21 11, 2022

Gajowiecki, PSEW: Morska energetyka wiatrowa staje się racją stanu

By |2022-11-21T12:14:07+01:0021 listopada, 2022|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

Rzeczywisty potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i niezbędne zmiany w regulacjach prawnych, aby ten potencjał móc w pełni wykorzystać, to główne tematy konferencji PSEW „Offshore Wind Poland”, która odbyła się 16 i 17 października w Warszawie. Branża liczy na szybkie zmiany i rozstrzygnięcia. Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska zapewniał, że rząd pracuje nad [...]

13 11, 2022

Linklaters: Wiatr odnowy polskiej energetyki mocno wieje od Bałtyku

By |2022-11-14T11:29:33+01:0013 listopada, 2022|OPINIE, POLSKA, REGULACJE|

Bałtyk dla Polski był zawsze oknem na świat. Dziś jest także szansą na uniezależnienie się Polski od energetyki opartej na węglu poprzez rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Powstający przemysł stać się może kołem zamachowym polskiej transformacji energetycznej tak koniecznej w dzisiejszych czasach. Stabilne ramy prawne Morska energetyka wiatrowa jest wymieniona [...]

11 11, 2022

Operatorzy systemów przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego przygotowują się do zarządzania ryzykami związanymi z zapewnieniem wystarczalności generacji

By |2022-12-08T11:51:34+01:0011 listopada, 2022|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

2 listopada br. operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z regionu Morza Bałtyckiego na spotkaniu w Helsinkach omówili skutki kryzysu energetycznego w Europie oraz perspektywy pokrycia zapotrzebowania przez źródła wytwórcze. Operatorzy systemów przesyłowych regionu Morza Bałtyckiego współpracują oraz wymieniają się informacjami na temat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie. W przypadku ograniczeń w dostępie do energii, operatorzy [...]

10 11, 2022

Niemcy: szerokie porozumienie by osiągnąć cel 30 GW mocy na Bałtyku i Morzu Północnym do 2030

By |2022-11-10T14:08:36+01:0010 listopada, 2022|NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nowe cele dla morskiej energetyki wiatrowej. Plan zakłada przyspieszenie inwestycji w offshore na Morzu Północnym i na Bałtyku – tak by osiągnąć cel 30 GW w 2030 roku, 50 GW w 2035 roku i nawet 70 GW do 2045 roku. Porozumienie zostało zawarte w dniu 3 listopada 2022 r. między [...]

7 11, 2022

Konferencja Klimatyczna COP27 rozpoczęta. Inwestycje w energię odnawialną muszą się potroić

By |2022-11-07T10:14:39+01:007 listopada, 2022|REGULACJE, TOP NEWS|

  W niedzielę 6 listopada rozpoczęła się Konferencja Klimatyczna COP27 w egipskim Sharm El-Sheikh. Spotkanie które potrwa do 18 listopada br. odbywa się w cieniu trwającego kryzysu energetycznego wywołanego wojną Rosji w Ukrainie, a także licznych ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie jak powodzie i susze.  Jak podkreśla w liście do uczestników Sameh Shoukr, Minister Spraw [...]

20 10, 2022

Duńska Agencja Energii zaprasza na dodatkowe przesłuchanie dotyczące morskiej farmy wiatrowej Hesselø

By |2022-10-20T09:34:27+02:0020 października, 2022|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, REGULACJE|

Uzupełniające 5-tygodniowe wysłuchanie publiczne dotyczące morskiej części strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) planu dla morskiej farmy wiatrowej Hesselø (MFW). Sygnatariusze Porozumienia Klimatycznego w sprawie zielonej energii elektrycznej i ciepła z dnia 25 czerwca 2022 r. podjęły decyzję o przeniesieniu morskiej farmy wiatrowej Hesselø w bardziej południową lokalizację (jasnozielony obszar na powyższej grafice). W związku [...]

19 10, 2022

OCEaN: Przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci energetycznej dzięki solidnemu i terminowemu planowaniu przestrzennemu na morzu

By |2022-10-20T09:22:03+02:0019 października, 2022|OFFSHORE, REGULACJE|

Na wspólnej konferencji na temat pozytywnego wpływu na przyrodę morskiej infrastruktury energetycznej, zorganizowanej przez Renewables Grid Initiative (RGI) i WindEurope, Offshore Coalition for Energy and Nature (OCEaN) potwierdziła, że możliwe jest przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i związanej z nią sieci elektroenergetycznej przy jednoczesnej ochronie i odbudowie przyrody. Morska energia wiatrowa i związana z nią [...]

19 10, 2022

Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: W Porozumieniu z Tidö rząd powinien zapewnić neutralność technologiczną i równe warunki konkurencji

By |2023-01-12T08:41:46+01:0019 października, 2022|OFFSHORE, REGULACJE, SZWECJA|

Daniel Badman, prezes Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (Svensk Vindenergi) komentuje Porozumienie z Tidö przedstawione przez Umiarkowaną Partię Koalicyjną (Moderaterna), Chrześcijańskich Demokratów, Liberałów i Szwedzkich Demokratów w dn. 14 października. Polityczne porozumienie jest podstawą umowy pozwalającej powołać rząd po wrześniowych wyborach parlamentarnych.  W opinii Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pozytywne jest to, że elektryfikacja jest podkreślona w [...]

