26 listopada odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Portu w Kłajpedzie, aby omówić sposoby przyspieszenia realizacji przygotowań portu do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Port w Kłajpedzie ma ambicję odegrania znaczącej roli na nowo rodzącym się rynku na Bałtyku. 

Litwa już w tym momencie przygotowuje się aktywnie do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Jednym z kluczowym elementów strategii wdrażania technologii morskiej energetyki będzie obsługa portowa. 

Dziś w Kłajpedzie zebrała się Rada Rozwoju Portu, której przewodniczył Minister Transportu i Komunikacji Marius Skuodis, aby omówić sposoby przyspieszenia działań. Rada Rozwoju Portu składa się z przedstawicieli rządu, różnych ministerstw, władz publicznych, stowarzyszeń biznesowych i instytucji naukowych. Organ analizuje i przedkłada rządowi propozycje dotyczące identyfikacji obszarów priorytetowych dla rozwoju gospodarczego portów i innych kwestii.

Przed planowanym aukcją w 2023 roku, podczas której zostanie wybrany dewelopera farmy wiatrowej na Litwie (700 MW), port w Kłajpedzie powinien przeanalizować strategię rozwoju.

– W celu zapewnienia procesów przygotowawczych niezbędnych do funkcjonowania turbin wiatrowych w porcie w Kłajpedzie, dziś omówiliśmy dywersyfikację działalności portu i rozwój przemysłu inżynierii morskiej, promując nie tylko działalność przeładunkową w porcie, ale również działalność produkcyjną. Podejmując inicjatywę wraz z Ministerstwem Gospodarki i Innowacji, Invest Lithuania oraz Zarządem Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, przygotujemy propozycję dla rozwoju przemysłu inżynierii morskiej – wskazał Minister Transportu i Komunikacji, Marius Skuodis, cytowany w komunikacie. 

W porcie planuje się przeładunek, transport, przechowywanie i montaż komponentów turbin wiatrowych dla farmy litewskiej.

Algis Latakas, dyrektor generalny Zarządu Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, poinformował, że przeprowadzono już ankietę wśród obecnych użytkowników portu, którzy byliby zainteresowani uczestnictwem w łańcuchu dostaw dla farmy morskiej. Wyniki badania wykazały, że użytkownicy portu byliby zainteresowani rozwojem turbin wiatrowych.

Obecnie planowany teren o powierzchni 70 ha w południowej części portu mógłby zostać wykorzystany do m.in. celów magazynowych.