Litwa, jako jeden z krajów nadbałtyckich, chce wykorzystać możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Pierwsza morska farma wiatrowa powstanie do 2030 roku, natomiast aukcja odnawialnych źródeł energii dla pierwszej morskiej farmy wiatrowej planowana jest na 2023 rok. Morska energetyka wiatrowa mogłaby pokryć do jednej czwartej energii zużywanej w kraju. Pytamy litewskie Ministerstwo Energetyki o wyzwania i plany na 2022 rok. Czytaj Raport specjalny BalticWind.EU Litwa IV kwartał 2021 r.

Litwa planuje budowę farmy wiatrowej o mocy 700 MW na Morzu Bałtyckim, która generowałaby do 3 TWh energii elektrycznej, co odpowiada 25% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Budowa farmy mogłaby stworzyć ponad 1300 miejsc pracy. Jednak potencjał Litwy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej jest znacznie większy. Według szacunków BEMIP, na litewskich wodach mogą pojawić się wiatraki o łącznej mocy 4,5 GW.

Pytamy o stan przygotowań do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i ocenę ministerstwa dotychczasowych osiągnięć w rozwoju elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

“W tak krótkim czasie Litwa przystąpiła do opracowywania ram prawnych i innych prac przygotowawczych” – czytamy w komentarzu litewskiego Ministerstwa Energetyki dla BalticWind.EU.

Na początku głównym wyzwaniem była ocena terenów nadających się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przygotowanie ram prawnych. Trwają dyskusje na temat najbardziej odpowiedniego projektu systemu wsparcia. Litwa dąży do opracowania systemu wsparcia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążał on konsumentów końcowych. Kolejnym dużym czekającym wyzwaniem jest zapewnienie gotowości portów morskich do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i umożliwienie wykorzystania lokalnej zawartości. Równolegle ważne jest również opracowanie koncepcji dla drugiego morskiego projektu wiatrowego – wyjaśnia ministerstwo.

Litewskie Ministerstwo Energetyki poinformowało w komentarzu dla BalticWind.EU, że kilka zagranicznych, jak i lokalnych firm wykazuje zainteresowanie udziałem w przetargach. Biorą oni aktywny udział w publicznych dyskusjach na temat ram prawnych dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Przyszłość to transgraniczne projekty morskiej energetyki wiatrowej

Litewskie Ministerstwo Energii zaznaczyło, że ponieważ teoretyczny potencjał projektów morskich elektrowni wiatrowych wynosi 3,35 GW, Litwa wykorzystuje wszystkie możliwe rozwiązania współpracy – krajowe, dwustronne i regionalne – projekty hybrydowe i transgraniczne.

“Transgraniczne projekty morskiej energetyki wiatrowej stwarzają dodatkowe możliwości sfinansowania części instalacji ważnej i niezbędnej infrastruktury z instrumentów finansowych UE, których liczba wzrasta w wyniku wdrożenia Zielonego Ładu” – wskazuje ministerstwo.

Plany Litwy na 2022 r.

Zapytaliśmy litewskie Ministerstwo Energii o plany na rok 2022 w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Wygląda na to, że będzie to intensywny czas dla litewskich decydentów.

“W obszarze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej celem Litwy jest wprowadzenie ostatecznych poprawek do projektu systemu wsparcia i jego zatwierdzenie. Drugim celem jest przygotowanie i zatwierdzenie koncepcji drugiego morskiego projektu wiatrowego” – informuje BalticWind.EU litewskie ministerstwo.