Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nowe cele dla morskiej energetyki wiatrowej. Plan zakłada przyspieszenie inwestycji w offshore na Morzu Północnym i na Bałtyku – tak by osiągnąć cel 30 GW w 2030 roku, 50 GW w 2035 roku i nawet 70 GW do 2045 roku.

Porozumienie zostało zawarte w dniu 3 listopada 2022 r. między niemieckim rządem federalnym, krajami związkowymi Hanzeatyckiego Miasta Bremy, Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, Meklemburgii-Pomorza Zachodniego, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Szlezwiku-Holsztynu oraz operatorami systemów przesyłowych 50Hertz, Amprion i TenneT.

Uzgodniono, iż od 2027 roku roczne przetargi będą zwiększane zasadniczo do 4 GW. Pozwoli to na osiągnięcie 50 GW do 2035 roku. Ważnym aspektem porozumienia jest również to, że rządy federalne i stanowe zobowiązują się do zapewnienia swoim władzom wystarczających środków, aby można było szybko ukończyć nie tylko morskie farmy wiatrowe, ale również morskie linie przyłączeniowe.

Jak komentuje branża obszary dla 50 GW na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim, jak również ich chronologiczna kolejność powinny być teraz jak najszybciej określone w procesie planowania.

W komunikacie prasowym WAB e.V. dyrektor zarządzająca Heike Winkler mówi – „Aktualny plan rozwoju obszarów Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej zawiera konkretne plany dla obszarów o mocy zainstalowanej poniżej 37 gigawatów. Kolejne obszary należy więc szybko zidentyfikować i ułożyć w sensownym porządku chronologicznym, aby odpowiednio zaplanować łańcuch dostaw”.

Porozumienie z dnia 3 listopada 2022 r.

Źródło:
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/neue-offshore-realisierungsvereinbarung-30-gw-bis-2030pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4

www.wab.net