Dziś na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego europosłowie przyjęli strategię rozwoju energetyki morskiej w Europie. Jest to przełomowy moment dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Dokument wyznacza ambitne cele rozwoju tej branży w Europie. Sprawozdanie zostało przyjęte 518 głosami do 88, przy 85 głosach wstrzymujących się.

W sprawozdaniu, nad którym głosowali europosłowie, podkreślono, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga szybszego rozwoju energetyki morskiej, a przestrzeń morska i wybrzeża muszą być zarządzane w bardziej zrównoważony sposób. Gospodarka neutralna klimatycznie wymaga wprowadzenia energii z OZE na niespotykaną dotąd skalę. Parlament podkreśla pilną potrzebę poprawy i rozbudowy istniejącej infrastruktury energetycznej. Wiele państw członkowskich pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie OZE w energetyce.

Posłowie podkreślili również potrzebę skrócenia procedur uzyskiwania pozwoleń i wzywają państwa członkowskie do ustanowienia przejrzystego procesu i rozważenia wprowadzenia limitów czasowych na wydawanie pozwoleń tam, gdzie jest to konieczne.

UE jest liderem technologicznym w sektorze produkcji OZE i może oczekiwać znacznego bodźca gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju produkcji czystej energii. Ich zdaniem fundusz odbudowy NextGenerationEU stanowi wyjątkową okazję do zmobilizowania kapitału uzupełniającego inwestycje prywatne.

Kluczowa jest kooperacja interesariuszy na obszarach morskich

Morskie farmy wiatrowe mogą przynieść korzyści bioróżnorodności, jeśli zostaną zaprojektowane i zbudowane w sposób zrównoważony, ale muszą współistnieć z innymi rodzajami działalności, takimi jak rybołówstwo i transport morski. Parlament Europejski przekonuje, że należy dołożyć starań, aby społeczeństwo zaakceptowało morską energetykę wiatrową oraz przekonać obywateli, że energia odnawialna jest kluczem do osiągnięcia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw.

“Strategia dotycząca morskiej energetyki odnawialnej jest kluczowa dla zielonej transformacji, w której czas ma kluczowe znaczenie. Potrzebujemy dużo zielonej energii elektrycznej, aby zrealizować nasze cele klimatyczne, a strategia dotycząca morskiej energii odnawialnej jest w tym względzie absolutnie niezbędna – powiedział sprawozdawca, europoseł Morten Petersen (Renew, DK).

Przeczytaj także komentarz Mortena Petersena dla BalticWind.EU Morten Petersen: The offshore renewables strategy will help to fulfill large CO2 reductions

Celem Komisji Europejskiej jest rozwój OZE na morzach tj. 60 GW do 2030 roku i 340 GW do 2050 roku. W sprawozdaniu podkreślono również, że koszt offshore wind spadł drastycznie w ciągu ostatnich dwóch dekad (spadek o 48 proc. w latach 2010-2020) i jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii. Jednak bez wycofania paliw kopalnych i dotacji do nich, zdaniem europosłów, niemożliwe będzie osiągnięcie celów UE w zakresie OZE i ograniczenia wzrostu temperatury powietrza, czyli globalnego ocieplenia.

Źródło: Parlament Europejski