13 czerwca w Amsterdamie, odbyło się spotkanie ministrów obrony państw partnerskich Połączonych Sił Ekspedencyjnych JEF (Joint Expeditionary Force). Tematy spotkania obejmowały współpracę w celu wsparcia Ukrainy i promowania bezpieczeństwa w sąsiednich regionach.

JEF pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii to wielostronne ramy współpracy obronnej utworzone przez dziesięć krajów: Danię, Estonię, Finlandię, Islandię, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię. Dzięki współpracy kraje partnerskie JEF dążą do rozwoju zdolności wojskowych, zapobiegania różnym kryzysom i, w razie potrzeby, wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych. Głównym środowiskiem operacyjnym jest Europa Północna i region Morza Bałtyckiego.

Podczas spotkania ministrowie obrony wydali wspólne oświadczenie:

My, ministrowie obrony Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii – członkowie Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) – spotkaliśmy się dziś w Amsterdamie. Omówiliśmy obecną sytuację w Ukrainie i zbadaliśmy, w jaki sposób JEF może reagować i dalej łagodzić zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych narodów, w tym wyzwania hybrydowe.

Potwierdzamy nasze niezłomne zobowiązanie do wspierania narodu ukraińskiego w obliczu przerażającego, nielegalnego, niesprowokowanego ataku Rosji; i wspieramy Ukrainę w jej prawie do bycia suwerennym, niezależnym i demokratycznym narodem. Organizacja Narodów Zjednoczonych uczestnicząca w JEF, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, zdecydowanie reaguje, aby zapewnić pomoc wojskową i humanitarną w odpowiednim tempie, aby zapewnić Ukrainie najlepszą zdolność do obrony i będzie to robić tak długo, jak będzie to konieczne.

Ponawiamy nasze stałe zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w Europie Północnej i potwierdzamy naszą silną współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych z perspektywy wojskowej, szczególnie w głównych regionach JEF. Obecnie stoimy w obliczu wspólnych wyzwań, w tym rosyjskich statków mapujących krytyczną infrastrukturę podmorską i morską, wskazując na przygotowania do możliwych zakłóceń, a w najgorszym przypadku sabotażu.

Przypominając o szczycie przywódców JEF w Rydze w grudniu 2022 r. i spotkaniu ministrów obrony JEF na zamku w Edynburgu w listopadzie 2022 r., postanowiliśmy dziś przyspieszyć współpracę w ramach JEF w celu wykrywania, odstraszania i reagowania na zagrożenia dla naszej krytycznej infrastruktury podmorskiej i morskiej, uspokajania sojuszników i demonstrowania zbiorowego zaangażowania w bezpieczeństwo i stabilność Europy Północnej; wszystko w pełnej zgodności z NATO.

JEF w szczególności wzmocni wysiłki w zakresie aktywnego dzielenia się taktycznymi informacjami wywiadowczymi oraz informacjami z zakresu wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR) na temat potencjalnych zagrożeń morskich w celu zapewnienia wspólnej świadomości sytuacyjnej. Państwa uczestniczące w JEF będą nadal ściśle współpracować, w połączeniu z NATO, w celu koordynowania obecności oraz będą łączyć i dzielić się zdolnościami w celu odstraszania i reagowania na zagrożenia w głównych regionach JEF. JEF uwzględni aspekty ochrony krytycznej infrastruktury podmorskiej i przybrzeżnej oraz ocenione słabe punkty w przyszłych działaniach. Wreszcie, kraje JEF będą dzielić się najlepszymi praktykami i poszukiwać sposobów współpracy w zakresie podejścia do ochrony krytycznej infrastruktury podmorskiej i morskiej.

JEF zapewni koordynację, komplementarność i zgodność z NATO w zakresie bieżących prac nad ochroną krytycznej infrastruktury podmorskiej. Działania w ramach JEF będą okresowo poddawane przeglądowi, z uwzględnieniem zmian w zakresie bezpieczeństwa i wysiłków podejmowanych przez partnerów międzynarodowych.

Źródło: Gov.UK, Rząd Finlandii