17 10, 2022

BEMIP: Kamienie milowe dla rozwoju offshore na MORZU BAŁTYCKIM – do stycznia 2023 r. kraje regionu mają uzgodnić cele offshore

By |2022-10-18T09:58:37+02:0017 października, 2022|REGULACJE, TOP NEWS|

Państwa członkowskie regionu Morza Bałtyckiego mają do 24 stycznia 2023 r. uzgodnić swoje cele dla morskiej energetyki odnawialnej na lata 2030-2040-2050, aby umożliwić unijnej sieci operatorów przesyłowych opracowanie planu rozwoju strategicznej zintegrowanej sieci morskiej. Termin jest bliski, a Europejska Sieć Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) "najlepiej" widziałaby plany już w przyszłym miesiącu. Zgodnie z przepisami [...]

4 10, 2022

BEMIP: Energia z Morza Bałtyckiego zmniejszy zależność od Rosji

By |2022-10-05T08:21:20+02:004 października, 2022|OFFSHORE, OPINIE, REGULACJE|

Energia z farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim oraz zwiększenie elektryfikacji regionu to sposób na wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii i docelowo zmniejszenie zależności od paliw kopalnych importowanych z Rosji, taki wniosek płynie z webinarium grupy roboczej BEMIP (Baltic energy market interconnection plan). Jednak by to osiągnąć, potrzebna jest silna infrastruktura łącząca państwa regionu, a także – [...]

8 09, 2022

WindEurope: Środki nadzwyczajne na rynku energii w UE powinny dotyczyć faktycznych zysków oraz wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii

By |2022-09-08T09:33:36+02:008 września, 2022|OFFSHORE, REGULACJE|

Jak wskazuje w stanowisku WindEurope – rządy muszą pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z bardzo wysokimi cenami energii. Jest to szczególnie istotne w kontekście nawet 10-krotnych wzrostów cen energii w ciągu ostatniego roku, co było spowodowane wysoką ceną gazu. Jest to bezpośredni skutek wojny Rosji w Ukrainie i [...]

2 09, 2022

Duńska Agencja Energetyczna rozpoczyna konsultacje kolejnych sześciu wniosków lokalizacyjnych w ramach programu “open-door”

By |2022-09-01T22:31:11+02:002 września, 2022|DANIA, OFFSHORE, PROJEKTY, REGULACJE|

Od 4 kwietnia 2022 r. do Duńskiej Agencji Energetycznej (Energistyrelsen) wpłynęło 47 wniosków w ramach tzw. programu „open-door”. 16 z nich zostało odrzuconych ze względu na pokrywanie się z rezerwacjami gruntów państwowych. Agencja otrzymała szereg wniosków dotyczących bardzo dużych projektów (moc ponad 1 GW każdy), z których kilka jest zlokalizowanych [...]

31 08, 2022

Deklaracja z Marienbourga – kraje bałtyckie zobowiązują się do większej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

By |2022-09-21T12:25:17+02:0031 sierpnia, 2022|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

30 sierpnia 2022 r. w Kopenhadze szefowie rządów i ministrowie energii 8 krajów nadbałtyckich podpisali Deklarację z Marienbourga. Zobowiązali się oni do ustanowienia wyższych celów dla budowy morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim i zgodzili się na ściślejszą współpracę w tym zakresie oraz w zakresie szeroko pojętej energetyki. […]

29 08, 2022

KE kończy analizę zgodności polskiego rozporządzenia offshore z prawem UE

By |2022-08-29T09:37:18+02:0029 sierpnia, 2022|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

Komisja nadal analizuje rozporządzenie przyjęte przez Polskę 27 listopada 2021 r., ocenia w szczególności jego zgodność z art. 15 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII), jak również z art. 3 ust. 4 i art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej. [...]

28 07, 2022

Łotewski parlament zatwierdza regulacje usprawniające rozwój OZE

By |2022-07-28T00:02:29+02:0028 lipca, 2022|ŁOTWA, OFFSHORE, PROJEKTY, REGULACJE|

14 lipca łotewski parlament zatwierdził w ostatnim czytaniu poprawki do ustawy o energii i ustawy o rynku energii elektrycznej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, przyczyniające się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Łotwy. Nowe przepisy będą promować rozwój OZE, wspierać efektywność energetyczną i bardziej aktywny udział obywateli w produkcji energii. [...]

