Fiński operator systemu przesyłowego Fingrid i szwedzki operator sieci Svenska kraftnät wspólnie przygotowują nowe połączenie przesyłowe energii elektrycznej między Finlandią a Szwecją. Budowa linii przesyłowej o długości 380 km, zwanej Aurora Line, oraz stacji elektroenergetycznych, które będą częścią projektu, rozpocznie się w tym roku w Finlandii.

Umowy na realizację pierwszego etapu Aurora Line o mocy 400 kV zostały już podpisane – informuje Fingrid. Budowa pierwszego etapu rozpocznie się już jesienią 2022 roku. W pierwszej fazie projektu zostanie zbudowana 153-kilometrowa linia przesyłowa o napięciu 400 kV z podstacji Pyhänselän w Muhos do nowej podstacji Viitajärvi w Keminmaa. Po ukończeniu linia przesyłowa zwiększy możliwości przesyłu energii elektrycznej i umożliwi podłączenie około 800 MW nowych mocy wytwórczych do północnej Finlandii. Projekt linii przesyłowej jest realizowany przez Tecnolines Italia i Enersense PN.

Podpisane umowy mają łączną wartość 50 milionów euro, a zakończenie ich realizacji planowane jest na koniec 2024 roku. Połączenie, które ma być w pełni ukończone w pełni w 2025 roku, będzie przebiegać z Muhoksel do Messaure w północnej Szwecji. Po ukończeniu linia Aurora Line zwiększy moce przesyłowe o około 900 MW z Finlandii do Szwecji i o około 800 MW ze Szwecji do Finlandii. Koszty inwestycji po stronie fińskiej wyniosą 85 milionów euro, natomiast całkowity koszt fazy budowy wspólnego projektu wyniesie 254 miliony euro.

W styczniu 2022 roku Unia Europejska przyznała 127 milionów euro dofinansowania na budowę Aurora Line w ramach instrumentu “Łącząc Europę”. Umowa o dotację została podpisana pod koniec kwietnia, a pierwsza rata została wypłacona w czerwcu.

Aurora Line, Źródło: Fingrid

UE ogłosiła linię Aurora Line projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, który przyniesie korzyści kilku krajom UE w regionie Morza Bałtyckiego: umożliwi on zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie tylko w krajach skandynawskich, ale także w szerszym regionie Morza Bałtyckiego.

Nowe połączenie transgraniczne sprawi, że europejski rynek energii elektrycznej stanie się bardziej efektywny poprzez zmniejszenie znaczących i długotrwałych różnic cenowych pomiędzy krajami skandynawskimi i bałtyckimi. Jednocześnie poprawi to bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Finlandii i przyspieszy zieloną transformację.

Sieć fińska jest częścią skandynawskiego systemu elektroenergetycznego i obszaru rynku energii elektrycznej tworzonego przez kraje wokół Morza Bałtyckiego. Sprawne działanie obu wymaga dobrych połączeń przesyłowych energii elektrycznej. Fingrid będzie rozwijać transgraniczne połączenia przesyłowe przede wszystkim ze Szwecją i Estonią.

Połączenia przesyłowe na granicy fińskiej, Źródło: Fingrid

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej oparty na produkcji energii z OZE wymaga transgranicznych połączeń przesyłowych między krajami, które są utrzymywane i rozwijane w Finlandii przez Fingrid. Według dyrektora Jussiego Jyrinsalo w Fingrid konkurencja i swobodny przepływ energii elektrycznej przez granice obniżą cenę energii elektrycznej, ale żaden kraj nie będzie w stanie samodzielnie i nieprzerwanie produkować tanią energię elektryczną w przyszłości.