12 03, 2024

Zielona energia dla biznesu. Już w kwietniu największe wydarzenie o rynku cPPA w Polsce – Konferencja RE-Source Poland Hub.

By |2024-03-12T21:17:31+01:0012 marca, 2024|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA, WYDARZENIE|

Umowy cPPA na zakup zielonej energii zawierane między odbiorcami a wytwórcami energii z OZE, z roku na rok zyskują na popularności a liczba podpisanych kontraktów systematycznie rośnie. Coraz częściej obejmują one także moce morskiej energetyki wiatrowej. Dane za 2023 roku pokazują, że w Europie doszło do przekroczenia magicznej granicy 10 GW mocy zainstalowanej źródeł OZE [...]

8 03, 2024

RockWave otrzymuje kontrakt na przetwarzanie danych podpowierzchniowych dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk 1 w Polsce

By |2024-05-17T07:06:50+02:008 marca, 2024|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

RockWave, wiodący dostawca usług przetwarzania i obrazowania sejsmicznego dla wielu sektorów energetycznych, z dumą ogłasza, że otrzymał znaczący kontrakt od Equinor i Polenergia na ich obszarze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, przy Farmie Wiatrowej Bałtyk 1. Nagroda ta podkreśla zaangażowanie RockWave w dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w zakresie przetwarzania danych sejsmicznych dla sektora energii odnawialnej. Zakres [...]

6 03, 2024

Ignitis Renewables robi postępy w budowie pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie dzięki precyzyjnym pomiarom i strategicznym spostrzeżeniom

By |2024-05-17T07:06:51+02:006 marca, 2024|LITWA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Ignitis Renewables, międzynarodowa firma zajmująca się zieloną energią, kontynuuje rozwój pierwszej morskiej farmy wiatrowej w krajach bałtyckich i wykonuje pomiary wiatru i meteorologiczne na Morzu Bałtyckim, niezbędne do realizacji projektu. W tym celu na obszar morski przyszłej morskiej farmy wiatrowej dostarczono pływającą stację pomiarową ze specjalistycznym sprzętem. Stacja pomiarowa, która została umieszczona na specjalnej boi, [...]

4 03, 2024

Krajobraz czystej energii w 2023 roku: Globalny wzrost i różnice regionalne w zakresie energii słonecznej, wiatrowej i pojazdów elektrycznych, zrównoważone wyzwaniami w zakresie energii jądrowej i efektywności energetycznej

By |2024-05-17T07:06:53+02:004 marca, 2024|OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA|

Globalne wdrażanie czystej energii osiągnęło nowy poziom w 2023 r., a roczne przyrosty fotowoltaiki i wiatru wzrosły odpowiednio o 85% i 60%. Przyrost mocy dla tych dwóch technologii wyniósł prawie 540 GW, z czego za większość odpowiadają Chiny. Wdrożenie czystej energii w 2023 r. pozostało jednak zbyt skoncentrowane w zaawansowanych gospodarkach i Chinach, a reszta [...]

27 02, 2024

RWE ogłasza zwycięzcę globalnego Innovation Competition

By |2024-05-17T07:06:54+02:0027 lutego, 2024|NIEMCY, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Indeximate Ltd., start-up założony w Wielkiej Brytanii w 2022 roku, wygrał drugi globalny Innovation Competition RWE. Konkurs został ogłoszony w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie integracji systemów, obiegu zamkniętego i ochrony środowiska w morskiej energetyce wiatrowej, które mogą wspierać ambicje RWE w zakresie wzrostu i celów zrównoważonego rozwoju. Aby wyłonić zwycięzcę, RWE przeprowadziło dokładną [...]

26 02, 2024

Erbud podpisał ważną umowę z Baltic Towers

By |2024-05-17T07:06:55+02:0026 lutego, 2024|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Erbud niedawno podpisał znaczącą umowę mającą na celu rozwój zdolności energetyki wiatrowej na morzu w kraju. Umowa o wartości aż 358,4 miliona złotych obejmuje projekt i budowę obiektów produkcyjnych wież dla energetyki wiatrowej na morzu na Wyspie Ostrów w Gdańsku, co stanowi istotny krok naprzód dla morskiego krajobrazu energetyki odnawialnej. Podpisana umowa, ogłoszona 22 lutego, [...]

20 02, 2024

IPCEI Hy2Infra: Rozwój europejskiej infrastruktury wodorowej na rzecz zielonej transformacji

By |2024-05-17T07:06:57+02:0020 lutego, 2024|NIEMCY, OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE, TECHNOLOGIA|

Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, trzeci ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania ("IPCEI") mający na celu wsparcie infrastruktury wodorowej. Oczekuje się, że ten IPCEI zwiększy podaż odnawialnego wodoru, zmniejszając tym samym zależność od gazu ziemnego i pomagając osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Projekt o nazwie "IPCEI Hy2Infra" został [...]

20 02, 2024

OX2 i SMHI będą współpracować w celu odbudowy części Morza Bałtyckiego poprzez sztuczne natlenianie

By |2024-05-17T07:06:59+02:0020 lutego, 2024|OFFSHORE, PROJEKTY, SZWECJA, TECHNOLOGIA|

SMHI otrzymało grant badawczy od Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska i Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii w celu zbadania, we współpracy m.in. z OX2, czy sztuczne natlenianie może przyczynić się do przywrócenia części Morza Bałtyckiego, które są obecnie pozbawione tlenu. Tlen gazowy jest produktem ubocznym produkcji wodoru w dwóch morskich parkach energetycznych planowanych przez OX2, [...]

8 02, 2024

UE wprowadza do prawa zaostrzone kryteria wstępnej kwalifikacji dla farm wiatrowych

By |2024-05-17T07:07:00+02:008 lutego, 2024|OFFSHORE, REGULACJE, TECHNOLOGIA|

We wtorek, 6 lutego, Parlament Europejski i Rada osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie ustawy Net Zero Industry Act (NZIA). Ustawa pomoże wzmocnić europejską produkcję czystych technologii i przyczyni się do zapewnienia, że przyszłość energii wiatrowej będzie "made in Europe". Sercem umowy NZIA jest projekt aukcji energii wiatrowej. Kryteria wstępnej kwalifikacji są obecnie zapisane w prawodawstwie. [...]

22 01, 2024

CIP uruchamia nową firmę zajmującą się rozwojem projektów wysp energetycznych na całym świecie

By |2024-05-17T07:07:02+02:0022 stycznia, 2024|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Copenhagen Infrastructure Partners uruchamia Copenhagen Energy Islands ("CEI"): nową spółkę zajmującą się rozwojem wysp energetycznych na całym świecie przy wsparciu inwestorów ze Skandynawii, Europy i Ameryki Północnej. Copenhagen Energy Islands będzie opierać się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy CIP w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, aby rozwijać projekty wysp energetycznych na całym świecie. Copenhagen Energy Islands [...]