25 07, 2022

Virginijus Sinkevičius: Eutrofizacja pozostaje głównym zagrożeniem środowiskowym dla Morza Bałtyckiego i wpływa na cały ekosystem

By |2022-10-17T18:03:17+02:0025 lipca, 2022|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Paweł Wróbel, BalticWind.EU: Prawo UE o Odbudowie Przyrody określi cele i obowiązki w zakresie odbudowy w szerokim zakresie ekosystemów lądowych i morskich. Jak ma to wyglądać w praktyce w przypadku obszarów morskich w UE? Virginijus Sinkevičius, Komisarz UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołóstwa: Wniosek legislacyjny obejmuje cele dotyczące ekosystemów morskich. Będziemy zwracać uwagę w [...]

15 07, 2022

WindEurope: Aukcje odwrócone w niemieckim prawie offshore wind zagrażają łańcuchowi dostaw

By |2023-08-08T09:52:06+02:0015 lipca, 2022|NIEMCY, OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Niemiecki parlament przyjął nową ustawę o morskiej energetyce wiatrowej (WindSeeG). Wprowadza ona istotne zmiany w konstrukcji niemieckich aukcji na morską energię wiatrową. Ustanowiła ona dwa różne rodzaje aukcji, z których jedna obejmuje licytację odwróconą bez ograniczeń kwotowych dla deweloperów. To źle - jak ocenia WindEurope. Nieograniczona licytacja odwrócona oznacza dodatkowe koszty dla odbiorców energii elektrycznej [...]

27 06, 2022

Giles Dickson: Bioróżnorodność i OZE idą ze sobą w parze

By |2022-06-23T08:13:09+02:0027 czerwca, 2022|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska opublikowała pakiet dotyczący ochrony przyrody (Nature Protection Package). Pakiet wdraża strategię UE 2030 na rzecz różnorodności biologicznej, stanowiącą część Europejskiego Zielonego Ładu. Wspiera również plan działania REPowerEU, czyli środki mające na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które Komisja przedstawiła 18 maja. Rozwój energetyki wiatrowej, [...]

25 05, 2022

Estonia rozpoczyna rozpatrywanie 20 wniosków o pozwolenie na budowę morskich farm wiatrowych

By |2022-05-25T14:32:47+02:0025 maja, 2022|ESTONIA, OFFSHORE, REGULACJE|

Estoński Urząd Ochrony Konsumenta i Dozoru Technicznego (TTJA) poinformował, że rozpocznie procedurę analizy wniosków o wydanie pozwoleń na budowę 20 morskich farm wiatrowych. 12 maja rząd Estonii uchwalił morski plan zagospodarowania przestrzennego w Estonii, co daje TTJA możliwość przeprowadzenia procedur dla offshore wind, które do tej pory były w toku. [...]

16 05, 2022

Dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach w Polsce

By |2022-05-16T10:26:15+02:0016 maja, 2022|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

Polskie Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło w 2022 roku kolejne procedury administracyjne związane z przyznaniem koncesji na nowe lokalizacje dla offshore wind na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Postępowań jest w sumie 11. Minister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach morskich [...]

22 04, 2022

Instytut Szwedzki: Czas na zwiększenie efektywności energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego

By |2022-04-22T06:01:04+02:0022 kwietnia, 2022|OFFSHORE, REGULACJE, SZWECJA|

Eksperci energetyczni z krajów regionu Morza Bałtyckiego zebrali się na sesji internetowej zorganizowanej przez Instytut Szwedzki w celu nawiązania dialogu na temat efektywności energetycznej. Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że należy przyspieszyć prace nad efektywnością energetyczną w regionie Bałtyku. […]

20 04, 2022

Rząd Litwy zatwierdza regulacje mające na celu przyspieszenie rozwoju OZE

By |2022-04-20T12:31:28+02:0020 kwietnia, 2022|LITWA, OFFSHORE, REGULACJE|

13 kwietnia rząd Litwy zatwierdził poprawki do przepisów opracowanych przez Ministerstwo Energii, które mają przyspieszyć rozwój OZE na Litwie. Nowe przepisy prawne usuwają biurokrację i nadmierne ograniczenia dla elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych oraz zachęcają do tworzenia wspólnot energetycznych – informuje resort. […]

18 04, 2022

Pakiet Wielkanocny przyspieszy rozwój offshore wind w Niemczech

By |2022-04-15T11:36:53+02:0018 kwietnia, 2022|NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

Na początku kwietnia rząd Niemiec przyjął tzw. Pakiet Wielkanocny na wniosek wicekanclerza i federalnego ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka. Jest to największa od dziesięcioleci zmiana przepisów dotyczących polityki energetycznej tego kraju. Według założenia Pakiet Wielkanocny kompleksowo zmieni szereg regulacji w celu przyspieszenia rozwoju OZE, w tym morskiej energetyki [...]

