Od 1 lipca do 30 czerwca 2023 roku Szwecja będzie sprawować prezydencję w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – informuje szwedzki rząd.

Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest makroregionalną strategią ośmiu państw członkowskich – Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec. Dokument ma na celu wzmocnienie współpracy między krajami Morza Bałtyckiego.

Z dniem 1 lipca Szwecja przejęła prezydencję od Litwy i przekaże ją Łotwie w przyszłym roku.

Ważnymi obszarami, na których skupi się szwedzka prezydencja, będzie ożywienie prac, które częściowo zostały wstrzymane w czasie pandemii oraz wspieranie realizacji nowego planu działania w ramach strategii.

Grupa Krajowych Koordynatorów EUSBSR jest ogólnym organem koordynującym rozwój, wdrażanie i monitorowanie polityki w ramach strategii. Prezydencja zmienia się co roku zgodnie z ustalonym porządkiem. Litwa rozpoczęła prezydencję rok temu pod hasłem “Revitalise-Recover-Recharge” i w ciągu roku zaangażowała się w realizację listy priorytetów prezydencji, takich jak wzmocnienie współpracy z Koordynatorami Obszarów Politycznych (PAC), efektywna realizacja zrewidowanego Planu Działania, uruchomienie Baltic Sea Strategy Point (BSP) oraz organizacja Dorocznego Forum 2021.