Daniel Badman, prezes Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (Svensk Vindenergi) komentuje Porozumienie z Tidö przedstawione przez Umiarkowaną Partię Koalicyjną (Moderaterna), Chrześcijańskich Demokratów, Liberałów i Szwedzkich Demokratów w dn. 14 października. Polityczne porozumienie jest podstawą umowy pozwalającej powołać rząd po wrześniowych wyborach parlamentarnych. 

W opinii Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pozytywne jest to, że elektryfikacja jest podkreślona w porozumieniu jako kluczowa “dla przemysłu i transportu, aby mogły się przekształcić i w ten sposób przyczynić się do skutecznej transformacji klimatycznej Szwecji”. Kluczową zasadą dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania przemysłu na energię elektryczną jest neutralność technologiczna. Jednak umowa z Tidö tego nie gwarantuje. Mimo to przedstawiciele branży wiatrowej zakładają, że porozumienie z Tidö może zostać rozwinięte w przyszłościowy, neutralny technologicznie program elektryfikacji cieszący się szerokim poparciem, który będzie trwały w czasie i umożliwi sprostanie transformacji klimatycznej, utrzymanie konkurencyjności przemysłu i zabezpieczenie przyszłego dobrobytu Szwecji.

Porozumienie z Tidö (Tidöavtalet)
Stowarzyszenie w opublikowanym stanowisku apeluje do rządu, aby zareagował na gwałtowny wzrost zapotrzebowania przemysłu na energię elektryczną w przyszłości i wykorzystał ten potencjał. Daniel Badman, prezes Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wskazuje – „ten wzrost już się rozpoczął i będzie trwał w okresie mandatu parlamentu. To się dzieje teraz, nie później. Ekologiczne inicjatywy przemysłu opierają się na podaży zielonej energii elektrycznej. Jeśli rząd może to uwzględnić, oznacza to, że energia wiatrowa, po konkurencyjnej cenie, może być nadal rozwijana w sposób, za którym opowiada się Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorstw, SKGS i przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzące transformację klimatyczną”.

Branża podziela ocenę, że do 2045 roku zużycie energii elektrycznej wzrośnie do ponad 300 terawatogodzin (TWh). Należy jednak podkreślić, że około 80 TWh dzisiejszej produkcji energii elektrycznej będzie wymagało wymiany z uwagi na wiek instalacji wytwórczych. Aby pokryć ten niedobór, do 2045 r. trzeba będzie co roku dodawać 10 TWh nowej produkcji energii elektrycznej. Konieczny jest sygnał od rządu, że trzeba zwiększyć tempo rozbudowy produkcji energii elektrycznej.

Daniel Badman komentuje – „Nie widzimy, aby porozumienie zawierało środki, które zwiększą produkcję energii elektrycznej do 2030 roku ponad to, co już wiadomo. Niektóre z propozycji stwarzają również niepewność dla inwestorów, jak np. wycofanie mandatu Szwedzkiej Sieci Energetycznej (Svenska Kraftnets) na połączenia z morską energetyką wiatrową. Widzimy duże ryzyko, że tempo wzrostu rozbudowy produkcji energii elektrycznej nie zaspokoi potrzeb branży w tym okresie kadencji. Dlatego ważne jest, aby rząd spełnił swoją obietnicę neutralności technologicznej i równych szans.”

Svensk Vindenergi podkreśla również potrzebę inwestycji w sieć energetyczną. Tym bardziej, że dzisiejsza sieć energetyczna w Szwecji jest stara i musi zostać zmodernizowana lub zastąpiona do 2045 roku – niezależnie od źródeł produkcji energii elektrycznej, które zostaną dodane. Aby sprostać podwojeniu zużycia energii elektrycznej do 2045 r., konieczne są inwestycje w sieci elektroenergetyczne o wartości do 670 mld SEK.

Jak wskazuje stowarzyszenie – wprowadzenie w życie działań, którymi nadchodzący rząd chce ułatwić korzystanie z nowej energii jądrowej, będzie wymagało czasu. Wprowadzenie szybkiej ścieżki dla energii jądrowej nie jest neutralne technologicznie. Należy usunąć wszelkie bariery dla zwiększenia produkcji energii elektrycznej. Rząd zapowiedział 400 mld SEK na gwarancje kredytowe dla energetyki jądrowej. W poprzednich kadencjach parlamentu była chęć zainwestowania 400 mld w lądową energetykę wiatrową, a teraz na stole rządowym leżą wnioski o 400 mld w morską energetykę wiatrową.

„Nie jesteśmy przeciwni gwarancjom kredytowym jako takim – ważne jest jednak, aby były one neutralne pod względem technologicznym. Do zaspokojenia gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebne będą wszystkie rodzaje energii i technologie. Musimy teraz patrzeć w przyszłość, aby sprostać naszym wyzwaniom. Prywatne inwestycje w energetykę wiatrową już są” – podkreśla Daniel Badman.

Stowarzyszenie opowiada się za skróceniem i uproszczeniem procesów dotyczących pozwoleń środowiskowych i koncesji na budowę sieci. Climate Law Inquiry i Environmental Assessment Inquiry przedstawiły kilka dobrych propozycji, które powinny zostać wdrożone przed powołaniem kolejnych procesów. Propozycja dodatkowych wytycznych musi zapewnić uniknięcie wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz przestrzeganie harmonogramu procesów.

Ponadto w stanowisku przywołany jest fakt iż wiele inicjatyw przemysłowych opiera się na połączeniu konkurencyjnej cenowo energii wiatrowej z produkcją wodoru, który jest następnie wykorzystywany w procesach przemysłowych. Według szwedzkiego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (Svenska Kraftnät) 78% zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pochodzić z elastycznego wykorzystania, głównie produkcji wodoru i ładowania pojazdów elektrycznych.

Źródło: https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/vindkraftsbranschen-viktigt-att-regeringen-levererar-pa-loftet-om-teknikneutralitet-och-lika-spelregler