7 04, 2022

Szwecja przyspiesza rozwój energetyki wiatrowej – rząd przedstawia pakiet rozwiązań

By |2022-04-07T10:31:52+02:007 kwietnia, 2022|OFFSHORE, REGULACJE, SZWECJA|

Szwedzki rząd przedstawił pakiet rozwiązań dotyczący przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Wiatraki dla Szwecji mają być źródłem taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Na pakiet składają się cztery decyzje mające na celu pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Szwecji dzięki energetyce wiatrowej. […]

30 03, 2022

Litewski Parlament zatwierdza kolejne propozycje dotyczące morskiej energetyki wiatrowej

By |2022-03-30T11:16:53+02:0030 marca, 2022|LITWA, OFFSHORE, REGULACJE|

Podczas dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu Parlamentu Republiki Litewskiej zostały zaakceptowane propozycje Komisji Ochrony Środowiska w sprawie rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Jest to duży krok bliżej offshore wind na Litwie – komentuje Litewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (LSEW). […]

25 03, 2022

Łotwa zwiększy niezależność energetyczną, przewiduje mniej biurokracji w projektach wiatrowych

By |2022-03-25T12:51:44+01:0025 marca, 2022|ŁOTWA, OFFSHORE, REGULACJE|

Łotwa planuje wdrożenie nowych regulacji, które przyspieszą tempo rozwoju projektów farm wiatrowych. O planach rządu poinformował minister środowiska i rozwoju regionalnego, Artūrs Toms Plešs, podczas briefingu prasowego 21 marca. W tym celu zostanie przygotowana specjalna ustawa. […]

22 03, 2022

Nowy projekt WindSeeG – branża składa uwagi, potrzebna dynamika rozwoju wiatraków

By |2022-03-22T09:31:46+01:0022 marca, 2022|NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

Obecnie w Niemczech trwają prace nad projektem ustawy o energetyce wiatrowej na morzu (WindSeeG). Federalne Stowarzyszenie Operatorów Farm Wiatrowych Offshore (BWO) przedłożyło Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Ochrony Klimatu uwagi i zalecenia dotyczące działań w celu przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. […]

21 03, 2022

Polska rozpoczęła prace nad realizacją założeń Sector Deal dla morskiej energetyki wiatrowej

By |2022-03-21T13:48:35+01:0021 marca, 2022|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

We wrześniu 2021 roku polski rząd oraz branża morskiej energetyki wiatrowej podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – Polish Offshore Wind Sector Deal. Głównym celem przełomowego dokumentu jest maksymalizacja wskaźnika local content w rozwoju wiatraków na polskich wodach Morza Bałtyckiego. W marcu powołano Radę Koordynacyjną [...]

21 03, 2022

WWF: Kraje bałtyckie przodują pod względem zrównoważonego zarządzania morskiego, ale nadal narażają przyrodę na ryzyko

By |2022-03-16T01:06:11+01:0021 marca, 2022|OFFSHORE, REGULACJE|

W planach krajów bałtyckich dotyczących zrównoważonego zarządzania działalnością człowieka na morzu brakuje harmonii ponad granicami, a działania na rzecz odbudowy i ochrony ekosystemów są niewystarczające – taki wniosek płynie z programu WWF “Ekoregion Bałtyku”, który ocenił strategie planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP) państw członkowskich UE w krajach bałtyckich w zakresie [...]

17 03, 2022

Nie będzie remisu w postępowaniach o pozwolenia dla offshore wind w Polsce

By |2022-03-17T01:16:25+01:0017 marca, 2022|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

W wykazie prac legislacyjnych polskiego rządu pojawiła się zapowiedź projektu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Polski i administracji morskiej. Projekt zakłada uregulowanie sytuacji wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji na polskich obszarach morskich. Polskie ministerstwo infrastruktury jest autorem projektu ustawy (nr UD361), która ma wprowadzić [...]

9 03, 2022

Rozwój sektora offshore wind może wspomóc realizację planu RePowerEU

By |2022-03-09T15:03:08+01:009 marca, 2022|OFFSHORE, REGULACJE|

Wojna na Ukrainie wywołana atakiem Rosji ukazała, jak bardzo szkodliwa jest toksyczna relacja Europy i Rosji w obszarze sektora energetycznego. Odpowiedzią jest REPowerEU, czyli plan Komisji Europejskiej na uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 rokiem. Jednym z filarów działań są inwestycje OZE. Rozwój wiatraków morskich, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, może [...]

18 02, 2022

Jerzy Buzek: Morska energetyka wiatrowa potrzebuje “wszystkich rąk na pokład”

By |2022-02-23T15:42:32+01:0018 lutego, 2022|OPINIE, POLSKA, REGULACJE, TOP NEWS|

Parlament głosował kilka dni temu nad sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie morskiej energetyki odnawialnej, przygotowanym i przyjętym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Dokument został ostatecznie przyjęty. – Morska energetyka wiatrowa potrzebuje „wszystkich rąk na pokład”. Po pierwsze chodzi o wykorzystanie potencjału każdego basenu europejskiego. Zależało mi, by wymienić w tym kontekście [...]

