Podczas sesji plenarnej w lutym 2022 roku Parlament głosował nad sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie morskiej energii odnawialnej, przygotowanym i przyjętym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Stanowi to odpowiedź Parlamentu na dokument strategiczny Komisji w tej sprawie, przyjęty w listopadzie 2020 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ostatecznie przyjęto strategię offshore wind. Zapytaliśmy posła Mortena Petersena (Renew, DK), sprawozdawcę ITRE, o komentarz w sprawie.

“Jestem szczęśliwy i dumny. Głosowanie w Parlamencie jest przecież zwieńczeniem mnóstwa pracy i negocjacji. Osiągnęliśmy realny wynik dla klimatu, w praktyce strategia odnawialnych źródeł energii na morzu pomoże zrealizować duże redukcje CO2. Jestem również bardzo zadowolony, że większość parlamentarna popiera europejską strategię tworzącą zielony wzrost i miejsca pracy na całym kontynencie”, powiedział Petersen.

Jakie są kluczowe elementy strategii? Petersen podkreślił, że prawdopodobnie zależy to od oka obserwatora.

“Niektórzy mogą powiedzieć, że 800 miliardów euro, o które prosimy w ramach finansowania publicznego na rozbudowę europejskiej sieci elektrycznej, jest najważniejszym elementem, ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest przyspieszenie zielonej transformacji. Proponujemy ograniczenia czasowe dla zezwoleń, co moim zdaniem jest dość daleko idące, ale jest po prostu konieczne, jeśli mamy osiągnąć cele klimatyczne”.

BalticWind.EU zapytał o największe bariery w tworzeniu strategii dla morskiej energetyki wiatrowej. “Czas, a raczej jego brak, jest największym wyzwaniem dla zielonej transformacji”, powiedział Pettersen.

“W związku z tym każda procedura administracyjna, która zabiera czas na realizację projektów offshore wind, stanowi barierę, którą należy przełamać. W całej Europie okazało się, że wydawanie pozwoleń zajmuje o wiele za dużo czasu. Istotne jest również, aby sieć energetyczna nadążała za elektryfikacją Europy oraz aby nasz wewnętrzny rynek energii zaczął funkcjonować. Transformacja energetyczna jest trudna zarówno pod względem technicznym, jak i politycznym, istnieje wiele różnych barier, które można wskazać, i to właśnie zrobiliśmy w strategii dotyczącej morskiej energietyki wiatrowej”.

Morten PETERSEN w PE w Brukseli

Następny krok

“Teraz strategia musi, że tak powiem, wziąć się do pracy. Strategia pojawi się w różnych negocjacjach w ramach Fit for 55, jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Wiele propozycji zawartych w strategii zależy jednak od tego, czy państwa członkowskie podchwycą pomysły i wprowadzą je w życie, na przykład w kontekście krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Część komercyjna została już w znacznym stopniu zrealizowana, ponieważ wydaje się, że nie brakuje prywatnych inwestorów dla rozwoju i wykorzystania morskiej energetyki odnawialnej w Europie. Wyzwanie ma charakter głównie administracyjny, a między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską istnieje już dość szerokie porozumienie w sprawie morskich źródeł energii odnawialnej. Tak więc ostateczna część leży w gestii państw członkowskich. To tam podejmowane są decyzje administracyjne i to tam należy w praktyce rozwiązać wyzwanie administracyjne”.