Inwestor Svea Vind Offshore planuje budowę dwóch farm wiatrowych Långgrund 1 oraz Långgrund 1 na wodach Morza Bałtyckiego. Szwedzkie media donoszą, że siły zbrojne nadal odmawiają zgód dla projektów.

Långgrund 1 (1395 MW) i Långgrund 2 to projekty morskich farm wiatrowych, które szwedzki inwestor Svea Vind Offshore chce zainstalować na wodach na wysokości prowincji Sudermanii i Östergötland. Pierwsza farma będzie obejmować 147 km2, druga 167 km2. Przedsięwzięcia zakładają instalację łącznie 198 turbin wiatrowych o wysokości 350 m, które wyprodukują rocznie około 15 tys. TWh.

Obecnie projekty są w fazie konsultacji z jednostkami administracyjnymi. Kolejne odbędą się jesienią 2021 r., w których będzie uczestniczyć społeczeństwo, stowarzyszenia oraz inne organizacje. Prowadzone są także badania środowiskowe, w tym dotyczące populacji ptaków, w ciągu lata 2021 r. mają być prowadzone badania dotyczące biologii morza.

Szwedzkie medium SVT Nyheter poinformowało, że w toku konsultacji Szwedzkie Siły Zbrojne powiedziały „nie” dla dwóch projektów w pismach skierowanych do inwestora. Organ już czterokrotnie sprzeciwił się projektowi Långgrund 1 i dwukrotnie projektowi Långgrund 2. W opinii Sił Zbrojnych Szwecji inwestycje zaszkodziły interesom narodowym w obszarze wojskowym. Per Edström, kierownik projektów w Svea Vind Offshore, wskazał w komentarzy, że projekty będą kontynuowane, a inwestor był świadomy zdania organu bezpieczeństwa na projekty. Zauważa, że budowa farmy to długi proces uzyskiwania pozwoleń, dlatego wyraził nadzieje, że dialog z organami publicznymi pozwoli na wypracowania rozwiązania.

Warto dodać, że w czerwcu 2020 roku Svea Vind Offshore rozpoczął współpracę z międzynarodowym koncernem energetycznym Iberdrola. Celem jest kooperacja w obszarze offshore wind na wodach szwedzkich, a dokładnie ośmiu projektów na różnym etapie rozwoju. Od kilku lat założyciele Svea Vind Offshore, Matthias Wärn i Maria Brolin, pracowali nad kilkoma projektami np. Utposten 1 i 2, Utknallen, Långgrund 1 i 2. Firmy będą rozwijać na wodach na wysokości Gavle (sześć projektów o łącznej mocy 5,1 GW) oraz Oxelosund (dwa projekty o łącznej mocy 3,9 GW).