16 02, 2022

Parlament Europejski przyjął strategię UE w sprawie morskich odnawialnych źródeł energii

By |2022-02-16T10:47:08+01:0016 lutego, 2022|OFFSHORE, REGULACJE|

Dziś na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego europosłowie przyjęli strategię rozwoju energetyki morskiej w Europie. Jest to przełomowy moment dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Dokument wyznacza ambitne cele rozwoju tej branży w Europie. Sprawozdanie zostało przyjęte 518 głosami do 88, przy 85 głosach wstrzymujących się. […]

16 02, 2022

Morten Petersen: Strategia offshore wind przełoży się na duże redukcje CO2

By |2022-02-23T11:21:42+01:0016 lutego, 2022|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Podczas sesji plenarnej w lutym 2022 roku Parlament głosował nad sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie morskiej energii odnawialnej, przygotowanym i przyjętym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Stanowi to odpowiedź Parlamentu na dokument strategiczny Komisji w tej sprawie, przyjęty w listopadzie 2020 roku w ramach Europejskiego Zielonego [...]

14 02, 2022

Energinet poddaje konsultacjom nowy model opłat na rzecz rozbudowy sieci przesyłowej

By |2022-03-15T12:13:49+01:0014 lutego, 2022|DANIA, OFFSHORE, REGULACJE|

Duński operator przesyłowy Energinet poinformował, że oddał do konsultacji nowy model płatności dla producentów energii z tytułu kosztów rozwoju sieci przesyłowej. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do efektywnego wykorzystania źródeł OZE oraz instalowania ich tam, gdzie przepustowość sieci jest znacznie większa. […]

8 02, 2022

System wsparcia i koncepcja drugiego projektu offshore wind – cele litewskiego Ministerstwa Energii na 2022 rok

By |2022-03-07T08:32:53+01:008 lutego, 2022|LITWA, OPINIE, REGULACJE|

Litwa, jako jeden z krajów nadbałtyckich, chce wykorzystać możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Pierwsza morska farma wiatrowa powstanie do 2030 roku, natomiast aukcja odnawialnych źródeł energii dla pierwszej morskiej farmy wiatrowej planowana jest na 2023 rok. Morska energetyka wiatrowa mogłaby pokryć do jednej czwartej energii zużywanej w kraju. Pytamy litewskie [...]

4 02, 2022

Zbliża się odwilż w morskiej energetyce wiatrowej w Niemczech? Kilka pytań pozostaje bez odpowiedzi

By |2022-02-04T01:39:14+01:004 lutego, 2022|NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

W styczniu 2022 roku Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) przedstawiło pierwsze konkretne plany na spotkaniu z przedstawicielami branży offshore wind. Dyrektor zarządzający organizacją branżową BWO Stefan Thimm komentuje, że jest to pozytywna zmiana, o której jeszcze kilka miesięcy temu branża nie śmiałą marzyć. – Tę dynamikę należy teraz [...]

17 01, 2022

Komisja Europejska dla BalticWind.EU: Jesteśmy optymistami co do dalszego postępu w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

By |2022-01-17T17:55:01+01:0017 stycznia, 2022|OPINIE, REGULACJE|

Za nami intensywny 2021 rok dla morskiej energetyki wiatrowej, szczególnie w zakresie realizacji polityki europejskiej. Pytamy Komisję Europejską o podsumowanie minionego roku i plany na rok 2022 w polityce morskiej energetyki wiatrowej. Zapraszamy do lektury tekstu z cyklu “Kluczowe historie morskiej energetyki wiatrowej 2021/2022” na BalticWind.EU. […]

11 01, 2022

Jerzy Buzek: Nie wygramy tylko dzięki elektryfikacji, ale na pewno przegramy bez niej

By |2022-01-11T06:02:33+01:0011 stycznia, 2022|OPINIE, REGULACJE|

– Elektryfikacja najprawdopodobniej nie będzie złotym środkiem: sama w sobie nie wystarczy do dekarbonizacji niektórych procesów przemysłowych, może też nie być najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich rozwiązań transportowych. Innymi słowy: nie wygramy tylko dzięki elektryfikacji, ale na pewno przegramy bez niej – powiedział w wywiadzie dla BalticWind.EU Jerzy Buzek, poseł do [...]

30 12, 2021

Jerzy Buzek: 2022 będzie rokiem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

By |2021-12-30T13:22:24+01:0030 grudnia, 2021|OPINIE, REGULACJE|

– Rok 2022 będzie w istocie “rokiem realizacji” Europejskiego Zielonego Ładu dzięki trwającym w Parlamencie Europejskim i w Radzie pracom nad pakietami Fit for 55 i Gas Packages. Dlatego spodziewam się wielu gorących debat na wiele ważnych tematów – które z nich będą kluczowe? Wskazałbym cztery z nich: gwałtowny wzrost [...]

22 12, 2021

Nowe wytyczne KE w sprawie pomocy publicznej uwzględniają aukcje i kontrakty CfD

By |2021-12-22T06:02:04+01:0022 grudnia, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Komisja Europejska opublikowała dziś nowe wytyczne UE w sprawie pomocy krajowej (publicznej) na rzecz klimatu, ochrony środowiska i energii (EU Guidelines on State Aid). Nowe wytyczne zezwalają rządom krajowym na organizowanie aukcji dla poszczególnych technologii i popierają mechanizmy stabilizacji dochodów, w szczególności dwustronne kontrakty CfD. Są to warunki wstępne dla [...]

