Equinor, globalny lider w branży energetycznej, wzywa innowatorów do przyłączenia się do przełomowej inicjatywy mającej na celu zrewolucjonizowanie fazy wycofywania z eksploatacji pływających morskich konstrukcji wiatrowych. Wyzwanie to, będące częścią programu NOW Accelerator firmy Equinor, poszukuje startupów i scale-upów z najnowocześniejszymi pomysłami na ponowne wykorzystanie, życie po życiu, obieg zamknięty lub recykling konstrukcji stalowych i betonowych.

Wezwanie do działania dla wizjonerów

Czy jesteś startupem lub scale-upem z transformacyjnymi pomysłami, które mogą na nowo zdefiniować cykl życia morskiej infrastruktury wiatrowej? Equinor poszukuje innowacyjnych umysłów, które będą napędzać tę kluczową transformację branży. Celem jest zwiększenie zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych poprzez opracowanie rozwiązań zapewniających efektywne ponowne wykorzystanie i recykling pływających konstrukcji wiatrowych, które są kluczowymi elementami tej technologii energii odnawialnej.

Kluczowe daty i możliwości

Wyzwanie jest obecnie aktywne i przyjmuje propozycje. Aby przedstawić dalsze szczegóły i odpowiedzieć na wszelkie pytania, Equinor zorganizuje webinarium informacyjne 25 czerwca o godzinie 10:00 (CET). Podczas tej sesji uczestnicy będą mieli okazję zagłębić się w specyfikę wyzwania, zbadać przykładowy przypadek i pobudzić swoje kreatywne myślenie. Jest to wyjątkowa okazja, aby uzyskać wgląd bezpośrednio od ekspertów branżowych i udoskonalić swoje podejście, aby osiągnąć cele wyzwania.

Zwycięska propozycja zyska nie tylko znaczące uznanie, ale także możliwość ścisłej współpracy z Equinor. Wybrany innowator będzie współpracował z Equinor w celu wdrożenia swoich rozwiązań w zakresie projektowania i ewentualnego ponownego wykorzystania pływających konstrukcji wiatrowych. Współpraca ta ma na celu ustanowienie nowych standardów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, promując zrównoważone praktyki, które mogą być stosowane na całym świecie.

Inicjatywa ta jest częścią szerszego zaangażowania Equinor w zrównoważony rozwój i innowacje w sektorze energetycznym. Koncentrując się na późniejszym użytkowaniu podkonstrukcji wiatrowych, Equinor dąży do zmniejszenia wpływu morskich farm wiatrowych na środowisko i przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyzwanie to stanowi kluczowy krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, w której innowacyjne rozwiązania napędzają trwałe zmiany.

Tutaj znajdziesz link, aby zapisać się na webinarium: https://events.teams.microsoft.com/event/35e3564c-3edd-44e1-a330-155b3c1e5797@a3221cf3-3b22-4009-8bf1-14b1074608e1

Źródło: Norwegian Offshore Wind