Z Alicją Chilińską-Zawadzką, Prezes EDF Renewables Polska rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej. Wśród poruszonych wątków były doświadczenia francuskie w transformacji energetycznej, w tym kwestie rozwijania kompetencji dla zeroemisyjnej gospodarki, czy budowy łańcucha dostaw z udziałem lokalnych firm.

Paweł Wróbel, BalticWind.EU:
Jak połączyć realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej z koniecznością rozwoju kompetencji dla nowoczesnych branż gospodarki?

Alicją Chilińską-Zawadzką, Prezes EDF Renewables Polska:

Rozwój kompetencji dla nowoczesnych branż gospodarki, w tym energetyki wiatrowej, to rzeczywiście duże wyzwanie. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej do 2030 roku powstanie prawie 200 tysięcy nowych miejsc pracy przy farmach na lądzie i morzu. To ogromna liczba potrzebnych specjalistów i kompetencji.
Z drugiej strony Polska ma najcenniejszą wartość – wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników sektorów, które w kolejnych dekadach będą „wygaszane”. Takim sektorem jest branża wydobywcza. Dlatego uważamy, że te dwa elementy w przypadku polski należy połączyć – to miks, który może przyczynić się do sprostania rosnącym potrzebom nowoczesnych branż gospodarki.

Właśnie dlatego w 2023 roku uruchomiliśmy program „Wiatr – kopania możliwości”, który kierujemy do górników odchodzących z sektora wydobywczego. Chcemy zapewnić im możliwość pracy w nowej, stabilnej branży, jaką jest energetyka wiatrowa. Po ukończeniu szkolenia górnicy będą gotowi do pracy jako technicy i serwisanci turbin wiatrowych – a ich kompetencje potwierdzą certyfikaty honorowane na całym świecie. Program zaplanowaliśmy na 3 lata, potrwa więc do 2026 roku. W tym czasie przeszkolimy ok. 60 osób.

2) W Pani ocenie w jakim kierunku powinna podążać współpraca polsko-francuska w realizacji transformacji sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym? Które doświadczenia EDFR z globalnych rynków mogą stanowić największą wartość dodaną?

Polska i francuska transformacja energetyczna mają ze sobą wiele wspólnego. We Francji EDF z powodzeniem zrealizował proces zmian, które miały za zadanie przestawić gospodarkę na bardziej zielone tory. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem z polskimi liderami energetycznymi, ponieważ mamy wspólny cel: bezpieczeństwo energetyczne Europy i zeroemisyjną gospodarkę. Wiemy, jak realizować projekty offshore w reżimie finansowym i czasowym, potrafimy też budować efektywne łańcuchy dostaw oparte o local content. Mamy innowacyjne rozwiązania, które tworzymy w naszym dziale R&D. Jesteśmy gotowi dzielić się naszą wiedzą, aby efektywnie tworzyć nową gałąź gospodarki w Polsce i tym samym wspierać transformację energetyczną.

Jako EDF Renewables już w tym momencie angażujemy polskich wykonawców do rozwoju naszych międzynarodowych projektów energetycznych. Dzięki temu zyskują oni doświadczenie i nabywają nowe kompetencje, które mogą okazać się kluczowe podczas realizacji projektów offshore na polskim Bałtyku.

3) Jakie znaczenie dla EDFR ma udział lokalnych firm w realizacji projektów, szczególnie w sektorze morskich farm wiatrowych?

Z naszego doświadczenia wynika, że local content ma znaczenie strategiczne. Przekonanie to ma swoje odzwierciedlenie w naszej filozofii mocnego wpływu na lokalny wzrost gospodarczy.

O tym, jak ważne dla powodzenia projektu jest zaangażowanie lokalnych firm, przekonaliśmy się podczas budowy naszej morskiej farmy wiatrowej w Saint-Nazaire. Projekt powstawał w trudnych warunkach gospodarczych i przede wszystkim dzięki temu, że oparliśmy łańcuch dostaw o local content, udało się ukończyć budowę w zakładanym czasie i budżecie.
Nasze doświadczenie pokazuje też, że kilkudziesięcioprocentowy lub większy udział polskich firm w rozwoju MEW w Polsce to warunek konieczny, aby myśleć o sukcesie. To również szansa na zbudowanie nowej, stabilnej gałęzi gospodarki. We Francji, tylko przy realizacji 3 farm offshore, stworzyliśmy 7 tysięcy nowych miejsc pracy, które istnieją do dzisiaj.