Rada regionu Gotlandia przyznała pozwolenie na obszary Natura 2000 dla morskiej farmy wiatrowej Aurora, którą OX2 i Ingka Investments, inwestycyjne ramię Ingka Group, największego detalisty IKEA, rozwijają poza wyspami Gotlandia i Olandia w Szwecji. Jeśli rząd wyda ostateczną zgodę, budowa może rozpocząć się do 2028 roku, a produkcja przed rokiem 2030.

Aurora znajduje się około 22 km na południe od Gotlandii i ponad 30 km na wschód od Olandii na Morzu Bałtyckim. Farma wiatrowa może produkować do 24 TWh, jeśli cały obszar zostanie zbudowany. Morze Bałtyckie jest również obszarem ważnym dla szwedzkich sił zbrojnych, a dzięki czujnikom na turbinach farma wiatrowa może pomóc w nadzorze i kontroli tego obszaru.

“Aurora to farma wiatrowa, która naprawdę może coś zmienić i działać jako motor transformacji ‘net zero’ w południowej części Szwecji. Kable eksportowe z farmy są planowane na terytorium lądowe kraju, ale także bezpośrednio na Gotlandię. Produkcja z Aurory na dużą skalę ułatwiłaby rozwój lokalnej produkcji energii elektrycznej, a także produkcję wodoru, aby pomóc w dekarbonizacji przemysłu i transportu ciężkiego”, mówi Emelie Zakrisson, szefowa działu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Szwecji, OX2.

Przyznając projektowi zezwolenie na obszary Natura 2000, rada regionu zgadza się z innymi organami, że farma wiatrowa może zostać zrealizowana bez szkody dla gatunków chronionych. Natura 2000 jest jednym z kilku pozwoleń, które muszą zostać wydane. Następnym krokiem rady jest zaproponowanie rządowi postawienia farmy zgodnie z ustawą o wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji. Jeśli rząd wyrazi zgodę, budowa może rozpocząć się już w 2028 r., a produkcja może rozpocząć się przed 2030 r.

Źródło: OX2