chris Peeters, prezes Elia Group. Poinformował o Szczycie Energii Wiatrowej na Morzu Północnym, który odbył się 24 kwietnia w Ostendzie i o tym, jaki impuls może on dać również dla rozwoju na Morzu Bałtyckim.

Źródło: 50 Hertz