Transgraniczny łotewsko-estoński projekt morskiej farmy wiatrowej ELWIND rozpoczyna współpracę z holenderską firmą Ventolines. Firma, jako dostawca usług doradztwa technicznego, zgromadziła znaczące doświadczenie w rozwoju parków wiatrowych.

“Ventolines uczestniczyła w projektach rozwoju parków wiatrowych w Holandii, Szwecji, USA i innych krajach, udowadniając swoje kompetencje i profesjonalizm. Na potrzeby Elwind, firma zapewni wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na badania oddziaływania na środowisko”, podkreśla Jānis Ločmelis, szef działu projektu Elwind w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowany zostanie wpływ parku wiatrowego na przyrodę, zwierzęta i skutki społeczno-gospodarcze, w tym na szlaki żeglugowe. Przeprowadzone zostaną również badania techniczne. Korzystając z wyników tych badań, ELWIND zamierza uzyskać wszystkie dane techniczne w celu zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju projektu. Oczekuje się, że badania rozpoczną się w tym roku i potrwają do 2026. Szczególna uwaga zostanie poświęcona określeniu potencjalnego wpływu parku wiatrowego na zdolności obronne kraju i podjęciu niezbędnych środków kompensacyjnych w przypadku wykrycia takiego wpływu.

“To ważny kamień milowy i osiągnięcie dla projektu, które dodaje pewności siebie całemu zespołowi ELWIND, ponieważ kolejne kroki wymagają wysokiej jakości doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, którą posiada Ventolines”mówi Tõnn Tuvikene, kierownik projektu ELWIND z estońskiego Centrum Inwestycji Środowiskowych.

Ventolines jest zintegrowanym dostawcą usług w zakresie rozwoju projektów energii odnawialnej z dużym doświadczeniem w projektach morskich farm wiatrowych. Firma ma doświadczenie zarówno w projektach na Morzu Bałtyckim, jak i Północnym.

Całkowita kwota umowy wynosi 300 000 EUR, bez podatku VAT.

Morska farma wiatrowa ELWIND będzie ważnym projektem dla regionu Morza Bałtyckiego o dużym wpływie gospodarczym i społecznym. Budowa dwóch obszarów parku wiatrowego na Łotwie i w Estonii zapewni moc elektryczną wynoszącą co najmniej 1000 megawatów i stworzy co najmniej 2800 nowych miejsc pracy na Łotwie.

Źródło: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju