Erbud niedawno podpisał znaczącą umowę mającą na celu rozwój zdolności energetyki wiatrowej na morzu w kraju. Umowa o wartości aż 358,4 miliona złotych obejmuje projekt i budowę obiektów produkcyjnych wież dla energetyki wiatrowej na morzu na Wyspie Ostrów w Gdańsku, co stanowi istotny krok naprzód dla morskiego krajobrazu energetyki odnawialnej.

Podpisana umowa, ogłoszona 22 lutego, świadczy o zaangażowaniu Erbud w wzmacnianie infrastruktury energetyki wiatrowej na morzu w Polsce. Projekt, którego zakończenie zaplanowano na przełom lutego i marca 2025 roku, jest inicjatywą zleconą przez spółkę Baltic Towers Sp. z o.o., przedsięwzięcie wspólne ARP S.A. i GRI Renewable Industries, S.L.

W ramach tej inicjatywy Erbud stworzy nowoczesną halę produkcyjną dla wież morskich, specjalnie przystosowaną do turbin o mocy powyżej 14 MW. To strategiczne przedsięwzięcie jest kontynuacją poparcia udzielonego przez Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jesienią ubiegłego roku, co świadczy o silnym wsparciu rządu dla inicjatyw napędzających wzrost gospodarczy i zrównoważoność. Decyzja o wsparciu Baltic Towers podkreśla zaangażowanie kraju w promowanie innowacji i ułatwianie przejścia na źródła energii odnawialnej.

Ponadto, współpraca między Baltic Towers a GRI Renewable Industries, S.L., zapowiada rewolucję w sektorze energetyki wiatrowej na morzu w Polsce. Budowa nowoczesnej fabryki produkcyjnej dedykowanej wieżom dla turbin o mocy przekraczającej 15 MW nie tylko zwiększa zdolności przemysłowe kraju, ale także stanowi znaczący krok naprzód w wykorzystywaniu zasobów energii odnawialnej.

Wpływ tego przedsięwzięcia wykracza poza postęp przemysłowy. Z możliwością produkcji nawet 150 wież rocznie, nowo powstała fabryka ma potencjał do wygenerowania ponad 500 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, przyczyniając się do krajobrazu społeczno-gospodarczego Trójmiasta. Ponadto, poprzez ożywienie funkcji przemysłowych w południowej części Wyspy Ostrów, ta inwestycja podkreśla zaangażowanie Erbud w zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Źródło: Erbud and BalticWind.EU