22 01, 2024

Ocean Winds wspiera rozwój innowacyjnych bezzałogowych robotów dla farmy BC-Wind

By |2024-05-17T07:07:03+02:0022 stycznia, 2024|OFFSHORE, OPINIE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Projekt wdrożenia pracy bezzałogowych statków autonomicznych do obsługi morskich farm wiatrowych przygotowany przez gdańską firmę Blue Armada Robotics wygrał w europejskim konkursie ELBE Challenge dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Konkurs organizowany ze wsparciem Komisji Europejskiej przez Sojusz ELBE (European Leaders of Blue Energy) zaoferował możliwość przygotowania rozwiązań dla deweloperów morskich farm wiatrowych, którzy [...]

19 01, 2024

Greckie kable wzmocnią przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

By |2024-05-17T07:07:05+02:0019 stycznia, 2024|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Hellenic Cables, segment Cenergy Holdings odpowiedzialny za kable, podpisał nowy kontrakt na dostawę kabli międzysystemowych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III w Polsce. Spółka joint venture Equinor i Polenergia rozwija projekty morskich farm wiatrowych MWF Bałtyk II i III w Polsce. Firma Hellenic Cables została wybrana przez Seaway7 jako kluczowy podwykonawca w [...]

17 01, 2024

Morska farma wiatrowa Baltic Power będzie wykorzystywać stal niskoemisyjną

By |2024-05-17T07:07:06+02:0017 stycznia, 2024|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Morska farma wiatrowa Baltic Power, wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power, jako pierwsza na świecie zostanie zbudowana z wykorzystaniem niskoemisyjnej stali produkowanej niemal w całości z surowców pochodzących z recyklingu w elektrycznym piecu łukowym zasilanym energią odnawialną. Zastosowanie tego materiału zmniejszy emisję dwutlenku węgla w cyklu życia turbiny o 10 procent. Farma Baltic Power [...]

8 01, 2024

Program pilotażowy zoptymalizowanego pod kątem AI bilansowania sieci uruchomiony w Finlandii

By |2024-05-17T07:07:08+02:008 stycznia, 2024|FINLANDIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Fińska grupa energetyczna zainstalowała pilotażowy projekt w parku przemysłowym, reklamując go jako pierwszy w swoim rodzaju system wspierany przez sztuczną inteligencję (AI). Exaum, założona w 2021 r. firma energetyczna zaangażowana w działania na rzecz większego wykorzystania energii odnawialnej, pod koniec listopada ogłosiła, że projekt o mocy 1 MW jest najnowszym krokiem firmy w zakresie skalowania [...]

8 01, 2024

Aker Solutions będzie nadzorować pływający węzeł energii wiatrowej w Norwegii

By |2024-05-17T07:07:09+02:008 stycznia, 2024|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Firma Aker Solutions podpisała umowę z Marine Energy Test Centre (METCentre) w Norwegii w celu pilotowania nowej technologii podwodnych systemów zasilania, która może znacznie obniżyć koszty i złożoność morskich farm wiatrowych. W ramach projektu, Aker Solutions dostarczy nowej technologii przesył energii, Subsea Collector, dla obszaru testowego morskiej energetyki wiatrowej METCentre, który obecnie składa się z [...]

1 12, 2023

Energinet i 50Hertz rozpoczynają przetarg na wyspę energetyczną na Bornholmie

By |2024-05-17T07:07:11+02:001 grudnia, 2023|DANIA, NIEMCY, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Duńscy i niemieccy operatorzy sieci przesyłowych Energinet i 50Hertz rozpoczęli proces przetargowy na kluczowe technologie wspólnego projektu Bornholm Energy Island, który ma przynieść 3 GW zielonej energii niemieckim i duńskim konsumentom energii. W wyniku dialogu rynkowego z potencjalnymi dostawcami odbytego latem tego roku, partnerzy zdecydowali się przyspieszyć przetarg, aby jak najwcześniej zarezerwować moce produkcyjne. Następnym [...]

28 11, 2023

Komisja uruchamia pierwszą aukcję Europejskiego Banku Wodorowego – 800 mln euro dotacji na produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych

By |2024-05-17T07:07:12+02:0028 listopada, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Komisja uruchomiła pierwszą aukcję w ramach Europejskiego Banku Wodorowego, mającego wesprzeć produkcję wodoru odnawialnego w Europie, przeznaczając na ten cel początkowo 800 mln euro dochodów z handlu uprawnieniami do emisji, za pośrednictwem Funduszu Innowacyjnego. Producenci wodoru odnawialnego mogą ubiegać się o wsparcie w postaci stałej premii za kilogram wyprodukowanego wodoru. Premia ma na celu wypełnienie [...]

20 11, 2023

Fugro wspiera Ignitis Renewables w budowie pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie

By |2024-05-17T07:07:14+02:0020 listopada, 2023|LITWA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Ignitis Renewables, międzynarodowa firma zajmująca się zieloną energią, przyznała Fugro kontrakt na przeprowadzenie badań geofizycznych na terenie pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie. Ten krytyczny krok w rozwoju projektu ma na celu lepsze zrozumienie warunków dna morskiego, które będą informować o lokalizacji, budowie i projektowaniu przyszłych turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Wyznaczony przez Fugro statek [...]

17 11, 2023

LIGUM Offshore obecne w łańcuchu dostaw dla Baltic Power na Morzu Bałtyckim

By |2023-11-17T09:48:30+01:0017 listopada, 2023|POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

LIGUM Offshore weźmie udział w realizacji pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim. Sukces polskiego łańcucha dostaw. Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowych, każda o mocy wytwórczej 15 MW co [...]

10 11, 2023

Grupa Przemysłowa Bałtyk z powodzeniem wykonała dwie morskie trafostacje dla duńskiego partnera

By |2024-05-17T07:07:16+02:0010 listopada, 2023|DANIA, OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Grupa Przemysłowa Bałtyk zakończyła realizację projektu w którego zakresie było wykonanie dwóch morskich trafostacji (OSS) na rzecz duńskiego partnera. W godzinach popołudniowych w dniu 8 listopada, z gdyńskiego terenu produkcyjnego spółki Baltic Operator wypłynęła gotowa,  druga - „bliźniacza” trafostacja morskiej farmy wiatrowej z przeznaczeniem na amerykański rynek.  W ramach zrealizowanych przez spółki Grupy konstrukcji na [...]