7 12, 2021

Plany UE a wiatrowy potencjał Bałtyku. BalticWind.EU weźmie udział w spotkaniu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR

By |2021-12-07T11:17:18+01:007 grudnia, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

8 grudnia odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. energii i klimatu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR. Temat spotkania są szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Bałtyku. Podczas spotkania będzie reprezentował nas Paweł Wróbel, dyrektor zarządzający BalticWind.EU, który opowie o planach Unii Europejskiej względem morskiej energetyki wiatrowej oraz konsekwencji [...]

7 12, 2021

Bezpieczny Bałtyk bez broni chemicznej i wraków statków? Polska nie chce być obojętna

By |2021-12-05T15:05:00+01:007 grudnia, 2021|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

#BałtykDlaPokoleń – to inicjatywa polskiej spółki energetycznej Enea oraz UN Global Compact Network Poland, który ma na celu ochronę wód Morza Bałtyckiego. Na dnie morza zalegają setki tysięcy ton amunicji klasycznej, broni chemicznej i wraki statków wypełnione paliwem. Pozostałości po II wojnie światowej stanowią zagrożenia dla ekosystemu bałtyckiego, ale są [...]

6 12, 2021

2 GW więcej w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku – nowe porozumienie Duńczyków

By |2021-12-05T15:16:16+01:006 grudnia, 2021|DANIA, OFFSHORE, REGULACJE|

Ministerstwo Finansów Danii poinformowało, że rząd Danii wraz z partiami politycznymi doszedł do częściowego porozumienia w sprawie ustawy budżetowej na 2022 rok. Politycy wyrazili potrzebę zwiększenia inwestycji w morską energetykę wiatrową. Zgodzono się na rozbudowę wiatraków na morzu o dodatkowe 2 GW do 2030 roku. Założenia porozumienie przedstawiono w sobotę [...]

3 12, 2021

Petersen: Obecnie kluczowe jest dopasowanie wszystkich regulacji do pakietu “Fit for 55”

By |2021-12-03T15:02:04+01:003 grudnia, 2021|OFFSHORE, OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

BalticWind.EU poinformował, że w przyjętym we wtorek raporcie Europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W sprawozdaniu przegłosowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej podkreśla się, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga przyspieszenia wdrażania morskiej energetyki wiatrowej. [...]

1 12, 2021

Europarlamentarzyści przedstawiają rekomendacje dotyczące przyspieszenia rozwoju offshore wind

By |2021-12-01T20:49:15+01:001 grudnia, 2021|OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

W przyjętym we wtorek raporcie europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W sprawozdaniu przegłosowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej podkreśla się, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga przyspieszenia wdrażania morskiej energii odnawialnej, ale aby uwolnić jej [...]

17 11, 2021

WindEurope: Propozycje litewskich aukcji morskich zagrażają realizacji projektów po niskich kosztach

By |2021-11-17T06:00:59+01:0017 listopada, 2021|LITWA, OFFSHORE, OPINIE, REGULACJE|

Litwa przygotowuje ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energietyki wiatrowej na swoich wodach. W litewskim parlamencie pojawiły się ostatnio nowe proponowane zasady aukcji, które zagrożą realizacji projektów po najniższych kosztach dla społeczeństwa – wskazuje WindEurope w komunikacie prasowym. […]

10 11, 2021

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyjazny środowisku. Koalicja OCEaN przedstawia rekomendacje

By |2021-11-09T17:59:00+01:0010 listopada, 2021|NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

Offshore Coalition for Energy and Nature (OCEaN) jest koalicją operatorów farm wiatrowych, systemów przesyłowych oraz organizacji ekologicznych zajmujących się ochroną środowiska, która stanowi otwarte forum dyskusyjne. Niemiecka grupa robocza przedstawiła sześć rekomendacji dla przyjaznego przyrodzie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. […]

10 11, 2021

Jerzy Buzek dla BalticWind.EU: Cel nie uświęca środków!

By |2021-11-10T00:24:23+01:0010 listopada, 2021|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w państwach UE wiąże się z koniecznością przyspieszenia wydawania pozwoleń na budowę farm wiatrowych. Branża od dawna podkreśla, że brak szybkich i jednolitych procedur to jedno z głównych wąskich gardeł, które może uniemożliwić realizację ambitnych planów do 2030 i 2050 roku. W tym zakresie w każdym przypadku prawo krajowe musi [...]

