Szwedzki rząd przedstawił pakiet rozwiązań dotyczący przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Wiatraki dla Szwecji mają być źródłem taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Na pakiet składają się cztery decyzje mające na celu pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Szwecji dzięki energetyce wiatrowej.

Minister Klimatu i Środowiska Annika Strandhäll w komunikacie poinformowała, że rząd podejmuje obecnie kroki w kierunku wprowadzenia szybszego i prostszego procesu rozwoju energetyki wiatrowej. Ma to być korzystne dla klimatu, rynku pracy i bezpieczeństwa energetycznego.

Zachowane zostanie prawo weta gmin, czyli prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na projekty związane z energetyką wiatrową. Ponadto zostanie powołana specjalna komisja, której zadaniem będzie szybkie zbadanie zachęt dla gmin i społeczności lokalnych do rozwoju energetyki wiatrowej. Rząd powołał Ulrikę Liljeberg, przewodniczącą rady miejskiej w gminie Leksand na stanowisko specjalnego eksperta.

– Zapewnimy, że mieszkańcy gmin, które powiedzą “tak” energetyce wiatrowej, otrzymają większe korzyści. Ponadto zwiększymy tempo rozwoju energetyki wiatrowej budowanej daleko na morzu, której na ogół nie słychać ani nie widać z lądu – mówi Annika Strandhäll.

Kolejna komisja zostanie powołana w sprawie usprawnienia roli rządu jako organu kontrolnego w sprawach administracyjnych na podstawie kodeksu ochrony środowiska, w tym w sprawach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Prace mają zostać zakończone nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Powołano Evę Östman Johansson, radcę Administracyjnego Sądu Apelacyjnego i wiceprzewodniczącą Wydziału Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, jako osobę prowadzącą specjalne postępowanie.

Ponadto, rząd zlecił Szwedzkiej Agencji ds. Gospodarki Morskiej i Wodnej zbadanie konkurencyjnych morskich farm wiatrowych. Urząd ma zbadać system przyznawania operatorom wyłącznych praw do zakładania morskich elektrowni wiatrowych na określonych obszarach. Urząd ma przedstawić sprawozdanie z prac do 30 listopada 2022 roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szwecji