9 11, 2023

Van Oord przetransportuje i zainstaluje fundamenty dla projektu Baltic Power

By |2024-05-17T07:07:17+02:009 listopada, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Van Oord wygrał dwa nowe projekty morskiej energetyki wiatrowej: Baltic Power na Morzu Bałtyckim oraz Greater Changhua 2b i 4 na Tajwanie. Łączna wartość kontraktów przekracza 500 milionów euro. Po uruchomieniu, dwie morskie farmy wiatrowe będą dostarczać energię odnawialną do około 2,5 miliona gospodarstw domowych. Morska farma wiatrowa Baltic Power jest realizowana przez spółkę joint [...]

6 11, 2023

Spółka zależna Portu Tallinn projektuje statek do obsługi farm wiatrowych (CSOV)

By |2024-05-17T07:07:19+02:006 listopada, 2023|ESTONIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Spółka zależna Portu Tallinn, TS Shipping OÜ, ogłosiła konkurs "Wind farm commissioning service operations vessel technical documentation" na budowę nowego statku CSOV. Według CEO TS Shipping OÜ, Vahura Ausmeesa, decyzja o budowie statku nie została jeszcze podjęta, ale nowy CSOV będzie wykorzystywany do wykonywania prac przy rozruchu i konserwacyjnych na morskich farmach wiatrowych. CSOV powinien [...]

2 11, 2023

Duńskie konsorcjum tworzy laboratorium testowe dla pływających turbin wiatrowych

By |2024-05-17T07:05:59+02:002 listopada, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Konsorcjum wiodących duńskich graczy tworzy laboratorium testowe dla pływających turbin wiatrowych klasy 20 MW. Laboratorium obejmuje wiatr, fale i model turbiny wiatrowej. Pomiary są połączone bezpośrednio z modelami obliczeniowymi w konfiguracji "Digital Twin". Innovation Fund Denmark zainwestował w projekt 15,3 mln DKK. 92% morskich turbin wiatrowych w Europie zostało wyprodukowanych w duńskim przemyśle wiatrowym. Kolejnym [...]

1 11, 2023

Pierwszy przetarg PtX w Danii rozstrzygnięty: Sześć projektów ustanowi moc elektrolizy na ponad 280 MW

By |2024-05-17T07:06:00+02:001 listopada, 2023|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Duńska Agencja Energii zakończyła przetarg Power-to-X i sześć projektów otrzyma pomoc publiczną. Za sześcioma zwycięskimi projektami stoją cztery różne firmy, które mogą teraz rozpocząć produkcję ekologicznego wodoru w Danii. Duńska Agencja Energii może teraz ujawnić zwycięzców pierwszego w historii duńskiego przetargu Power-to-X (PtX). PtX jest niezbędną technologią w zielonej transformacji Danii w celu osiągnięcia neutralności [...]

26 10, 2023

Equinor i Polenergia przyznają Seaway7 kontrakt na kable międzysystemowe

By |2024-05-17T07:06:02+02:0026 października, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Seaway7, część Grupy Subsea7, potwierdziła przyznanie przez Equinor i Polenergię znaczącego* kontraktu na projekty morskiej energetyki wiatrowej typu bottom-fixed w polskiej części Morza Bałtyckiego. Zakres prac Seaway7 obejmuje inżynierię, zaopatrzenie, budowę i instalację (EPCI) 100 kabli międzysystemowych 66kV o długości około 200 kilometrów. Oba projekty będą realizowane w ciągłych kampaniach, a prace na morzu mają [...]

26 10, 2023

WindEurope: Net Zero? Wszystko kręci się wokół elektryfikacji

By |2024-05-17T07:06:03+02:0026 października, 2023|OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA|

Sojusz na rzecz Elektryfikacji (The Electrification Alliance)** przedstawił nowy "Manifest na rzecz Elektryfikacji" ("Electrification Manifesto"), wzywający Komisję Europejską do przyspieszenia elektryfikacji Europy. Manifest wzywa do opracowania specjalnego planu działania na rzecz elektryfikacji w ciągu pierwszych 100 dni kadencji nowej Komisji Europejskiej. Podczas uroczystości inauguracyjnej Kadri Simson, komisarz ds. energii, została laureatką inauguracyjnej "Europejskiej Nagrody Elektryfikacji" [...]

17 10, 2023

Respect Energy Holding planuje budowę morskiej pływającej farmy wiatrowej w Estonii

By |2024-05-17T07:06:05+02:0017 października, 2023|ESTONIA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Respect Energy Holding ogłasza plany budowy morskiej pływającej farmy wiatrowej u wybrzeży Estonii. Projekt obejmuje również pilotażowe wdrożenie technologii fundamentów do produkcji wodoru i amoniaku w pływających turbinach wiatrowych. Projektowana inwestycja o łącznej mocy do 820 MW powstanie w obszarze Wind Energy Innovation Area u wybrzeży Estonii. Morska pływająca farma wiatrowa ma zostać uruchomiona w [...]

17 10, 2023

Bladt Industries i Semco Maritime z kontraktem EPCI dla projektu Baltic Power OSS

By |2024-05-17T07:06:06+02:0017 października, 2023|OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Główny podwykonawca, ISC Consulting Engineers, z powodzeniem zrealizował już znaczną część zakresu inżynieryjnego, zarówno dla podstacji, jak i dla monopali i elementów przejściowych, które również zostaną dostarczone przez Bladt Industries. Obie podstacje zostaną zbudowane i uruchomione w nadchodzących latach, a ich ostateczne oddanie do użytku planowane jest na początek 2026 r., jako kluczowe elementy infrastruktury [...]

13 10, 2023

Seatech Engineering omawia możliwość wsparcia polskiego offshore

By |2024-05-17T07:06:08+02:0013 października, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej jest dla nas niezwykle ważny, dlatego od pewnego czasu nasi inżynierowie intensywnie pracują nad naszym najnowszym projektem - jednostką CTV (Crew Transport Vessel) SE-223. Projekt jest obecnie na zaawansowanym etapie, gotowy do wprowadzenia na rynek. Zadaniem katamaranu SE-223 będzie bezpieczny transfer personelu technicznego wraz z niezbędnym sprzętem pomiędzy portami serwisowymi [...]

6 10, 2023

Vulcan otwiera pionierski poligon pożarowy z lądowiskiem helikoptera

By |2023-10-06T10:58:13+02:006 października, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Vulcan Training & Consultancy (VTC), największe centrum szkoleniowe w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzące szkolenia dla pracowników branży Oil & Gas oraz Wind Energy, z dumą ogłasza otwarcie pierwszego w Polsce komercyjnego poligonu pożarowego z lądowiskiem helikoptera. Uroczystość inauguracji miała miejsce podczas Gali 5-lecia Vulcan Training & Consultancy, w dniu 7 września 2023 roku. Od 5 lat [...]

