W związku z tym, że Litwa dąży do rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i zmniejszenia zależności kraju od importu energii elektrycznej, Ministerstwo Energii udostępniło opinii publicznej raport z oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dotyczący morskich farm wiatrowych. Termin składania wniosków w związku z raportem upływa 19 kwietnia br.

Przetarg na wybór dewelopera morskich farm wiatrowych ma zostać ogłoszony jesienią 2023 r. Po wykonaniu pomiarów prędkości wiatru i innych parametrów, badań geologicznych i geofizycznych dna morskiego oraz innych działań.

Kolejny przetarg na wybór dewelopera morskiej farmy wiatrowej zostanie ogłoszony 30 marca, ale deweloper tej ostatniej będzie musiał sam przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, w tym ocenę oddziaływania na środowisko.

Obie morskie farmy wiatrowe mają powstać na litewskich wodach terytorialnych na Morzu Bałtyckim, 30 km lub więcej od brzegu. Ich łączna moc wynosi 1,4 GW, co pozwoliłoby pokryć około połowy obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną. Rozpoczęcie działalności farm planowane jest na 2028 rok.
Po dokonaniu przez ekspertów oceny najnowszej technologii i opłacalności morskich farm wiatrowych, a także biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne dla farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i Północnym, do analizy w raporcie EIA wybrano modele morskich turbin wiatrowych o mocy 20 MW lub większej. Morskie turbiny wiatrowe o tej mocy mogą osiągać wysokość do 350 m.

Na podstawie wyników OOŚ i środków łagodzących opracowano trzy warianty realizacji morskiej farmy wiatrowej:

  • Alternatywa 1: Rozwój morskiej farmy wiatrowej, gdzie turbiny wiatrowe są instalowane na całym obszarze morskim zatwierdzonym uchwałą rządu, przy użyciu modeli turbin wiatrowych o łącznej wysokości do 350 m;
  • Alternatywa 2: Rozwój morskiej farmy wiatrowej, gdzie turbiny wiatrowe instalowane są w odległości do 1 km od granicy morskiego obszaru chronionego, przy użyciu modeli turbin wiatrowych o wysokości do 350 m;
  • Alternatywa 3: Budowa morskiej farmy wiatrowej, gdzie turbiny wiatrowe instalowane są w odległości do 2 km od granicy obszaru chronionego, z wykorzystaniem modeli turbin wiatrowych o wysokości do 350 m.
    Polska, Łotwa, Finlandia, Szwecja i Dania wyraziły chęć udziału w transgranicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w związku z czym przeprowadzone zostaną również konsultacje transgraniczne.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem OOŚ i zgłaszania swoich propozycji do 19 kwietnia 2023 r. (w formie pisemnej: pocztą lub e-mailem) do projektodawcy OOŚ, VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, rosita@corpi.lt oraz info@corpi.lt.

Źródło: Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej