Łotwa chce również dołączyć do peletonu państw rozwijających morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Jak się okazuje, potencjał tego kraju jest duży. O perspektywy dla nowej branży pytamy Andrisa Vanagsa, szefa Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

LWEA jest głosem branży wiatrowej na Łotwie od 1998 roku, aktywnie promując energetykę wiatrową w kraju. Potencjał energii wiatrowej na Łotwie jest znaczący zarówno dla sektora lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej. Łotwa posiada 78,6 MW mocy i nie zbudowała żadnych nowych farm wiatrowych od 2012 roku – według WindEurope. Łotwa ma ambicje rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Andris Vanags, szef Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, powiedział w komentarzu dla BalticWind.EE, że Morze Bałtyckie ma ogromny potencjał w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

“Na samej Łotwie do 2050 r. można zainstalować 15 GW, co oszacowano w badaniu dotyczącym współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w ramach BEMIP. Jednakże, aby uwolnić ten potencjał, należy podjąć wiele kroków. Łotwa nie posiada krajowej strategii i przemyślanych ram regulacyjnych dla morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawiciele branży chcieliby jednak podkreślić, że zanim zaczniemy mówić o morskiej energetyce wiatrowej, musimy również porozmawiać o lądowej energetyce wiatrowej, która od wielu lat stoi w miejscu, pomimo doskonałych warunków wiatrowych, dostępności sieci i konkurencyjnej ceny”. – powiedział.

Łotwa ma tylko 78,6 MW zainstalowanej mocy wiatrowej – ta liczba nie zmieniła się od 10 lat – podkreślił. Łotwa ma jednak dość ambitny cel krajowy – 800 MW do 2030 roku.

-Przemysł musi współpracować z rządem w celu pokonania istniejących barier, aby umożliwić rozwój lądowej i morskiej energii wiatrowej w następnym kroku. Żaden kraj na świecie nie rozwinął morskiej energetyki wiatrowej pomijając rozwój farm wiatrowych na lądzie. Łotwa musi najpierw wykorzystać najtańsze źródło energii – to po prostu rachunek ekonomiczny  – powiedział.

Jakie są obecne plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej na Łotwie? Łotewskie Ministerstwo Gospodarki podpisało porozumienie z estońskim Ministerstwem Infrastruktury w sprawie wspólnego projektu łotewskiej i estońskiej morskiej farmy wiatrowej. Protokół ustaleń przewiduje wspieranie rozwoju wspólnych stref morskiej energetyki wiatrowej między Estonią i Łotwą oraz budowę morskich farm wiatrowych.

Vanags dodaje, że niedawno został podpisany kolejny protokół ustaleń pomiędzy Ørstedem a Eesti Energia, który określa wizję zostania wiodącym deweloperem morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Ørsted jest również aktywnie zaangażowany w prace polityczne, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie na Łotwie, również jako członek Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Jak wspomniałem, jest jeszcze trochę za wcześnie, aby mówić o konkretnych projektach, ponieważ nie ma ram regulacyjnych dla morskiej energetyki wiatrowej, ale możemy potwierdzić aktywne zainteresowanie rozwojem projektów ze strony firm zagranicznych– powiedział Vanags.

Lokalny udział Łotwy w morskiej energetyce wiatrowej

Vanags wyjaśnia, że łotewskie firmy powoli zaczynają dostrzegać możliwości w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Dobrym przykładem jest Aerones, łotewska firma dostarczająca rozwiązania z zakresu robotyki do kontroli, czyszczenia i naprawy łopat. Od dawna koncentruje się oni na lądowych turbinach wiatrowych, ale ostatnio podjęły wyzwanie stworzenia robotów, które mogłyby pracować również na morskich turbinach wiatrowych.

Kolejnym świetnym przykładem jest Baltic Offshore Training Center, który specjalizuje się w praktycznych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i przygotowuje techników morskich turbin wiatrowych z krajów nadbałtyckich i Skandynawii” – powiedział szef LWEA.

Brak regulacji

BalticWind.EU zapytał o największe wyzwania dla Łotwy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Według Andrisa Vanagsa, branża postrzega brak istniejących ram regulacyjnych dla projektów morskiej energetyki wiatrowej jako jedno z głównych wyzwań na Łotwie.

Po drugie, myśląc o przyszłych projektach związanych z morską energetyką wiatrową, musimy zwrócić uwagę na możliwy opór ze strony społeczności lokalnych i ekologów. Wśród 3 największych wyzwań należy wymienić również radary wojskowe. Łotwa, a tym samym Morze Bałtyckie, jest zewnętrzną granicą NATO. Projekt morskiej energetyki wiatrowej najprawdopodobniej będzie musiał przejść przez rozległy proces uzyskiwania pozwoleń w celu uzyskania niezbędnych licencji, powiedział Vanags.

Łotwa dostrzega potencjał współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej z innymi krajami regionu Morza Bałtyckiego. Łotwa i Estonia ogłosiły wspólne plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Możliwe jest, że w przyszłości Łotwa i Litwa również będą współpracować.