Dania zamierza zbudować więcej wysp energetycznych i przyspieszyć produkcję energii z OZE, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu – informuje Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej Danii. Kluczem będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Rząd informuje, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, potrzebne są działania na rzecz uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych. Jednym z rozwiązań jest rozwój OZE. Inicjatywy dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej, stopniowego wycofywania gazu ziemnego oraz zwiększenia udziału zielonego gazu są częścią wspólnej propozycji rządu duńskiego.

W nowej propozycji rząd duński zamierza wykorzystać cały potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przyspieszyć produkcję energii w instalacjach na lądzie, aby zapewnić Danii i Europie niezależność od rosyjskich paliw kopalnych.

– Dania i Europa muszą jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych. Aby to osiągnąć, Dania przyspieszy  zieloną transformację poprzez znaczne zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej zarówno na lądzie, jak i na morzu. Na Morzu Północnym znajduje się potencjał wiatru, który może pokryć zapotrzebowanie na energię milionów europejskich domów. Ten wielki potencjał morskiej energetyki wiatrowej musi zostać wykorzystany, dlatego rząd duński rozpoczyna przygotowania do budowy dodatkowych wysp energetycznych, obok tych już zaplanowanych – informuje Minister Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej, Dan Jørgensen.

Wstępne szacunki wskazują na początkowe zapotrzebowanie na co najmniej 35 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej w duńskiej części Morza Północnego. Jest to w przybliżeniu taka sama ilość morskiej energetyki wiatrowej, jaka została zainstalowana na poziomie globalnym w 2020 roku. W planie jest instalacja dodatkowo 1-4 GW w perspektywie do 2030 roku.

Dania już planuje budowę pierwszej na świecie wyspy energetycznej na Morzu Północnym. Przy maksymalnej wydajności hub  będzie w stanie zasilić w w energię 10 milionów europejskich gospodarstw domowych. Kolejny hub powstanie na wyspie Bornholm na Morzu Bałtyckim, a jego moc wyniesie 2 GW.

Niezależność od rosyjskich paliw kopalnych oznacza również szybkie wycofanie gazu ziemnego poprzez zwiększenie liczby instalacji ciepłowniczych i elektrycznych pomp ciepła. Ponadto ekologiczna reforma podatkowa przyczyni się do stopniowego odchodzenia od gazu w przemyśle. Dania zwiększy i przyspieszy produkcję gazu ze źródeł odnawialnych, a także przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Europy od Rosji dzięki gazowi ziemnemu z Morza Północnego.

Wcześniej w kwietniu Dania i 10 innych państw członkowskich UE podpisało oświadczenie, w którym kraje te wzywają UE do przyspieszenia i zwiększenia ambicji klimatycznych w ramach negocjacji Fit for 55 w celu jak najszybszego odejścia od rosyjskich paliw kopalnych

Źródło: Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej Danii