Uniwersytet Szczeciński z uwagą obserwuje zmieniający się rynek energetyczny w Polsce, w szczególności rosnące znaczenie sektora OZE, który odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, odpowiada na pytania BalticWind.EU dotyczące planów uczelni w zakresie ścieżki edukacyjnej. Nie wyklucza uruchomienia studiów związanych z morską energetyką wiatrową. Komentarz został pierwotnie opublikowany na łamach“BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022”.

Prof. Waldemar Tarczyński informuje, że Uniwersytet Szczeciński w ramach kierunków oferowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania prowadzi obecnie kierunek logistyka inżynierska. W ramach tego kierunku oferowane są specjalności inżynieria systemów energetycznych (I stopień) oraz systemy dystrybucji energii (II stopień). Logistyka jest jednym z kluczowych obszarów dla powodzenia realizacji projektów OZE, szczególnie w zakresie harmonogramów.

Absolwent specjalności Inżynieria Systemów Energetycznych zdobędzie kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych, a także w obszarze projektowania i eksploatacji infrastruktury sektora energetyki. Ponadto uzyska wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Obecnie kształci się na nich kilkunastu studentów. Absolwent tej specjalności otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera – informuje przedstawiciel uczelni.

Z kolei specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent tej specjalności otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera…

Pełny artykuł można przeczytać na łamach BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022.