BalticWind.EU poinformował, że w przyjętym we wtorek raporcie Europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W sprawozdaniu przegłosowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej podkreśla się, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga przyspieszenia wdrażania morskiej energetyki wiatrowej. Zostanie ono poddane pod głosowanie w pełnym składzie Izby PE 17 stycznia 2022 roku. Rozmawialiśmy z autorem stanowiska PE posłem Mortenem Petersenem (Renew, Dania).

Paweł Wróbel: Jakie są główne osiągnięcia Pańskiego raportu przyjętego przez ITRE?

Morten Petersen: Myślę, że głównym osiągnięciem jest uzyskanie poparcia szerokiej większości politycznej dla bardzo, bardzo ambitnego raportu. Uwzględniono w nim pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu, a także szybsze wdrażanie morskich parków wiatrowych oraz wprowadzono ograniczenia czasowe dotyczące zezwoleń. Każdy w sektorze energetyki wiatrowej zna delikatność tych kwestii, a jednak zostały one uwzględnione w raporcie, który ma szerokie poparcie w Parlamencie Europejskim.

Które z głównych przeszkód regulacyjnych na poziomie UE należy usunąć w pierwszej kolejności by przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej?

Teraz ważne jest, aby usprawnić wszystkie przepisy tak by były spójne z pakietem “Fit for 55”, aby nie dochodziło do sytuacji, w których różne regulacje są ze sobą sprzeczne. Zezwolenia, na przykład, są również przedmiotem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i nie chcielibyśmy, aby kolejna dyrektywa stała na drodze do szybszego wdrażania morskiej energetyki wiatrowej.

Jakie jest Pana przesłanie jako posła sprawozdawcy do zainteresowanych stron zajmujących się morską energetyka wiatrową w regionie Morza Bałtyckiego?

Proszę Państwa o wykorzystanie swoich głosów, aby cele i ambicje zawarte w “Strategii UE w sprawie morskiej energii odnawialnej” zostały wdrożone na szczeblu krajowym. Raport toruje drogę, ale realizacja naszych celów klimatycznych zależy w dużej mierze od społeczeństwa. Chciałbym również podziękować zainteresowanym stronom związanym z morską energetyką wiatrową za ich wkład na każdym etapie prac. Był to bardzo cenny wkład w pracę nad raportem PE.