29 09, 2021

Wind Denmark wzywa do opracowania planu politycznego w zakresie zielonej energii

By |2021-09-27T11:40:38+02:0029 września, 2021|DANIA, OFFSHORE, REGULACJE|

Duńskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej Wind Denmark przedstawiło podczas konferencji branżowej Vindtræf 2021 szereg propozycji mających na celu przyspieszenie ekspansji energetyki wiatrowej i słonecznej. Dania potrzebuje ogromnych ilości energii z OZE w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. […]

10 08, 2021

Finlandia: Najlepszym sposobem na promowanie energetyki wiatrowej jest usprawnienie procesu regulacyjnego

By |2021-08-10T08:35:22+02:0010 sierpnia, 2021|FINLANDIA, OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Z badań przeprowadzonych przez fińskie Ministerstwo Środowiska wynika, że najlepszym sposobem na promowanie rozwoju energii wiatrowej jest usprawnienie i określenie procedur regulacyjnych dotyczących produkcji energii wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu. […]

4 08, 2021

Newsroom: Odpowiedź WindEurope na konsultacje KE w sprawie nowych wytycznych dotyczących pomocy na rzecz klimatu

By |2021-08-04T08:59:41+02:004 sierpnia, 2021|OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Neutralność klimatyczna UE wymaga 1300 GW energii wiatrowej do 2050 r. oraz podwojenia rocznych wskaźników instalacji energii wiatrowej. Unijne zasady pomocy państwa mają kluczowe znaczenie dla stworzenia warunków opłacalnego przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. W niniejszej odpowiedzi na konsultacje przedstawiono zalecenia europejskiej branży wiatrowej dotyczące przepisów w zakresie pomocy [...]

30 07, 2021

Peter van Dalen: Właściwe zaangażowanie rybaków musi być warunkiem wstępnym koegzystencji z morskimi farmami

By |2021-07-30T07:52:25+02:0030 lipca, 2021|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Holenderski eurodeputowany Peter van Dalen odpowiada na pytania BalticWind.EU dotyczące współpracy pomiędzy rybakami a rozwijającym się sektorem morskiej energetyki wiatrowej. W dniu 7 lipca 2021 roku członkowie Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję w sprawie wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii odnawialnej na sektor rybołówstwa. […]

26 07, 2021

Newsroom: Dołącz do grupy roboczej ds. odnawialnych źródeł energii na morzu

By |2021-07-26T11:25:09+02:0026 lipca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Prezes i Dyrektor Generalny Vattenfall, Anna Borg, komentuje raport okresowy dewelopera za styczeń-czerwiec 2021 roku. “Osiągnięcie naszego celu, jakim jest umożliwienie życia bez kopalin w ciągu jednego pokolenia, wymaga od nas współpracy z klientami i innymi partnerami – także spoza sektora energetycznego. Dlatego partnerstwo odgrywa centralną rolę w strategii Vattenfall”, [...]

20 07, 2021

Parlament Europejski alarmuje w sprawie wpływu offshore wind na rybołówstwo

By |2021-07-20T16:30:28+02:0020 lipca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Posłowie Parlamentu Europejskiej przyjęli rezolucję z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów OZE na sektor rybołówstwa. W dokumencie podkreślono potrzebę uniknięcia ewentualnego negatywnego i długofalowego oddziaływania morskich turbin wiatrowych na niektóre ekosystemy, zasoby rybne i różnorodność biologiczną, a w konsekwencji na całe [...]

15 07, 2021

Newsroom: Komisja Europejska chce 30 GW nowych mocy wiatrowych rocznie do 2030 roku

By |2021-07-15T06:33:26+02:0015 lipca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska przedstawiła dziś pakiet "Fit-for-55", czyli szereg wniosków legislacyjnych mających na celu osiągnięcie zwiększonego celu UE w zakresie klimatu, jakim jest 55-procentowa redukcja emisji do 2030 r. Pakiet obejmuje wyższy cel w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nowe przepisy wspierające rozwój OZE. Ponadto KE proponuje reformę system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), aby [...]

14 07, 2021

Morten Petersen: Musimy uprościć żmudne procedury wydawania pozwoleń i dążyć do współpracy

By |2021-07-14T22:19:34+02:0014 lipca, 2021|OFFSHORE, OPINIE, REGULACJE|

1 lipca członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego debatowali nad projektem raportu Mortena Petersena na temat strategii Unii Europejskiej dla morskiej energetyki odnawialnej. Zwracamy się do duńskiego posła do Parlamentu Europejskiego o komentarz do sprawozdania. […]

14 07, 2021

Weto szwedzkich gmin dla projektów wiatrowych pozostanie, ale tylko na początku inwestycji

By |2021-07-19T00:33:15+02:0014 lipca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE, SZWECJA|

Szwedzkie ministerstwo środowiska pochyliło się nad prawem gmin do sprzeciwu w przypadku budowy elektrowni wiatrowych. W tym celu powołano specjalny zespół do zbadania skutków jego usunięcia lub przedstawienia innej alternatywy. Okazało się, że przedstawiono zrównoważoną propozycję wbrew wcześniejszym obawom. […]

28 06, 2021

Wieloterminalowe sieci HVDC i ich integracja technologiczna kluczem do rozwoju offshore wind

By |2021-07-18T23:14:07+02:0028 czerwca, 2021|OFFSHORE, PROJEKTY, REGULACJE|

ENTSO-E, T&D Europe i WindEurope opublikowali przygotowany razem raport na temat rozwoju systemów HVDC w kontekście morskiej energetyki wiatrowej. Wyzwaniem są problemy techniczne w integracji dużej ilości np. stacji konwertorowych od różnych dostawców. Kluczowe jest zapewnienie interoperacyjności technologii. Na początku warto wyjaśnić, że układy przesyłowe HVDC będą stanowić podstawę przyszłych inteligentnych sieci elektroenergetycznych określanych [...]

