Duński operator poinformował, że wraz z innymi skandynawskimi operatorami systemów przesyłowych – Statnett, Svenska Kraftnät i Fingrid – podjął decyzję o utworzeniu spółki Nordic RCC A/S w celu koordynacji planowania operacyjnego całego skandynawskiego systemu energetycznego. Nordic RCC A/S zostanie formalnie utworzona w 2022 roku z siedzibą w Ørestad, w Kopenhadze, gdzie do tej pory znajdowało się biuro centrum Nordic RSC.

Każdy z nordyckich operatorów będzie współwłaścicielem Nordic RCC A/S, dlatego też Zarząd Energinet podjął formalną decyzję o wystąpieniu do Ministra Klimatu, Energii i Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej o zgodę na zostanie współwłaścicielem nowego podmiotu (Regional Coordination Center) – czytamy na stronie Energinet.

Nordic RCC A/S będzie jednym z 6 regionalnych centrów w Europie, które będą wspierać krajowych operatorów systemów przesyłowych w optymalizacji pracy europejskiego systemu elektroenergetycznego zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wykorzystania zdolności przesyłowych.

Utworzenie Nordic RCC A/S jest częścią wdrażania prawodawstwa europejskiego. Potrzeba większej koordynacji regionalnej została dostrzeżona już w 2006 roku na skutek ogromnej awarii sieci energetycznej, która dotknęła Europę w dniu 6 listopada 2006 roku. Od tego czasu potrzeba koordynacji regionalnej została wzmocniona przez  transformację systemu elektroenergetycznego oraz ustanowienie otwartych europejskich rynków energii elektrycznej.

Energinet wyjaśnia, że Nordic RCC A/S przyniesie dwie ogólne korzyści. Pierwsza z nich to kompleksowe wyliczenia zdolności produkcyjnych, które będą bardziej przejrzyste i będą postrzegać cały region jako całość. Celem jest zebranie danych od wszystkich skandynawskich operatorów systemowych i modelowanie całej sieci skandynawskiej, wykonywanie skoordynowanych analiz i obliczeń.

Nordic RCC A/S będzie kontynuować i rozszerzać działania, które Nordic RSC (Regionalny Koordynator Bezpieczeństwa) zbudował od 2017 roku. Nordic RSC A/S zostało utworzone jako wspólne biuro dla nordyckich operatorów. Nordic RSC zbudował cyfrowy model skandynawskiego systemu elektroenergetycznego, zawierający wszystkie dane istotne dla obliczania zdolności i bezpieczeństwa w systemie elektroenergetycznym (Digital Twin). Dane są aktualizowane od godzinnych do rocznych w zależności od zastosowania.

Źródło: Energinet/Nordic RSC