Polenergia poinformowała w komunikacie, iż spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których Polenergia i Equinor posiadają po 50% udziałów, podpisały w dniu 29 września 2023 roku z SIF Netherlands B.V. – dostawcą fundamentów typu monopal aneksy.

„Przedmiotem aneksów jest zmiana zakładanego terminu podpisania umów na produkcję monopali dla projektów (…) na dzień 15 stycznia 2024 roku. Powodem zmiany Daty Końcowej są trwające negocjacje Umów Finalnych. Zmiana Daty Końcowej nie wpływa na harmonogram realizacji Projektów.”

Źródło: Polenergia