Bałtyccy operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) Elering, AST (JSC “Augstsprieguma tīkls”) i Litgrid zawarli porozumienie w sprawie utworzenia Bałtyckiego Regionalnego Centrum Koordynacyjnego (RCC) z siedzibą w Tallinie i złożyli odpowiedni wniosek do organów ds. konkurencji w tych trzech krajach.

Powołanie regionalnych centrów koordynacyjnych wynika z pakietu Clean Energy i ma na celu realizację zadań związanych z planowaniem pracy systemu elektroenergetycznego. Regionalne centra koordynacyjne nie zastępują OSP, ale uzupełniają ich rolę poprzez wykonywanie zadań koordynacyjnych o znaczeniu regionalnym.

– Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed sektorem energetycznym w związku z ekologicznym przesyłem, RCC jest ważnym narzędziem umożliwiającym przejście z perspektywy narodowej na regionalną, zapewniając wzajemne zaufanie pomiędzy sąsiadującymi krajami i zwiększając bezpieczeństwo dostaw – powiedział Prezes Zarządu Elering, Taavi Veskimägi.

– Zobowiązanie trzech bałtyckich OSP do wzmocnienia koordynacji regionalnej pojawia się w ważnym momencie. W obliczu trwającej synchronizacji bałtyckiego systemu elektroenergetycznego z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej oraz ambitnych krajowych celów w zakresie energii odnawialnej, wzajemna współpraca jest kluczową koncepcją leżącą u podstaw regionalnego sukcesu – powiedziała Przewodnicząca Zarządu AST, Gunta Jēkabsone.

– Porozumienie w sprawie nowego regionalnego centrum koordynacyjnego pokazuje, że trzy kraje bałtyckie i ich OSP są w stanie rozwiązywać złożone problemy z wzajemnym poszanowaniem. Centrum zostanie uruchomione w ważnym momencie, kiedy program synchronizacji i budowa infrastruktury osiągają szczytowy poziom realizacji i dla osiągnięcia naszego ostatecznego celu – niezależności energetycznej i bardziej ekologicznej przyszłości regionu – potrzebna jest większa współpraca w zakresie wiedzy fachowej i inteligencji usług – skomentował Prezes Zarządu Litgrid, Rokas Masiulis.

Regionalne centrum koordynacji na Bałtyku będzie promować wspólne działania bałtyckich OSP w zakresie utrzymania operacyjności, bezpieczeństwa i niezawodności bałtyckiego systemu elektroenergetycznego. Co ważniejsze, centrum koordynacyjne będzie głównym ośrodkiem napędzającym proces synchronizacji bałtyckiego systemu elektroenergetycznego z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej, co jest najambitniejszym wspólnym celem trzech bałtyckich OSP.

Uzgodniono, że wszyscy bałtyccy OSP będą mieli równą liczbę udziałów w Bałtyckim RCC. Bieżące funkcjonowanie RCC powinno być zorganizowane z udziałem równej liczby ekspertów ze wszystkich trzech krajów bałtyckich i z rotacyjnym zarządzaniem pomiędzy trzema kolejnymi krajami bałtyckimi.

Źródło: Elering