3 10, 2023

Inauguracja nowego stanowiska do testowania łopat turbin wiatrowych

By |2024-05-17T07:06:09+02:003 października, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

W uroczystości inauguracyjnej wzięło udział ponad 100 pracowników, konsultantów, dostawców, klientów i partnerów. Wstęgę przecięli (od lewej do prawej) Test rig project Manager (Hvejsel Advise), Christian Frier Hvejsel; Head of Technology Development Blades (Siemens Gamesa), Peter Fuglsang; Chairman of the Board (Blaest), Kim Sandgaard-Mørk; Chairman of the Board (Port of Aalborg), Bjarne Jensen. Wierząc w [...]

3 10, 2023

Gra online ożywia badania nad zielonym wodorem

By |2024-05-17T07:06:11+02:003 października, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Leuna, 20 września 2023 Produkcja zielonego wodoru na morzu badana w ramach flagowego projektu H2Mare może być teraz doświadczana w formie gry przeglądarkowej. W "Offshore - the H2Mare Game" gracze mogą zbudować własną morską farmę wiatrową, produkować zielony wodór i testować na ekranie technologie przyszłości badane w ramach projektu. Dzięki temu nowoczesnemu podejściu H2Mare ma [...]

3 10, 2023

NKT zabezpiecza umowę ramową i rekordowe zamówienie na pięć projektów kabli energetycznych wspierających niemiecką transformację energetyczną

By |2024-05-17T07:06:13+02:003 października, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Spółka NKT otrzymała od niemieckiego operatora sieci przesyłowej 50Hertz zamówienie na pięć projektów kabli energetycznych na lądzie i na morzu w ramach długoterminowej umowy ramowej. To zamówienie, łącznej wartości ok. 3,5 mld EUR, jest nowym rekordem firmy NKT. 50Hertz, niemiecki operator systemu przesyłowego, wybrał NKT do dostarczenia kilku linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) [...]

29 09, 2023

Podpisanie umów na fundamenty dla MFW Bałtyk II i III przesunięte na styczeń 2024

By |2023-10-03T21:36:35+02:0029 września, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Polenergia poinformowała w komunikacie, iż spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których Polenergia i Equinor posiadają po 50% udziałów, podpisały w dniu 29 września 2023 roku z SIF Netherlands B.V. – dostawcą fundamentów typu monopal aneksy. „Przedmiotem aneksów jest zmiana zakładanego terminu podpisania umów na produkcję monopali [...]

29 09, 2023

Blades Europe 2023: Odkrywanie horyzontu technologii wiatrowej z Sensoria

By |2024-05-17T07:06:14+02:0029 września, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Blades Europe 2023, najważniejsze wydarzenie w sektorze energii wiatrowej, odbędzie się w Amsterdamie w dniach 28 i 29 listopada. W tym roku wydarzenie odbywa się we współpracy z Sensoria by MISTRAS, uznaną marką w branży, obiecującą konwergencję liderów myśli i ekspertów technicznych, którzy podzielą się cennymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wydarzenie ma na celu zaoferowanie uczestnikom [...]

28 09, 2023

Eurelectric: Przyspieszenie elektryfikacji wymaga infrastruktury

By |2024-05-17T07:06:16+02:0028 września, 2023|OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA|

Szczyt kryzysu energetycznego może już minął, ale nie wyzwania związane z dekarbonizacją i bezpieczeństwem dostaw w Europie. Krajowa, czysta i odnawialna elektryfikacja pozostaje odpowiedzią, ale pilnie potrzebne są wyższe inwestycje i zmodernizowana infrastruktura, aby umożliwić potrojenie wskaźników elektryfikacji do 2050 roku. W ciągu 6,5 roku do 2030 r. Europa musi przyciągnąć bezprecedensowe inwestycje w rozbudowę [...]

26 09, 2023

RWE i FRS Windcat Polska prezentują napędzaną wodorem jednostkę CTV do transportu załogi morskich farm wiatrowych

By |2023-09-26T10:19:40+02:0026 września, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

RWE i FRS Windcat Polska zaprezentowały w porcie w Ustce jednostkę Hydrocat 55 – jeden z pierwszych na świecie dwupaliwowych statków do transportu załogi (CTV). Jest to jednostka dwupaliwowa, zasilana paliwem MDO, która może być także napędzana wodorem, co pozwala znacząco obniżyć emisję CO2. W obecności Jacka Maniszewskiego, Burmistrza Miasta Ustka, przedstawiciele władz lokalnych, środowiska [...]

25 09, 2023

Raport MAE: Niskoemisyjne technologie wodorowe wciąż rosną

By |2024-05-17T07:06:18+02:0025 września, 2023|OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA|

Według nowego raportu MAE, dynamika rozwoju niskoemisyjnego wodoru nadal rośnie, pomimo powolnego wdrażania zachęt finansowych i uporczywej presji kosztowej, która grozi opóźnieniem projektów. Poziomy produkcji mogą jednak znacznie wzrosnąć do 2030 r., jeśli wszystkie zapowiedziane projekty zostaną zrealizowane i podjęte zostaną większe wysiłki w celu zachęcenia do ich wykorzystania. Liczba ogłoszonych projektów dotyczących niskoemisyjnego wodoru [...]

12 09, 2023

Sensoria: Rola technologii czwartej rewolucji przemysłowej

By |2024-05-17T07:06:19+02:0012 września, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

W niedawnym wywiadzie dla BalticWind.eu Valery Godinezazcuaga, dyrektor Sensoria™ Center of Excellence, rzucił światło na kluczową rolę postępu technologicznego czwartej rewolucji przemysłowej w przyspieszeniu rozwoju farm wiatrowych. "Jeśli umieścimy rozwój energetyki wiatrowej w kontekście historycznych rewolucji przemysłowych, możemy powiedzieć, że nowoczesne podstawy przemysłu wiatrowego zostały wprowadzone podczas drugiej rewolucji przemysłowej" - zauważył Godinezazcuaga. Sektor energii [...]

8 09, 2023

Dania i Niemcy wspólnie na rzecz energii wiatrowej i wodoru

By |2024-05-17T07:06:21+02:008 września, 2023|DANIA, NIEMCY, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Silna duńsko-niemiecka współpraca w zakresie energii wiatrowej i wodoru została szczegółowo omówiona podczas Niemiecko-Duńskiego Forum Biznesowego w Hamburgu w dniu 6 września. Wraz z decyzją o utworzeniu stałego połączenia Fehmarnbelt, w 2014 roku światło dzienne ujrzało nowe forum biznesowe - Hamburg-Copenhagen Business Forum. Teraz zyskuje zasięg krajowy i właśnie zorganizowano konferencję w Hamburgu z udziałem [...]

