Według informacji zamieszczonej przez Litewskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (LWEA), rząd Republiki Litewskiej zatwierdził wymagania dla deweloperów morskich farm wiatrowych niekorzystających z pomocy państwa.

Przetarg powinien zostać ogłoszony przez Krajową Radę Regulacji Energetyki (NERC) 30 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu-lipcu. Warunki dla oferentów wskazane przez LWEA są następujące:

– firma musi mieć przychody w wysokości co najmniej 250 mln euro w ciągu ostatnich trzech lat i co najmniej 20% wartości projektu w kapitale własnym. Jeśli w przetargu uczestniczy konsorcjum firm, ocenie podlegać będą ich łączne roczne przychody i kapitał własny.

– Oferenci muszą mieć na koncie budowę co najmniej jednej elektrowni morskiej o mocy większej niż 150 MW lub posiadać uprawnienia do wytwarzania w niej energii elektrycznej.

– Deweloperzy będą zobowiązani do wspierania społeczności lokalnych w gminach graniczących z obszarem morskim parku oraz do przekazania co najmniej 5 mln euro na ochronę środowiska.

– Deweloperzy będą zobowiązani do samodzielnego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań, ocen oddziaływania na środowisko i innych działań.

– Po zakończeniu budowy deweloper będzie wnosił roczny wkład (1 EUR za MWh wytworzonej energii elektrycznej) na rzecz społeczności gmin otaczających park.

– Przetarg wygra deweloper, który zaoferuje państwu najwyższą opłatę za rozwój.

– Podczas budowy morskiej farmy wiatrowej przewidziane są zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu.

– Co najmniej 3% prac budowlanych parku będzie musiało być wykonane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Źródło: LVEA