Rząd łotewski podjął decyzję o odrzucenie wniosku duńskiego dewelopera OZE Ørsted we współpracy z estońskim partnerem Eesti Energia w związku z budową i lokalizacją morskiej farmy wiatrowej na wodach łotewskich. Decyzja jest podyktowana koniecznością znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla łotewsko-estońskiej morskiej farmy wiatrowej ELWIND.

Peter Obling, dyrektor ds. rynków Europy kontynentalnej w Ørsted poinformował, że Łotewskie Ministerstwo Gospodarki oraz Kancelaria Stanu odrzuciły wniosek do czasu rozważenia przez rząd Łotwy możliwej lokalizacji dla projektu morskiej farmy wiatrowej ELWIND. We wrześniu 2020 roku władze Łotwy i Estonii sygnowały także porozumienie w obszarze rozwoju offshore wind, a dokładniej budowy wspólnej farmy morskiej na Bałtyku.

Pomimo tej decyzji Ørsted chce być zaangażowany w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich oraz w partnerstwie z Eesti Energia. Eesti Energia zapowiedziała, że będzie kontynuować rozwój morskiej farmy wiatrowej Livii w Estonii. Projekt farmy wiatrowej Ørsted miał powstać w sąsiedztwie Livii.

– Morska farma wiatrowa Liivi jest obecnie jedyną morską farmą wiatrową w Estonii, której budowa może zostać zakończona do 2028 roku. Obecnie trwa ocena oddziaływania parku na środowisko, która zostanie zakończona do 2023 roku. Celem Eesti Energia jest podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie parku w 2025 roku – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia.

Obie spółki – Eesti Energia, jak i Ørsted – dostrzegają duży potencjał dla morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Trwają prace nad analizą potencjalnych projektów.

26 kwietnia 2021 roku Ørsted oraz Enefit (Enefit jest częścią estońskiej grupy Eesti Energia)  sygnowały porozumienie (Memorandum of Understanding), które zakłada współpracę firm w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności przy budowie pierwszej morskiej farmy na wodach Zatoki Ryskiej do 2030 roku. Ambicją firm było zostanie wiodącym deweloperem morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Sygnowany dokument zakładaał stworzenie spółki joint venture, która pozwoli na rozwój morskich farm wiatrowych na wodach krajów bałtyckich, w tym projektu budowy elektrowni wiatrowej Liivi w Zatoce Ryskiej – jej planowa moc to 1-2 GW. Po ukończeniu budowy będzie mogła wyprodukować ok. 8 TWh energii elektrycznej, co stanowi połowę zapotrzebowania na energię Łotwy i Estonii.