Sytuacja w zakresie lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech znów nabiera tempa. W ubiegłym roku zbudowano ponad dwa razy więcej nowych lądowych farm wiatrowych niż w latach 2018-22. Reformy pozwoleń oznaczają, że zatwierdzanych jest więcej nowych projektów niż kiedykolwiek od 2016 roku. W tym roku Niemcy planują rozpisać aukcję na 15 GW nowych mocy. Rząd podejmuje również właściwe decyzje dotyczące inwestycji w infrastrukturę portową.

Niemiecka energetyka wiatrowa na lądzie rośnie w siłę. Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur, BNetzA) właśnie podniosła wolumen aukcji lądowej energetyki wiatrowej na 2024 r. do prawie 15 GW. Aby spojrzeć na to z perspektywy, jest to więcej lądowej energii wiatrowej niż wszystkie kraje europejskie łącznie zbudowały w 2023 roku oraz cztery razy więcej niż Niemcy zainstalowały w ubiegłym roku – co przy 3,6 GW było już ponad dwukrotnie więcej niż Niemcy budowały każdego roku w latach 2018-22.

Zaktualizowany wolumen aukcji lądowej jest o prawie 50% wyższy niż 10 GW, które Niemcy pierwotnie zamierzały wybudować w 2024 roku. Dodatkowe 5 GW to wolumeny, które nie zostały przyznane w aukcjach w 2023 roku. Cena pułapowa pozostaje bez zmian na poziomie 73,5 EUR/MWh.

BNetzA oparła decyzję o zwiększeniu wolumenów aukcyjnych na trwałej poprawie w zakresie wydawania pozwoleń na lądową energetykę wiatrową. Niemcy szybko i rygorystycznie wdrożyły unijne przepisy nadzwyczajne dotyczące wydawania pozwoleń, w tym koncepcję “nadrzędnego interesu publicznego” dla projektów energetyki wiatrowej. Zasada ta już teraz odblokowuje lądowe projekty wiatrowe, które w przeciwnym razie utknęłyby w procedurach prawnych.

Wraz z innymi zmianami legislacyjnymi doprowadziło to do wzrostu liczby nowych pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych. Tylko w ubiegłym roku Niemcy wydały pozwolenia na 7,5 GW, co stanowi wzrost o ponad 70% w stosunku do 2022 r. i drugi najlepszy wynik w historii. W pierwszym kwartale 2024 r. wydano dodatkowe 1,2 GW nowych pozwoleń na lądową energetykę wiatrową, co wskazuje na podobnie wysoką liczbę pozwoleń w tym roku. BNetzA i branża wiatrowa są optymistami, że ten pozytywny trend się utrzyma, generując listę dozwolonych projektów wystarczająco dużą, aby wypełnić pozostałe trzy rundy aukcyjne po 4,1 GW każda w 2024 roku.

Co więcej, Niemcy mają w tym roku ogłosić aukcję na 8 GW morskiej energii wiatrowej. Pierwszy przetarg na morską energetykę wiatrową o mocy 5,5 GW został już otwarty.

Dyrektor generalny WindEurope, Giles Dickson, mówi: “Niemcy pokazują, co jest możliwe, jeśli poważnie podchodzi się do rozwoju energetyki wiatrowej. Tylko w tym roku rozpisują aukcje na 23 GW. Są w czołówce, jeśli chodzi o wdrażanie nowych unijnych przepisów dotyczących pozwoleń. Zatwierdzanych jest znacznie więcej nowych projektów niż wcześniej, zwłaszcza w zakresie lądowej energetyki wiatrowej. Jest to korzystne dla ich bezpieczeństwa energetycznego i przemysłu, który domaga się dużych ilości taniej energii elektrycznej”.

Nowe dane opublikowane w marcu pokazują, że energia wiatrowa jest obecnie największym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech, wyprzedzając węgiel. W 2023 r. odnawialne źródła energii stanowiły 56% całej energii elektrycznej wytwarzanej w Niemczech. Wiatr stanowił 31%, energia słoneczna 12%, biogaz 6%, a energia wodna 4%. Energia jądrowa stanowiła zaledwie 1,5% i jest obecnie definitywnie wycofywana w Niemczech.

“Niemcy udowadniają, że można prowadzić wysoce uprzemysłowioną gospodarkę przy bardzo wysokim udziale odnawialnych źródeł energii. Inne kraje powinny brać z nich przykład: w pełni stosować nowe unijne zasady wydawania pozwoleń i podejmować wszystkie inne działania w ramach unijnego pakietu energii wiatrowej, aby przyspieszyć ekspansję energii wiatrowej i wzmocnić europejski przemysł wiatrowy”, mówi Giles Dickson.

Rząd ułatwia kluczowe inwestycje w porcie Cuxhaven

Niemiecki rząd podejmuje również właściwe decyzje dotyczące inwestycji w infrastrukturę portową.

Rząd przyczyni się do 30-hektarowej rozbudowy ciężkiego terminalu morskiego w porcie Cuxhaven, który ma kluczowe znaczenie dla importu łopat i gondoli z południowej Europy i innych krajów. Wraz z krajem związkowym Dolna Saksonia i prywatnymi firmami zainwestują łącznie 300 mln euro. Port posiada już pozwolenie na rozbudowę.

Porty mają kluczowe znaczenie nie tylko dla morskiej energetyki wiatrowej. Lądowa energetyka wiatrowa również opiera się na terminowym i bezproblemowym imporcie i eksporcie dużych komponentów turbin wiatrowych.

Ale inwestycja w Cuxhaven to tylko punkt wyjścia do tego, co musi nastąpić. Niewystarczająca infrastruktura portowa stanowi poważne zagrożenie dla nowych planów ekspansji lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech. Niemcy pilnie potrzebują krajowej strategii portowej, aby zidentyfikować potrzeby inwestycyjne i wdrożyć projekty priorytetowe. Szybkim rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie części miliardowych przychodów z aukcji morskich farm wiatrowych w 2023 i 2024 r. na modernizację niemieckiej infrastruktury portowej i inwestycje w szerszy łańcuch dostaw.

Niemcy muszą też poprawić szlaki transportowe w głębi lądu. Obejmuje to rozbudowę autostrad oraz ulepszenia zjazdów z nich i mostów. Co najważniejsze, Niemcy muszą również zapewnić szybsze i mniej biurokratyczne wydawanie pozwoleń na transport. Zezwolenia transportowe dla komponentów energii wiatrowej były główną przeszkodą dla ekspansji energii wiatrowej w Niemczech w poprzednich latach.

Źródło: WindEurope