Rząd w Tallinie potwierdził dziś lokalizację wspólnego estońsko-łotewskiego projektu morskiej energetyki wiatrowej ELWIND na estońskim obszarze morskim. W oparciu o badania i analizy, najbardziej odpowiednim obszarem rozwoju dla wspólnego projektu na wodach estońskich jest obszar morski na zachód od zatoki Sõrve.

“Morska energia wiatrowa Estonii to niewykorzystany potencjał w kontekście zielonej rewolucji, bardziej rozsądnych cen energii i naszego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego cieszę się, że po dokładnych analizach znów zrobiliśmy krok naprzód i wybraliśmy odpowiednią lokalizację dla powstania estońsko-łotewskiej morskiej farmy wiatrowej”powiedziała minister gospodarki i infrastruktury Riina Sikkut.

“W trakcie zleconego przez kraje sąsiednie wstępnego badania dotyczącego wyboru lokalizacji dla morskiej farmy wiatrowej przeanalizowano różne obszary morskie, aby znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla farmy wiatrowej w estońsko-łotewskim obszarze morskim. Obszar morski na zachód od zatoki Sõrve został wybrany ze względu na dobre warunki wiatrowe i lądowe w porównaniu z innymi obszarami, a także dlatego, że jest daleko od znanych tras przelotów ptaków wędrownych, fok i innych siedlisk wodnych” powiedziała minister Sikkut, wyjaśniając wybór lokalizacji.

W ramach projektu ELWIND planuje się budowę łącznie 700-1000 MW mocy w morskiej energetyce wiatrowej na obszarze morskim Estonii i Łotwy. Państwa przeprowadzą na terenach niezbędne prace przygotowawcze, po czym pozwolenia na budowę zostaną wystawione na licytację. W połowie września państwo łotewskie ogłosiło, że lokalizacja farmy wiatrowej w łotewskim obszarze morskim będzie w rejonie Kurzeme, między Liepaja a Ventspils, z dala od wybrzeża.

Poprzez ten projekt Estonia i Łotwa chcą pomóc w przyspieszeniu ekologicznego zwrotu poprzez zachęcanie do wprowadzania na rynek energii odnawialnej. To z kolei pomoże ustabilizować i uczynić bardziej przystępnymi ceny energii elektrycznej w całym regionie, zwiększyć krajowe bezpieczeństwo dostaw i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

Jako kolejny krok projektu w Estonii, Centrum Inwestycji Środowiskowych złoży wniosek do Urzędu Ochrony Konsumenta i Nadzoru Technicznego (TTJA) o pozwolenie na budowę wspólnego projektu w estońskim obszarze morskim. Wraz z procedurą wydawania pozwolenia na budowę TTJA rozpocznie ocenę oddziaływania na środowisko, podczas której KIK zleci wykonanie niezbędnych opracowań.

ELWIND będzie realizowany przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji, łotewskie Ministerstwo Gospodarki, Centrum Inwestycji Środowiskowych, Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju oraz łotewskiego operatora systemu przesyłowego Augstsprieguma tīkls (AST).

Źródło: Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji, Republika Estonii https://mkm.ee/uudised/selgus-eesti-lati-meretuulepargi-uhisprojekti-asukoht