Fińska spółka Metsähallitus poinformowała, że na początku grudnia 2021 roku odbędą się pierwsze spotkania dewelopera farmy wiatrowej Korsnäs z lokalnymi mieszkańcami. Będzie to druga morska farma wiatrowa działająca w Finlandii. 

Lokalny dialog z mieszkańcami dotyczy morskiej elektrowni wiatrowej, która zostanie zainstalowana w pobliżu gminy Korsnäs, 15 km od jej wybrzeży.. Władze gminy zatwierdziły projekt planów budowy morskiej farmy jesienią 2020 roku. Teraz przyszedł czas na rozmowy z mieszkańcami. Prace planistyczne, proces uzyskiwania pozwoleń oraz budowa farmy wiatrowej mogą potrwać kilka lat. Instalacja będzie składać się z około 70-100 turbin, a ich moc jednostkowa wyniesie 12-20 MW. Moc nominalna instalacji wiatrowej sięgnie poziomu 1,3 GW. Według harmonogramu budowa elektrowni zakończy się w okolicach 2028 roku. Park wiatrowy będzie produkować około 5 tys. GWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie.

Korsnäs offshore wind farm | Graphics: Metsähallitus

Metsähallitus ma w planie otwarcie biura w Korsnäs. Biuro będzie zarówno miejscem, gdzie inwestor będzie mógł zaprezentować projekt, jak i bazą dla osób pracujących przy projekcie. Obecnie poszukiwani są dwujęzyczni eksperci do pracy w biurze.

Celem dewelopera jest skoordynowanie wymagań zarówno społeczności lokalnej, jak i ochrony walorów przyrodniczych. Kluczowe jest zachowanie bioróżnorodności, dlatego obszar realizacji projektu został początkowo przesunięty bardziej w głąb morza, z dala od obszaru dla elektrowni wiatrowych wyznaczonego w planie regionalnym. Jak informuje deweloper w komunikacie, zmiana ta była istotna dla tras wędrówek ptaków, zachowania dziewiczych raf w płytkich wodach oraz dla walorów krajobrazowych obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Prace nad oceną oddziaływania morskiej farmy na środowisko (EIA) rozpocznie się wiosną 2022 roku. Metsähallitus badał już populację śledzi na tarliskach, uzupełniając pracę o badania rybaków, aby uzyskać dokładną wiedzę na temat przemieszczania się ryb. Na jesieni 2021 roku rozpoczną się także pomiary wietrzności za pomocą masztu, którzy zostanie zainstalowany po uzyskaniu pozwoleń.

Trwa poszukiwanie partnera do realizacji projektu

Metsähallitus obecnie poszukuje partnera do realizacji projektu. Fińskiej spółce zależy na doświadczeniu oraz wiedzy. W wyborze inwestora kluczowe będą także kryteria związane z odpowiedzialnością społeczną. Metsähallitus będzie dzierżawcą, ponieważ do jego zadań należy zarządzanie i rozwój obszarów lądowych i morskich należących do państwa.