W ramach projektu doliny wodorowej BalticSeaH2 powstanie pierwsza znacząca transgraniczna dolina wodorowa w Europie. Celem jest stworzenie zintegrowanej gospodarki wodorowej w regionie południowej Finlandii i Estonii, która umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla z różnych gałęzi przemysłu oraz samowystarczalność energetyczną regionu. Obszar ten jest połączony z szerszym rynkiem regionu Morza Bałtyckiego, co poprawia warunki inwestycyjne.

Obecnie realizowany jest wspólny projekt doliny wodorowej pomiędzy Finlandią i Estonią. Następnie projekt przejdzie do przygotowania umowy finansowej z Clean Hydrogen Partnership, a celem jest rozpoczęcie 5-letniego projektu latem 2023 roku.

Konsorcjum projektu składa się z 44 partnerów z dziewięciu krajów z obszaru Morza Bałtyckiego: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania, Norwegia i Szwecja.  CLIC Innovation Oy i Gasgrid Finland Oy są współkoordynatorami projektu. Całkowita wartość wniosku wynosi 33 mln euro, a szacowana kwota dotacji UE 25 mln. Clean Hydrogen Partnership przeznacza fundusze Komisji Europejskiej na doliny wodorowe w ramach REPowerEU.

Gasgrid Finland aktywnie uczestniczy w pracach grupy European Hydrogen Backbone, nad wizją EHB dotyczącą rozwoju infrastruktury i rynku wodorowego.

Gasgrid Finland jest również częścią projektu Nordic Hydrogen Route, który wspólnie z Nordion Energi rozwija infrastrukturę i rynek wodorowy dla regionu zatoki Botnickiej. W 2022 roku ogłoszono dwa kolejne projekty wodorowe w regionie Morza Bałtyckiego.  W projekcie Baltic Sea Hydrogen Collector wspólnie z Finlandią, Szwecją i Niemcami badane są możliwości budowy podmorskiego rurociągu wodorowego, który poprawi np. dostępność morskiej energetyki wiatrowej i możliwości magazynowania energii w Finlandii. Z kolei w ramach projektu Nordic-Baltic Hydrogen Corridor przygotowywany jest wstępny raport dotyczący rozwoju infrastruktury i rynku wodoru z Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Niemcami. Celem projektów jest stworzenie jak najlepszych warunków inwestycyjnych dla Finlandii.

Źródło: Both2nia