28 08, 2023

Hellenic Cables S.A. otrzymuje kontrakt EPCI na połączenie sieci w Niemczech

By |2024-05-17T07:06:22+02:0028 sierpnia, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Hellenic Cables, segment kablowy Cenergy Holdings, otrzymał kontrakt od 50Hertz Offshore GmbH na dostawę "pod klucz" dwóch systemów kabli eksportowych do podłączenia do niemieckiej sieci zachodniej podstacji morskiej farmy wiatrowej Gennaker o mocy około 927 MW zlokalizowanej na niemieckim Morzu Bałtyckim, wykorzystującej technologię 220 kV AC. Gennaker będzie jedną z najpotężniejszych morskich farm wiatrowych na [...]

10 08, 2023

Ocean Winds zaprasza MŚP do prezentacji projektów bezzałogowych pojazdów autonomicznych

By |2024-05-17T07:06:24+02:0010 sierpnia, 2023|OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA, TOP NEWS|

W stale rozwijającym się świecie morskiej energetyki odnawialnej innowacje są siłą napędową postępu. Ocean Winds (OW), wiodący lider branży i partner Aliansu ELBE aktywnego w europejskich regionach, dostrzega znaczenie badań i rozwoju (R&D) w kształtowaniu przyszłości sektora morskiej energetyki wiatrowej. Dążąc do wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorstw w tej dziedzinie, Ocean Winds serdecznie zaprasza do [...]

4 08, 2023

Ørsted i DHI opracowują wytyczne dotyczące monitorowania nietoperzy i ptaków dla morskiej energetyki wiatrowej

By |2024-05-17T07:06:26+02:004 sierpnia, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Ørsted i DHI opracowały wytyczne dotyczące monitorowania nietoperzy i ptaków w celu wsparcia ochrony zagrożonych gatunków nietoperzy i ptaków w ramach przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Przyspieszone wdrażanie morskiej energetyki wiatrowej jest konieczne, aby powstrzymać najgorsze skutki zmian klimatu, w tym utratę siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy na całym świecie. W odpowiedzi na budowę morskich [...]

28 07, 2023

Stefan Thimm, BWO: Produkcja zielonego wodoru z morskiej energii wiatrowej musi rozpocząć się teraz

By |2024-05-17T07:06:28+02:0028 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA|

Zielony wodór z morskiej energii wiatrowej: stwórz konkretne podstawy dla inwestycji już teraz! "To dobrze, że niemiecki rząd zaktualizował swoją krajową strategię wodorową. Zapewnia to większe bezpieczeństwo planowania dla morskiej energetyki wiatrowej. Jednak w oparciu o tę strategię ważne jest teraz ustanowienie konkretnych środków na rzecz produkcji zielonego wodoru z morskiej energii wiatrowej". powiedział Dyrektor [...]

28 07, 2023

Benthic zakończył badanie CPT dla MFW Bałtyk II i III firmy Equinor

By |2024-05-17T07:06:29+02:0028 lipca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Na początku tego roku Benthic, marka Geo-services w dziale Data and Robotics firmy Acteon, zakończyła badanie terenu obejmujące testy penetracji stożka (CPT) przy użyciu przenośnego zdalnie sterowanego wiertła (PROD), które umożliwiło zaprojektowanie fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych i dwóch podstacji morskich dla farm wiatrowych Bałtyk II i III w Polsce na Morzu Bałtyckim. Prace [...]

28 07, 2023

PGE Baltica ma za sobą pierwszy pełny rok pomiarów wiatru na obszarze projektu Baltica 1

By |2024-05-17T07:04:58+02:0028 lipca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

PGE Baltica poinformowała o zakończeniu pierwszego pełnego roku pomiarów wiatru na obszarze projektu Baltica 1 i tym samym pomyślnie zrealizowała I fazę kampanii pomiarowej, której celem było uchwycenie pełnej sezonowości w rejestrowanych danych pomiarowych. Jak wskazują analitycy, spójność pomiaru była niezaburzona, a wymagany próg dostępności danych został spełniony. Wyniki tych pomiarów, a przede wszystkim dokładne [...]

14 07, 2023

Kamil Kobyliński: Nie ma wodoru bez offshore, TotalEnergies gotowy do inwestycji w polski offshore i wodór

By |2024-05-17T07:05:00+02:0014 lipca, 2023|OFFSHORE, OPINIE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Zielony wodór jest niezbędny do transformacji energetycznej Polski przekonywał Kamil Kobyliński z koncernu TotalEnergies podczas tegorocznej konferencji PSEW. BalticWind.EU był partnerem medialnym wydarzenia. Poniższą relacją kontynuujemy cykl publikacji o tym jakie technologie odegrają kluczową rolę w zielonej reindustrializacji Europy i wdrożenie "Net-Zero Industry Act". Kamil Kobyliński, Head of Offshore Poland w TotalEnergies podczas debaty “Produkcja [...]

12 07, 2023

Helikopter w ogniu – pierwszy tego typu Poligon Pożarowy w Polsce

By |2024-05-17T07:05:02+02:0012 lipca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Vulcan Training & Consultancy (VTC) buduje pierwszy w Polsce komercyjny poligon pożarowy z lądowiskiem helikoptera. VTC ogłosił otwarcie nowego i innowacyjnego poligonu pożarowego. Ten komercyjny obiekt, będący jedynym tego typu w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, zapewni najwyższej jakości szkolenia dla członków grup gaśniczych na statkach i instalacjach offshore Oil & Gas. “Najważniejszym elementem nowego poligonu [...]

6 07, 2023

DSV i Ørsted testują drony towarowe na morskiej farmie wiatrowej Anholt

By |2024-05-17T07:05:04+02:006 lipca, 2023|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

DSV, globalna duńska firma transportowo-logistyczna, oraz Ørsted, wiodąca na świecie duńska firma energetyczna, przetestują długodystansowy transport części zamiennych i narzędzi na Morzu Kattegat w Danii dronem. Ørsted ma ambitny cel, aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. i nieustannie bada nowe sposoby zapewnienia wysokiej dostępności farm wiatrowych i zmniejszenia emisji [...]

5 07, 2023

Przyszłe morskie turbiny wiatrowe muszą wzmocnić środowisko morskie

By |2024-05-17T07:05:05+02:005 lipca, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Duże skały, które utworzą rodzaj sztucznej rafy skalnej w parku Aflandshage Havvindmølle, pomogą wzmocnić środowisko morskie. Wiatraki będą dostarczać zieloną energię elektryczną odpowiadającą zużyciu 300 000 gospodarstw domowych, gdy będą gotowe w 2026 roku. 26 morskich turbin wiatrowych, które utworzą Aflandshage Windmill Park w południowym Øresund, będzie miało fundamenty, które zostaną częściowo pokryte dużymi skałami. [...]