24 06, 2021

Analiza: Rozwój transgranicznych projektów OZE w UE będzie wzmocniony wynika z przecieku rewidowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (REDIII)

By |2021-07-18T20:16:09+02:0024 czerwca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Komisja Europejska przedstawi pakiet regulacji "fit for 55%" jeszcze tego lata. Zgodnie z najnowszą agendą prac Komisji przyjęcie pakietu jest zaplanowane na 14 lipca br. Propozycje zmian szeregu dyrektyw i rozporządzeń mają zapewnić Unii ramy prawne dla osiągnięcia zwiększonego do 55% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, jak również neutralności klimatycznej do [...]

21 06, 2021

Virginijus Sinkevičius: UE ma najbardziej ambitny cel w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii na świecie

By |2021-10-15T13:26:14+02:0021 czerwca, 2021|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS, WYWIAD|

Komisja Europejska przyjęła nowe podejście do zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE. Pytamy Virginijusa Sinkevičiusa, komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, o rolę morskiej energii wiatrowej, a także o to, jak koordynować rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego, uwzględniając przy tym ochronę środowiska. Jakie są główne wyzwania stojące przed europejską błękitną gospodarką [...]

2 06, 2021

Sojusz na rzecz elektryfikacji: Należy usunąć przeszkody dla rozwoju sieci energetycznej i wiatrowej w UE

By |2021-07-19T00:05:06+02:002 czerwca, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Usunięcie przeszkód, zwłaszcza związanych z wydawaniem pozwoleń, to jedna z rekomendacji opublikowanych przez działający w Brukseli „Sojusz na rzecz elektryfikacji” (Electrification Alliance). Członkowie sojuszu, w tym m.in. WindEurope i Eurelectric, opublikowali stanowisko wskazując priorytety dla pakietu "fit for 55%", który KE ma przedstawić w połowie lipca br. Zalecenia dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł [...]

27 05, 2021

Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia OZE w Danii

By |2021-07-18T21:28:21+02:0027 maja, 2021|DANIA, OFFSHORE, REGULACJE|

Komisja Europejska zatwierdziła duński system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni wodnych oraz instalacji fotowoltaicznych. W ten sposób Duńczycy przyśpieszą rozwój sektora OZE. Pomoc publiczna zostanie przyzna w drodze aukcji, które mają zostać przeprowadzone w latach 2021-2024 r. Na ten cel zostanie przeznaczonych 400 mln euro. Wsparcie [...]

26 05, 2021

Polski regulator wydał istotne decyzje w ramach pierwszej fazy wsparcia offshore wind

By |2021-07-18T21:19:43+02:0026 maja, 2021|OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE|

Polska już za kilka lat dołączy do krajów produkujących energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. W tym celu powstały niezbędne regulacje, które przewidują wsparcie dla projektów na Morzu Bałtyckim. Polski regulator rynku energii podjął już istotne decyzje w ramach pierwszej fazy wsparcia dla projektów offshore wind. Polskie regulacje Polskie regulacje Rozwój sektora morskiej energetyki [...]

24 05, 2021

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych uruchamiają inicjatywę Eurobar na rzecz znormalizowanych sieci morskich

By |2021-07-18T20:22:59+02:0024 maja, 2021|OFFSHORE, REGULACJE|

Siedmiu europejskich operatorów systemów przesyłowych podpisało protokół ustaleń w sprawie uruchomienia Eurobaru, inicjatywy mającej na celu wzajemne połączenie morskich platform wiatrowych w całej Europie. Celem Eurobaru jest efektywna i bezpieczna integracja morskiej energetyki wiatrowej z europejską siecią energetyczną, począwszy od obecnych regulacji i projektów (np. połączenia punkt-punkt) i perspektywicznie ewoluując w kierunku wzajemnie połączonej sieci [...]

21 05, 2021

UE zatwierdza polski program wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej

By |2021-07-18T20:48:45+02:0021 maja, 2021|OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska zatwierdza polski program wsparcia morskich farm wiatrowych o wartości 22,5 mld euro. Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: "Ten polski program jest bardzo dobrym przykładem tego, jak polityka konkurencji może umożliwić państwom członkowskim wspieranie projektów związanych z zieloną energią, takich jak morskie farmy wiatrowe. Stanowi on zachętę dla przedsiębiorstw do [...]

Load More Posts
Go to Top