Operatorzy systemów przesyłowych Szwecji i Finlandii, Svenska Kraftnät i Fingrid, wspólnie złożyli wniosek o współfinansowanie w ramach instrumentu “Łącząc Europę” nowej transgranicznej linii międzysystemowej Aurora Line, łączącej północne części tych krajów.

Nowy interkonektor znacznie zwiększy zdolności przesyłowe między tymi krajami. Rozpoczęcie budowy linii Aurora Line planowane jest w przyszłym roku, a oddanie do użytku do końca 2025 roku. Aurora Line jest zlokalizowana w północnej Szwecji i Finlandii. Trasa o długości 380 km będzie przebiegać przez koło podbiegunowe. Linia Aurora zwiększy zdolności przesyłowe ze Szwecji do Finlandii o 800 MW i z Finlandii do Szwecji o 900 MW.

Grafika: Fingrid

Nowe połączenie międzysystemowe, Aurora Line, będzie wspierać Europejski Zielony Ład oraz cel UE polegający na zmniejszeniu emisji CO2 o 55% do 2030 r. poprzez umożliwienie szybszego i szerszego przejścia na energię odnawialną. Szacuje się, że projekt ten zmniejszy emisję CO2 o 20 mt w okresie 40 lat. Ponadto wzmocnienie zdolności przesyłowych na obszarach północnych ułatwi inwestycje w nowe farmy wiatrowe i energochłonne zakłady przemysłu ciężkiego w tym regionie. Będzie to na przykład oznaczać lepsze możliwości dla przemysłu w zakresie wykorzystania zielonego wodoru w celu zminimalizowania śladu węglowego. W związku z tym przemysł, wraz z przedsiębiorstwami energetycznymi w regionie, wzywa do zwiększenia transgranicznych zdolności przesyłowych.

Aurora Line zmniejszy również zależność UE od importu energii elektrycznej oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw w krajach skandynawskich i bałtyckich poprzez znaczne wzmocnienie połączenia między Szwecją a Finlandią. Nowe połączenie międzysystemowe poprawi funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE poprzez zmniejszenie istniejących znaczących i długotrwałych wąskich gardeł między krajami, co z kolei zmniejszy różnice w cenach energii elektrycznej w krajach skandynawskich i bałtyckich.

Unia Europejska przyznała projektowi status Projektu Wspólnego Interesu (Project Of Common). Studium inwestycyjne linii Aurora była współfinansowane z instrumentu “Łącząc Europę” w wysokości 4,3 mln euro. Koszty fazy budowy lAurora Line szacuje się na 254 mln euro, a współfinansowanie z CEF wynosi 50% całej inwestycji.

Źródło: Fingrid