4 07, 2023

Helene Bøhler: Europejscy deweloperzy wiatrowi w kolejce po nowe oprogramowanie Vind AI do rozwijania morskich projektów wiatrowych

By |2024-05-17T07:05:07+02:004 lipca, 2023|TECHNOLOGIA, TOP NEWS|

BalticWind.EU zainicjowało debatę na temat tego, jak powinna przebiegać zielona reindustrializacja w Europie w ramach "Net-Zero Industry Act". W serii wywiadów, podcastów i webinariów prezentujemy potencjał różnych technologii, kluczowych dla branży wiatrowej. Rozmawialiśmy z Helene Bøhler, współzałożycielką i dyrektor generalną Vind, o digitalizacji procesów projektowania farm wiatrowych za pomocą innowacyjnej platformy oprogramowania opartej na sztucznej [...]

3 07, 2023

Habeck inauguruje ponad 115-metrowe stanowisko do testowania łopat wirnika

By |2024-05-17T07:05:08+02:003 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Federalny Minister Gospodarki i Ochrony Klimatu Robert Habeck, przewodniczący Senatu i Burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema Andreas Bovenschulte oraz Senator ds. Nauki i Portów Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema Claudia Schilling spotkali się dziś w Bremerhaven, aby zainaugurować nowe, ponad 115-metrowe stanowisko testowe łopat wirnika Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Wiatrowej IWES. Nowe stanowisko testowe łopat [...]

29 06, 2023

Valery Godinez-Azcuaga: Przyspieszenie rozwoju farm wiatrowych zależy od postępu technologicznego czwartej rewolucji przemysłowej

By |2024-05-17T07:05:10+02:0029 czerwca, 2023|OFFSHORE, OPINIE, TECHNOLOGIA, TOP NEWS|

Tym wywiadem BalticWind.EU rozpoczyna debatę na temat tego, jak powinna przebiegać zielona reindustrializacja w Europie w ramach "Net-Zero Industry Act". W serii wywiadów, podcastów i webinariów pokażemy znaczenie rozwoju różnych technologii, kluczowych dla branży wiatrowej. O technologiach kontroli i monitorowania rozmawialiśmy z Valerym Godinezem-Azcuagą, dyrektorem Sensoria™ Center of Excellence. Podkreślił on znaczenie postępu technologicznego dla [...]

23 06, 2023

Organ kontrolny Deutsche Windtechnik wykorzysta technologię dronów na morskiej farmie wiatrowej Butendiek

By |2024-05-17T07:05:11+02:0023 czerwca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Na początku czerwca eksperci z Deutsche Windtechnik jako jedni z pierwszych przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię inspekcji na morzu przy użyciu zautomatyzowanej technologii dronów. Wdrożenie obejmowało okresową kontrolę łopat wirnika na morskiej farmie wiatrowej Butendiek, która jest wyposażona w 80 turbin wiatrowych Siemens SWT 3.6-120. Nowatorskie podejście było możliwe dzięki postępowi w technologii dronów, [...]

13 06, 2023

Damen Shipyards i Baltic Workboats zawiązują sojusz w celu obsługi rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej

By |2024-05-17T07:05:12+02:0013 czerwca, 2023|ESTONIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Baltic Workboats (BWB) i Damen Shipyards podpisały umowę partnerską dotyczącą programu budowy popularnego statku transferowego załogi Damen, Fast Crew Supplier (FCS) 2710, w zakładzie BWB na wyspie Saaremaa w Estonii. Wraz z dołączeniem Morza Bałtyckiego do Morza Północnego jako obszaru szybkiej ekspansji morskiej energetyki wiatrowej,budowa tych wysoko ocenianych CTV w regionie zwiększa dostępność zarówno dla [...]

9 06, 2023

Fugro i Fraunhofer IWES zabezpieczają badania dla farm wiatrowych BSH w niemieckiej WSE

By |2024-05-17T07:05:14+02:009 czerwca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), przyznała firmie Fugro kontrakt na badania geofizyczne dla dwóch lokalizacji morskich farm wiatrowych w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) na Morzu Północnym. We współpracy z Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems (IWES), dane geologiczne Fugro zostaną zintegrowane z wielokanałowymi danymi sejsmicznymi o ultrawysokiej [...]

6 06, 2023

Fugro wdroży boje lidarowe SEAWATCH® Wind wespierając realizację duńskiego celu morskiej energetyki wiatrowej na 2030

By |2024-05-17T07:05:16+02:006 czerwca, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Energinet przyznał Fugro nowy kontrakt na dostarczenie pływających narzędzi pomiarowych floating wind lidar dla pięciu morskich projektów wiatrowych w Danii. Fugro zainstaluje i będzie obsługiwać dziesięć boi lidarowych SEAWATCH® Wind w trzech głównych lokalizacjach, a mianowicie na Morzu Kattegat, Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Boje te będą dostarczać dane meteorologiczne i środowiskowe w czasie rzeczywistym, [...]

1 06, 2023

Innowacyjne rozwiązanie usprawnia konserwację łopat dla zrównoważonej produkcji energii wiatrowej

By |2024-05-17T07:05:17+02:001 czerwca, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

W miarę jak globalna zmiana w kierunku energii odnawialnej nabiera tempa, turbiny wiatrowe stały się integralną częścią zrównoważonego krajobrazu energetycznego. Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń łopat stanowi jednak ciągłe wyzwanie dla operatorów farm wiatrowych. W odpowiedzi Sensoria firmy Mistras wprowadziła zaawansowany system monitorowania łopatek, który wykorzystuje moc technologii emisji akustycznej (AE). Wykorzystując możliwości AE, Sensoria dąży [...]

31 05, 2023

Sensoria: Studium przypadku innowacyjnej konserwacji morskich farm wiatrowych

By |2024-05-17T07:05:18+02:0031 maja, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Sensoria, innowacyjne rozwiązanie do monitorowania integralności łopat, przedstawia przekonujące studium przypadku w zakresie przekształcania praktyk konserwacji morskich elektrowni wiatrowych. Wykorzystując niezawodność technologii emisji akustycznej, Sensoria wyznacza nowe standardy branżowe, oferując możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji operacji i obniżenia kosztów. Aby zilustrować swoją skuteczność, firma udostępnia wpływowe studia przypadków, które demonstrują możliwości Sensoria, [...]

16 05, 2023

Ørsted otrzymuje kontrakt – będą wychwytywać i składować 430 000 ton biogennego CO2

By |2024-05-17T07:05:20+02:0016 maja, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Duńska Agencja Energetyczna (DEA) przyznała firmie Ørsted 20-letni kontrakt na realizację projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) "Ørsted Kalundborg Hub". Projekt przewiduje, że Ørsted zacznie wychwytywanie dwutlenku węgla w swojej opalanej wiórami drzewnymi elektrowni Asnæs w Kalundborg w zachodniej Zelandii oraz w opalanym słomą kotle elektrowni Avedøre w rejonie Wielkiej Kopenhagi. "Jesteśmy niezwykle zadowoleni [...]

