Większość nowych morskich farm wiatrowych w Danii powstaje po przeprowadzeniu procedury przetargowej, jednak zastosowanie ma również procedura “Open Door”. W tej procedurze deweloper projektu podejmuje inicjatywę utworzenia morskiej farmy wiatrowej o samodzielnie wybranej wielkości i lokalizacji.

W takim scenariuszu Agencja Energii musi wydać trzy pozwolenia, zanim będzie można zainstalować morskie turbiny wiatrowe. Są to: pozwolenie na wykonanie studium wykonalności, pozwolenie na założenie działalności oraz pozwolenie na wykorzystanie energii. Pozwolenia wydawane są w miarę postępu prac nad projektem. Dlatego też każde pozwolenie jest warunkiem wstępnym dla kolejnego. Podczas procesu wydawania zezwoleń Duńska Agencja Energii konsultuje się z innymi właściwymi organami.

Projekt rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Duńską Agencję Energii wniosku od wykonawcy projektu. W pierwszej kolejności jest to wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie studiów wykonalności w wybranym obszarze.

Wniosek musi zawierać opis wnioskodawcy, szczegółowy opis planowanego projektu, przewidywany zakres studiów wykonalności, wielkość i liczbę turbin wiatrowych oraz granice geograficzne projektu, a także przewidywane połączenie do sieci elektrycznej.

Zanim Duńska Agencja Energii faktycznie rozpocznie rozpatrywanie wniosku, w ramach koncepcji punktu kompleksowej obsługi „one-stop-shop”, inicjuje rozmowę z innymi organami rządowymi na temat tego czy istnieją inne istotne interesy publiczne, które mogłyby przeszkodzić w realizacji projektu.

Zawieszenie w oczekiwaniu na wyjaśnienie kwestii prawnych UE

6 lutego Duńska Agencja Energetyczna poinformowała, że zawiesiła rozpatrywanie projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej oraz innych projektów dotyczących energii odnawialnej w ramach schematu Open Door.

Ministerstwo Klimatu, Energii i Dostaw Energii, w dialogu z rządowym Sekretariatem Pomocy Państwowej, oceniło, że przyznawanie pozwoleń na realizację projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej i innych projektów dotyczących energii odnawialnej w ramach Open Door może naruszać prawo UE.

Duńska Agencja Energetyczna zawiesiła zatem rozpatrywanie wszystkich toczących się spraw w ramach systemu “otwartych drzwi” do czasu dalszego zbadania jego zgodności z prawem UE. To samo będzie dotyczyło wszelkich nowych wniosków.

Zagrożenie dla ambicji klimatycznych

Według Green Power Denmark taka decyzja stanowi istotne zagrożenie dla zielonej transformacji, a akt rządu uważa za “hazard ambicjami klimatycznymi”.

“To jest zupełnie bezprecedensowe. Rząd nagle z hukiem zatrzaskuje drzwi do zielonej transformacji, wysyłając fale uderzeniowe przez cały sektor zielonej energii. Firmy wykonały ogromną pracę u podstaw i są gotowe do budowy większej ilości zielonej energii, a wtedy rząd wyciąga wtyczkę ze schematu open-door w 11 godzinie. To jest po prostu nie na miejscu. Jest to zerwanie ze sposobem, w jaki historycznie prowadziliśmy politykę energetyczną w Danii i tworzy ogromną niepewność wokół zielonych inwestycji”, mówi Kristian Jensen, dyrektor generalny Green Power Denmark.

Według Green Power Denmark “zielone światło” do kontynuacji i otrzymania pozwoleń na wykonanie studiów wykonalności (pierwsze z trzech wymaganych pozwoleń wydawanych przez DEA) powinny otrzymać projekty, które były gotowe do realizacji. W międzyczasie rząd mógłby rozwiązać zaległe kwestie prawne i polityczne bez spowalniania zielonej transformacji. Decyzja jest z pewnością niespodziewana, biorąc pod uwagę niedawny komunikat Duńskiej Agencji Energetycznej z 31 sierpnia ubiegłego roku, że od 4 kwietnia 2022 r. wpłynęło 47 wniosków w ramach programu open-door. Dodatkowo Agencja poinformowała, że ze względu na duże zainteresowanie programem, zdecydowała się na skierowanie kolejnych sześciu wniosków do przesłuchań regulacyjnych. (więcej szczegółów oraz lista wnioskodawców dostępne są w naszym artykule)

Stowarzyszenie komentuje dalej: “Ta decyzja jest ogromnym ciosem dla naszych ambicji klimatycznych. Teraz pozostajemy z planowanymi 9 GW morskiej energii wiatrowej, gdzie przetargi nawet się nie rozpoczęły. Równocześnie obserwujemy postępującą ekspansję turbin wiatrowych i ogniw słonecznych na lądzie. Znajdujemy się w sytuacji, w której pilnie potrzebujemy zielonej energii dla naszych celów klimatycznych na rok 2030, ambicji Power-to-X i zostania eksporterem netto zielonej energii”.

Kolejne kroki

Duńska Agencja Energetyczna poinformowała odpowiednie strony zainteresowane i będzie na bieżąco komunikować się z nimi w sprawie dalszego procesu dla każdej sprawy. Agencja wyjaśni poruszone kwestie tak szybko, jak to możliwe, z pomocą odpowiednich ministerstw.

Źródło: Duńska Agencja Energetyczna, Green Power Denmark