Rząd Szwecji przedstawił w dn. 3 maja jak chce prowadzić lepszą ocenę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Svensk Vindenergi (Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) w swoim komentarzu pozytywnie ocenia bardziej przejrzyste długoterminowe zasady w tej dziedzinie, ale jednocześnie podkreśla, że właśnie teraz najwyższym priorytetem musi być podjęcie decyzji w sprawie 10 wniosków dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, które znajdują się na stole rządowym. Wskazuje na ryzyko opóźnień w realizacji niezbędnych inwestycji.

Zaplanowana przez rząd “Uporządkowana ocena projektów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej” ma przeanalizować w jaki sposób można poprawić ramy prawne dotyczące wykorzystania obszarów morskich dla rozwoju energetyki wiatrowej, w tym w jaki sposób ocena pozwoleń dla energetyki wiatrowej w strefie ekonomicznej Szwecji może być bardziej efektywna i przejrzysta. Celem jest uzyskanie systemu oceny, który zapewni warunki dla zwiększonej ekspansji morskiej energetyki wiatrowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu innych interesów społecznych. Raport z badania ma być przedstawiony w lipcu 2024 r.

Svensk Vindenergi uważa, że ten okres oznacza dalsze opóźnienia, zanim będą mogły zostać wprowadzone nowe zasady. Choć bardziej przejrzyste długoterminowe zasady dotyczące prostszej i bardziej skoordynowanej oceny będą korzystne to zasady te powinny być wprowadzone wcześniej. Grozi to opóźnieniem koniecznego rozwoju o 10 terawatogodzin (TWh) rocznie, które jest niezbędna do zaspokojenia gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu najbliższych 10 lat. Na wodach szwedzkich istnieje już wiele realizowanych i zaawansowanych projektów morskich elektrowni wiatrowych, które oczekują na przyspieszenie tych procedur.

Jak podkreśla Lina Kinning ze Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, odpowiedzialna za morską energetykę wiatrową: Kiedy badanie zostanie zakończone latem przyszłego roku, może być za późno na rozpoczęcie podejmowania decyzji o zezwoleniu, jeśli chcemy mieć w Szwecji niezbędną morską energetykę wiatrową przed 2030 r. W praktyce zezwolenia są konieczne do wstępnego zabezpieczenia inwestycji i komponentów w warunkach rosnącej międzynarodowej konkurencji. Coraz więcej krajów znacząco zwiększa swoje cele ekspansji morskiej energetyki wiatrowej. Szwecja ryzykuje, że przegapi ten pociąg, co spowoduje opóźnienie rozwoju produkcji energii elektrycznej. Dodaje również: Pozytywne jest również to, że dochodzenie przeanalizuje, jak w ocenie należy uwzględnić kwestię interesów bezpieczeństwa Szwecji, ponieważ współistnienie z interesami szwedzkich sił zbrojnych jest jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Obecnie 10 morskich farm wiatrowych w szwedzkiej strefie ekonomicznej czeka na decyzję rządu. Dlatego pozytywne jest podejście zakładające by w ramach badania przeanalizować, w jaki sposób zmienione ramy regulacyjne powinny być stosowane w odniesieniu do trwających spraw i kwestii, w których kluczowe znaczenie ma utrzymanie tempa realizacji projektów.

Źródło: Svensk Vindenergi oraz Rząd Szwecji
https://www.regeringen.se/rattsligadokument/kommittedirektiv/2023/05/dir.-202361