12 05, 2023

Ørsted doda życia dnom morskim

By |2024-05-17T07:05:21+02:0012 maja, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

W najbliższych latach na wodach duńskich ma powstać znacznie więcej morskich turbin wiatrowych. Musi się to odbyć w harmonii z naturą. Jeśli chodzi o Ørsted, nie wystarczy nie zostawić śladu. Projekty energetyczne powinny odgrywać aktywną rolę w promowaniu różnorodności biologicznej. Dlatego Ørsted zapewni pozytywny wpływ netto wszystkich nowych projektów uruchomionych od 2030 roku. Kryteria przetargowe [...]

11 05, 2023

ABB współpracuje z Lhyfe i Skyborn przy jednym z największych w Europie projektów związanych z odnawialnym wodorem

By |2024-05-17T07:05:23+02:0011 maja, 2023|OFFSHORE, PROJEKTY, SZWECJA, TECHNOLOGIA|

ABB współpracuje z Lhyfe, światowym pionierem w produkcji wodoru odnawialnego, oraz Skyborn, globalnym liderem w dziedzinie energii odnawialnej, aby wspólnie zrealizować i zoptymalizować jeden z najambitniejszych w historii Europy projektów związanych z wodorem odnawialnym - SoutH2Port. Nowy zakład produkcji wodoru, obsługiwany przez Lhyfe i Skyborn, będzie zlokalizowany w gminie Söderhamn w Szwecji i podłączony do [...]

27 04, 2023

Amazon Web Services, Accenture i WindEurope wypuszczają cyfrowe narzędzie przyspieszające wydawanie pozwoleń

By |2024-05-17T07:05:25+02:0027 kwietnia, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Pozwolenia pozostają największą przeszkodą we wprowadzaniu energii wiatrowej na skalę. W całej Europie około 80 GW mocy w energetyce wiatrowej utknęło obecnie w procedurach wydawania pozwoleń. Otrzymywanie pozwoleń przez deweloperów trwa zbyt długo - w niektórych krajach nawet do dziewięciu lat. Jest to niezgodne z ambicjami klimatyczno-energetycznymi UE - w zeszłym roku UE zainstalowała jedynie [...]

21 04, 2023

Dania otwiera przetarg na Power-to-X

By |2024-05-17T07:05:26+02:0021 kwietnia, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Duńska Agencja Energii otwiera zaproszenie do składania ofert w ramach programu pomocy publicznej Power-to-X (PtX) na produkcję PtX w Danii Obecnie możliwe jest złożenie oferty w ramach programu dopłat do produkcji PtX w Danii (PtX Tender). Jako instytucja zamawiająca, DEA ogłasza przetarg na dotacje o łącznej wartości 1,25 mld DKK. Termin składania ofert upływa w [...]

17 04, 2023

„Anna” zbadała wietrzność i natężenie fal morskich dla projektu Bałtyk I

By |2023-04-18T09:07:07+02:0017 kwietnia, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Equinor i Polenergia zakończyły trwające ponad rok badania wietrzności i natężenia fal dla najbardziej zaawansowanego projektu tzw. drugiej fazy - MFW Bałtyk I. Dane oceaniczne i meteorologiczne, zebrane przez urządzenie ochrzczone imieniem „Anna”, pozwolą określić przewidywaną produkcję energii z farmy wiatrowej, a także stworzyć jej projekt od fundamentów po łopaty. - Badania wietrzności to ważny [...]

28 03, 2023

Umowa o współpracy, która ma utorować drogę dla rurociągu wodorowego między Danią a Niemcami

By |2024-05-17T07:05:27+02:0028 marca, 2023|DANIA, NIEMCY, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

24 marca minister ds. klimatu, energii i gospodarki komunalnej, Lars Aagaard, oraz minister gospodarki i ochrony klimatu Niemiec, wicekanclerz Robert Habeck, podpisali porozumienie o współpracy w celu umożliwienia budowy lądowego rurociągu wodorowego z Danii do Niemiec. Od 2028 roku będzie można transportować wodór przez granicę duńsko-niemiecką rurociągiem lądowym. Jest to jedna z ambicji stojących za [...]

27 03, 2023

OX2 stworzy morski hub energetyczny u wybrzeży południowej Szwecji

By |2024-05-17T07:04:21+02:0027 marca, 2023|OFFSHORE, PROJEKTY, SZWECJA, TECHNOLOGIA|

Spółka OX2 rozpoczęła rozwój morskiego hubu energetycznego Neptunus w południowej części Morza Bałtyckiego. Szacuje się, że hub energetyczny będzie miał łączną moc zainstalowaną 1,9 GW i będzie produkował zarówno energię elektryczną, jak i wodór. Projekt zostanie włączony do portfolio projektów OX2 w pierwszy kwartał 2023 roku. Hub energetyczny będzie zlokalizowany w szwedzkiej strefie ekonomicznej, około [...]

24 03, 2023

Equinor i Polenergia zakończyły badania dna morskiego dla projektów MFW Bałtyk II i Bałtyk III

By |2023-03-26T23:02:25+02:0024 marca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Przez blisko 8 miesięcy 10 specjalistycznych statków badawczych i setki specjalistów badało dno Bałtyku, gdzie planowana jest instalacja farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Zakończone prace geotechniczne i geofizyczne to kolejny kamień milowy w realizacji inwestycji Equinora i Polenergii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Na podstawie wyników tych prac opracowany zostanie ostateczny [...]

23 03, 2023

Międzynarodowe partnerstwo pozyskuje fundusze na rozwój pływającej podstacji morskiej

By |2024-05-17T07:04:22+02:0023 marca, 2023|DANIA, OFFSHORE, SZWECJA, TECHNOLOGIA|

Międzynarodowe partnerstwo łączy dwie dekady doświadczeń z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i podstacji morskich fixed-bottom z silnymi kompetencjami w zakresie konstrukcji morskich. Celem jest skomercjalizowanie solidnej i efektywnej kosztowo koncepcji pływających podstacji morskich. Kopenhaga/Esbjerg, Dania / Oslo, Norwegia - Semco Maritime, ISC Consulting Engineers, Uniwersytet Aalborg, Energy Cluster Denmark i norwesko-szwedzki Inocean wspólnie zabezpieczyli fundusze [...]

