Jelena Dilienė, wiceprzewodnicząca litewskiej Krajowej Rady Regulacji Energetyki (National Energy Regulatory Council VERT), została wybrana na przewodniczącą Komitetu Transformacji Energetycznej (Energy Transition Committee ET KOM) Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (Energy Regulators Regional Association ERRA) na kadencję 2024-2026.

“To wielki zaszczyt i odpowiedzialność zostać wybranym na to stanowisko i przyczynić się do rozpowszechniania najlepszych praktyk w zakresie transformacji energetycznej. ERRA zrzesza delegatów z różnych części świata, a udział w jej działaniach pozwala nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące w naszym krajowym sektorze energetycznym i znacząco przyczynić się do wzrostu kompetencji organów regulacyjnych”, powiedziała J. Dilienė.

Podczas spotkania omówiono również plan pracy na kadencję 2024-2026. Obejmuje on badania studium przypadku, raporty i dyskusje przy okrągłym stole, które zbadają rolę organów regulacyjnych w rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych, gwarancje pochodzenia gazów odnawialnych i wodoru oraz aukcje na odnawialne źródła energii.

ERRA jest międzyinstytucjonalną organizacją, która zrzesza skuteczne organy regulacyjne z różnych regionów i kontynentów. Jej celem jest poprawa regulacji energetyki w stale zmieniającym się środowisku regulacyjnym poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą.

J. Dilienė została powołana na członka VERT przez Sejm Republiki Litewskiej 14 czerwca 2021 r. na pięcioletnią kadencję.

Źródło: VERT