20 03, 2023

Morskie turbiny wiatrowe Vattenfall przetestują możliwość zrównoważonej produkcji żywności

By |2024-05-17T07:04:24+02:0020 marca, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Jak można produkować bezkopalną morską energię wiatrową i zrównoważoną żywność przy jednoczesnej poprawie środowiska morskiego i bioróżnorodności na tym samym obszarze morskim? To właśnie ma nadzieję zbadać nowa współpraca "Win@Sea" pomiędzy duńskimi uniwersytetami, firmami i Vattenfall. Morska energia wiatrowa jest wydajnym i bezkopalnym źródłem energii, a w ostatnich latach wiele rządów wyznaczyło ambitne cele dla [...]

16 03, 2023

Dno Bałtyku pod lupą specjalistów – PGE Baltica realizuje badania geofizyczne dla projektu Baltica 1

By |2023-03-16T15:26:13+01:0016 marca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Około 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej, na obszarze, gdzie powstanie jedna z morskich farm wiatrowych PGE – Baltica 1 – trwają badania mające na celu rozpoznanie dna Bałtyku. To niezbędne działania poprzedzające budowę elektrowni wiatrowej na morzu. Od końca ubiegłego roku na obszarze przyszłej farmy wiatrowej i przyłącza prowadzone [...]

9 03, 2023

Fundacja PGE ogłasza drugą edycję konkursu „PGE Turniej Maszyn Wiatrowych”

By |2023-03-09T13:29:25+01:009 marca, 2023|OFFSHORE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

15 marca rozpoczną się eliminacje do drugiej edycji PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2023, w którym zadaniem jest zbudowanie modelu turbiny wiatrowej. Jest to innowacyjny konkurs techniczny promujący odnawialne źródła energii, kierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z całego kraju. ​Odnawialne źródła energii to przyszłość krajowej gospodarki. Z roku na rok w Polsce wytwarza się [...]

23 02, 2023

Roboty i drony do kontroli morskich farm wiatrowych

By |2024-05-17T07:04:25+02:0023 lutego, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Podwodne roboty skanujące podstawy morskich turbin wiatrowych oraz drony sprawdzające ich łopaty powietrznie - to sposób na obniżenie kosztów eksploatacji morskich farm wiatrowych przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Wciąż jednak nie wiadomo, czy wyposażone w lasery roboty będą na tyle niezawodne i skuteczne, by zastąpić ludzkich inspektorów i ręcznie instalowane czujniki. Wykrywanie uszkodzeń łopat na [...]

15 02, 2023

Raport IEA: Świat wchodzi w nową erę produkcji czystych technologii, strategie przemysłowe poszczególnych krajów będą kluczem do sukcesu

By |2024-05-17T07:04:27+02:0015 lutego, 2023|TECHNOLOGIA, TOP NEWS|

Energy Technology Perspectives 2023 podkreśla główne możliwości rynkowe i zatrudnienia, jak również pojawiające się zagrożenia, dla krajów ścigających się w prowadzeniu przemysłu czystej energii dziś i w przyszłości. Świat energii znajduje się u progu nowej ery przemysłowej - ery produkcji technologii czystej energii - która tworzy nowe rynki i miliony miejsc pracy, ale także stwarza [...]

10 02, 2023

BalticSeaH2 – projekt rozwoju doliny wodorowej w południowej Finlandii przebiega zgodnie z planem

By |2024-05-17T07:04:28+02:0010 lutego, 2023|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, OFFSHORE, POLSKA, SZWECJA, TECHNOLOGIA|

W ramach projektu doliny wodorowej BalticSeaH2 powstanie pierwsza znacząca transgraniczna dolina wodorowa w Europie. Celem jest stworzenie zintegrowanej gospodarki wodorowej w regionie południowej Finlandii i Estonii, która umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla z różnych gałęzi przemysłu oraz samowystarczalność energetyczną regionu. Obszar ten jest połączony z szerszym rynkiem regionu Morza Bałtyckiego, co poprawia warunki inwestycyjne. Obecnie [...]

18 01, 2023

Mniej wypadków śmiertelnych ptaków dzięki innowacyjnym technologiom monitoringu

By |2023-01-18T11:27:02+01:0018 stycznia, 2023|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Sztuczna inteligencja, kamery, radary, oprogramowanie do śledzenia danych i modelowanie ryzyka mogą pomóc nie tylko w wykrywaniu uszkodzeń łopat, ale także w zmniejszeniu śmiertelności ptaków na morskich farmach wiatrowych. Podczas gdy energia odnawialna przynosi ogromne korzyści dla klimatu, śmierć ptaków w wyniku kolizji z łopatami turbin wiatrowych pozostaje przedmiotem troski ekologów. "W wyniku szybkiego rozprzestrzeniania [...]

3 01, 2023

Prototypowa turbina wiatrowa V236-15.0 MW firmy Vestas wytwarza pierwsze kWh

By |2024-05-17T07:04:30+02:003 stycznia, 2023|DANIA, OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Firma Vestas zakończyła instalację prototypu turbiny V236-15,0 MW w krajowym centrum testowym dla dużych turbin wiatrowych Østerild w Jutlandii Zachodniej w Danii. Prototyp z powodzeniem wyprodukował swoją pierwszą kWh mocy i teraz przejdzie obszerny program testów i weryfikacji, aby zapewnić niezawodność przed pełną certyfikacją i rozpoczęciem produkcji seryjnej. "Jest to wielki krok naprzód w naszych [...]

29 12, 2022

Ørsted inwestuje FlagshipONE – największy projekt ekologicznego e-metanolu w Europie

By |2024-05-17T07:04:31+02:0029 grudnia, 2022|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, TECHNOLOGIA|

Zarząd Ørsted podjął ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie projektu e-metanolu FlagshipONE o mocy 50 000 ton/rok. FlagshipONE będzie pierwszym obiektem Power-to-X firmy Ørsted na skalę komercyjną i jest ważnym krokiem w kierunku ambicji Ørsted, aby zająć wiodącą pozycję w dziedzinie odnawialnego wodoru i paliw ekologicznych. Zwiększając swoje zaangażowanie Ørsted przejął prawo własności do FlagshipONE [...]

23 12, 2022

Wykrywanie uszkodzeń łopat, zanim wpłyną one na produkcję energii

By |2022-12-28T12:05:41+01:0023 grudnia, 2022|OFFSHORE, TECHNOLOGIA|

Łopaty turbin wiatrowych mogą ulec natychmiastowemu uszkodzeniu, na przykład w wyniku uderzenia pioruna, lub też z czasem ulegać awariom, często niezauważonym. Operatorzy farm wiatrowych mogą wykrywać je skuteczniej i na czas dzięki nowoczesnym technologiom monitoringu. Łopaty są istotną częścią turbin wiatrowych, które są podatne na różne uszkodzenia spowodowane przez czynniki środowiskowe, takie jak uderzenie pioruna [...]

Go to Top